Xu Hướng 10/2022 ❤️ Thời Tiết Bình Định Bao Nhiêu Độ Mới Nhất ❣️ Top View | Vietuk.edu.vn

Xu Hướng 10/2022 # Thời Tiết Bình Định Bao Nhiêu Độ Mới Nhất # Top View

Xem 3,564

Cập nhật thông tin chi tiết Thời Tiết Bình Định Bao Nhiêu Độ mới nhất ngày 07/10/2022 trên website Vietuk.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Thời Tiết Bình Định Bao Nhiêu Độ để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 3,564 lượt xem.

Ảnh mây vệ tinh và đường đi của bão

Thời tiết Thanh Hóa

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 17:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Thanh Hóa ngày mai

Cập nhật lúc 17:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 95% 1.59 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 97% 2.42 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 97% 3.45 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 4.33 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 4.48 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 26°C 89% 3.03 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 1.62 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 96% 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.59 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.33 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Thanh Hóa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 27°C 89% 3 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 4.26 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 6.37 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 89% 7.74 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 73% 5.74 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mây rải rác 22°C / 25°C 68% 4.67 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 69% 4.56 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 68% 4.31 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây cụm 24°C / 27°C 68% 4.23 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 73% 4.7 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 81% 3.52 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 2.91 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 75% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 73% 2.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 81% 2.5 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 83% 2.46 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 2.29 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa vừa 24°C / 27°C 86% 3.84 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 83% 3.98 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 82% 3.51 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 91% 5.37 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 79% 5.18 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mây rải rác 21°C / 23°C 67% 5.28 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mây cụm 20°C / 24°C 60% 6.57 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mây cụm 21°C / 24°C 61% 6.54 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 65% 5.18 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mây thưa 22°C / 26°C 54% 3.97 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 77% 5.08 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mây cụm 22°C / 27°C 56% 4.85 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 5.74 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.56 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.23 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.7 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.91 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 60% , tốc độ gió 6.57 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 6.54 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 5.18 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 3.97 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.08 km/giờ
 • Thời tiết Thanh Hóa Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 4.85 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bá Thước Huyện Cẩm Thủy Huyện Đông Sơn Huyện Hà Trung Huyện Hậu Lộc Huyện Hoằng Hóa Huyện Lang Chánh Huyện Mường Lát Huyện Nga Sơn Huyện Ngọc Lặc Huyện Như Thanh Huyện Như Xuân Huyện Nông Cống Huyện Quan Hóa Huyện Quan Sơn Huyện Quảng Xương Huyện Thạch Thành Huyện Thiệu Hóa Huyện Thọ Xuân Huyện Thường Xuân Huyện Triệu Sơn Huyện Vĩnh Lộc Huyện Yên Định Sầm Sơn Thành Phố Thanh Hóa Thị xã Bỉm Sơn Thị xã Nghi Sơn

Thời tiết Nghệ An

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 14:56 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Nghệ An ngày mai

Cập nhật lúc 14:56 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 2.69 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 2.29 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.42 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 81% 4.35 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa vừa 28°C / 32°C 77% 3.92 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 73% 2.48 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 83% 0.62 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.79 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.29 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.35 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.92 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 0.62 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.79 km/giờ

Dự báo thời tiết Nghệ An 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:56 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 28°C 88% 2.94 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 84% 3.48 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 5.05 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 93% 7.05 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 83% 6.13 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 76% 4.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 82% 4.94 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 84% 4.34 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mây cụm 24°C / 27°C 77% 4.52 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 81% 4.61 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 83% 3.67 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 79% 3.46 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 76% 2.8 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 75% 2.4 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 2.53 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.28 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 79% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 3.52 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 87% 4.2 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 88% 3.12 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 92% 4.57 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 85% 5.1 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 77% 5.57 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 71% 7.12 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 74% 7.65 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 77% 5.94 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 70% 4.29 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 84% 4.89 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 68% 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.05 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.28 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.52 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.12 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.1 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.57 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 7.12 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.65 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.94 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.89 km/giờ
 • Thời tiết Nghệ An Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Anh Sơn Huyện Con Cuông Huyện Diễn Châu Huyện Đô Lương Huyện Hưng Nguyên Huyện Kỳ Sơn Huyện Nam Đàn Huyện Nghi Lộc Huyện Nghĩa Đàn Huyện Quế Phong Huyện Quỳ Châu Huyện Quỳ Hợp Huyện Quỳnh Lưu Huyện Tân Kỳ Huyện Thanh Chương Huyện Tương Dương Huyện Yên Thành Thị xã Cửa Lò Thị xã Hoàng Mai Thị xã Thái Hoà Vinh

Thời tiết Hà Tĩnh

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 17:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày mai

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 2.39 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 2.06 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.84 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 80% 2.89 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 76% 3.14 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 77% 1.62 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 84% 0.23 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.39 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.06 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.89 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 1.62 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.23 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.54 km/giờ

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 2.79 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 29°C 81% 3.22 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 4.63 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 93% 7.13 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 86% 6.44 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 76% 5.17 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 86% 5.14 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 87% 4.34 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 4.77 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 82% 4.69 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 81% 3.68 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 75% 3.73 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 74% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.75 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.93 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.4 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.61 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 3.59 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 86% 4.29 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 91% 4.48 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 81% 5.27 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 79% 5.85 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 22°C / 24°C 73% 7.59 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 76% 8.22 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 81% 6.24 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 72% 4.57 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 87% 4.97 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 70% 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Hôm nay , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.63 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.13 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.17 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.14 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.34 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.69 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.4 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.48 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 5.85 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.59 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 8.22 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.24 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Hà Tĩnh Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 5.2 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Cẩm Xuyên Huyện Can Lộc Huyện Đức Thọ Huyện Hương Khê Huyện Hương Sơn Huyện Kỳ Anh Huyện Lộc Hà Huyện Nghi Xuân Huyện Thạch Hà Huyện Vũ Quang Thành Phố Hà Tĩnh Thị xã Hồng Lĩnh Thị xã Kỳ Anh

Thời tiết Quảng Bình

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 14:56 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Quảng Bình ngày mai

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 95% 0.87 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 96% 1.21 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 94% 1.33 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 78% 2.31 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 77% 3.14 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 86% 2.38 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 1.3 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 0.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.3 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.64 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Bình 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.35 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 2.71 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 87% 3.48 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 6.64 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 24°C / 24°C 90% 6.34 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 77% 5.39 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 91% 5 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 91% 4.2 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 4.99 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 83% 4.87 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 77% 3.55 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 69% 3.85 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 73% 3.04 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 72% 2.36 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 74% 2.92 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 84% 2.63 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 25°C / 31°C 66% 2.55 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 67% 3.42 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 82% 4.01 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 2.83 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 82% 4.18 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 74% 5.32 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 84% 6.15 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 78% 8.06 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 83% 8.59 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 22°C / 23°C 89% 5.82 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 81% 4.66 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 91% 4.88 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa nhẹ 23°C / 25°C 76% 5.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.87 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.92 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.01 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 5.32 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 6.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 8.06 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.59 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Bình Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.48 km/giờ

Dự báo thời tiết Đồng Hới Huyện Bố Trạch Huyện Lệ Thủy Huyện Minh Hóa Huyện Quảng Ninh Huyện Quảng Trạch Huyện Tuyên Hóa Thị xã Ba Đồn

Thời tiết Quảng Trị

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 17:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Quảng Trị ngày mai

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 94% 1.34 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 24°C / 24°C 94% 1.21 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 91% 0.9 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 75% 1.86 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 78% 3.11 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa vừa 28°C / 32°C 84% 2.5 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 93% 1.14 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 1.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.49 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Trị 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 87% 2.08 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 75% 2.69 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.76 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 5.89 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 5.95 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 86% 6 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 95% 4.67 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 4.09 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 85% 5.56 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 89% 5.37 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 76% 3.77 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 72% 3.84 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 82% 2.81 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 73% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 3.31 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 91% 3.57 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 3.45 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 25°C / 31°C 65% 2.86 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mây rải rác 25°C / 31°C 64% 3.29 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 83% 3.68 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 84% 2.88 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 68% 4.15 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 67% 5.71 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 86% 7.29 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 23°C / 23°C 89% 9.37 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa vừa 23°C / 24°C 93% 8.64 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 24°C / 24°C 94% 4.84 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa vừa 23°C / 24°C 91% 4.84 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa vừa 23°C / 24°C 95% 5.55 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa vừa 24°C / 25°C 85% 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.08 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.89 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.31 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.86 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 31°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 7.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 9.37 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.64 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Trị Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.9 km/giờ

Dự báo thời tiết Đông Hà Huyện Cam Lộ Huyện Cồn Cỏ Huyện Đa Krông Huyện Gio Linh Huyện Hải Lăng Huyện Hướng Hóa Huyện Triệu Phong Huyện Vĩnh Linh Thị xã Quảng Trị

Thời tiết Huế

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế ngày mai

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mây rải rác 24°C / 25°C 95% 1.61 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 23°C / 24°C 94% 1.49 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 25°C / 25°C 91% 1.19 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây cụm 29°C / 33°C 73% 1.29 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 77% 3.08 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 82% 2.73 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 1.97 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 1.24 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.97 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.24 km/giờ

Dự báo thời tiết Thừa Thiên Huế 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.27 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 80% 3.07 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 3.23 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.89 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 92% 6.28 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 88% 7 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 94% 5.02 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 4.62 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 87% 6.39 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 88% 5.9 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 79% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 75% 3.82 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 2.85 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 74% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.39 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 90% 3.86 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 3.8 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 25°C / 30°C 68% 3.02 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 65% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 82% 3.81 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 84% 3.63 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 66% 4.73 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 67% 6.55 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 83% 8.71 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 91% 10.36 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 24°C 94% 8.99 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 24°C / 25°C 93% 4.97 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa vừa 24°C / 24°C 91% 5.25 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 6.45 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa vừa 24°C / 25°C 87% 6.91 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.27 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.07 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.89 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 7 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.02 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.62 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.39 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.9 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 3.82 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.8 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 4.73 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 8.71 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 10.36 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.99 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.25 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.45 km/giờ
 • Thời tiết Thừa Thiên Huế Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 6.91 km/giờ

Dự báo thời tiết Huế Huyện A Lưới Huyện Nam Đông Huyện Phong Điền Huyện Phú Lộc Huyện Phú Vang Huyện Quảng Điền Thị xã Hương Thủy Thị xã Hương Trà

Thời tiết Đà Nẵng

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Đà Nẵng ngày mai

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mây thưa 25°C / 26°C 89% 2.15 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.53 km/giờ
07:00 - 08/10 Mây cụm 26°C / 27°C 87% 1.69 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây cụm 28°C / 33°C 76% 1.63 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 79% 3.25 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 79% 3.42 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 87% 1.91 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 86% 0.61 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.15 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.53 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.69 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 1.63 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.25 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 0.61 km/giờ

Dự báo thời tiết Đà Nẵng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 2.84 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 3.69 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 89% 3.62 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.72 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 7.58 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 91% 8.22 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 4.88 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.05 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 90% 7.45 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 89% 6.37 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 25°C 84% 5.2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 82% 4.19 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 2.88 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 77% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 4.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 84% 4.04 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mây thưa 25°C / 30°C 72% 3.77 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 68% 4.3 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 84% 4.31 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 86% 4.93 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 66% 5.86 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 69% 8.1 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 78% 10.62 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 25°C 92% 11.06 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 95% 8.81 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 25°C / 25°C 93% 5.27 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa vừa 24°C / 25°C 92% 5.41 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 93% 7.74 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 88% 8.87 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.69 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.62 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7.58 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 8.22 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.88 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.05 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 7.45 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.37 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.02 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 3.77 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.31 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 5.86 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 10.62 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 11.06 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 8.81 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.27 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.74 km/giờ
 • Thời tiết Đà Nẵng Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 8.87 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Hòa Vang Huyện Hoàng Sa Quận Cẩm Lệ Quận Hải Châu Quận Liên Chiểu Quận Ngũ Hành Sơn Quận Sơn Trà Quận Thanh Khê

Thời tiết Quảng Nam

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Quảng Nam ngày mai

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mây thưa 24°C / 25°C 94% 2.12 km/giờ
04:00 - 08/10 Mây cụm 24°C / 25°C 94% 1.88 km/giờ
07:00 - 08/10 Mây cụm 25°C / 26°C 91% 2.18 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây rải rác 29°C / 33°C 73% 2.16 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 34°C 76% 3.19 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 79% 2.94 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 0.56 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 1.84 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mây thưa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.16 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 34°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.94 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.84 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Nam 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.27 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 86% 3.93 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.63 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 5.44 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 8.14 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 93% 8.33 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 4.18 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 6.34 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 93% 7.19 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 90% 5.88 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 85% 5.4 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 84% 4.66 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.58 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 90% 3.43 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.9 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.74 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 73% 4.12 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 69% 4.83 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 82% 4.77 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 87% 5.52 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 69% 6.73 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 71% 9.04 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 79% 10.76 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 23°C / 25°C 94% 10.76 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 93% 6.28 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 4.6 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa vừa 24°C / 26°C 92% 4.93 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 26°C 91% 7.78 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 90% 9.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.27 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.44 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.14 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 7.19 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.4 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.43 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.74 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.83 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 6.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 9.04 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 10.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 10.76 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 6.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.6 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Nam Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 9.82 km/giờ

Dự báo thời tiết Hội An Huyện Bắc Trà My Huyện Đại Lộc Huyện Đông Giang Huyện Duy Xuyên Huyện Hiệp Đức Huyện Nam Giang Huyện Nam Trà My Huyện Nông Sơn Huyện Núi Thành Huyện Phú Ninh Huyện Phước Sơn Huyện Quế Sơn Huyện Tây Giang Huyện Thăng Bình Huyện Tiên Phước Tam Kỳ Thị xã Điện Bàn

Thời tiết Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi ngày mai

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mây rải rác 24°C / 25°C 93% 2.11 km/giờ
04:00 - 08/10 Mây cụm 24°C / 25°C 93% 2.03 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 88% 2.05 km/giờ
10:00 - 08/10 Nhiều mây 30°C / 34°C 70% 1.9 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 69% 3.33 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 78% 3.29 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 1.7 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 1.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mây rải rác , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 34°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 1.9 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.99 km/giờ

Dự báo thời tiết Quảng Ngãi 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 86% 3.68 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa vừa 26°C / 29°C 87% 3.95 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 88% 3.67 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 88% 5.28 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 94% 8.62 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 94% 8.62 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.88 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 6.55 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa cường độ nặng 25°C / 25°C 94% 6.7 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.71 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 5.82 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 87% 5.03 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 89% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 2.51 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 89% 3.5 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 88% 3.85 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 80% 3.45 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 76% 4.66 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 25°C / 30°C 72% 5.52 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 83% 5.34 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 88% 5.99 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 73% 7.78 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 76% 10.26 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 81% 12.02 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 95% 10.97 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 91% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 3.88 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa vừa 25°C / 26°C 91% 5.03 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 89% 7.73 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 90% 11.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 3.68 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.95 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.67 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 8.62 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.7 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.71 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.82 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.5 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.85 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.45 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.66 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.52 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.34 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 7.78 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 10.26 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 12.02 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 10.97 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.03 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 7.73 km/giờ
 • Thời tiết Quảng Ngãi Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 11.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Ba Tơ Huyện Bình Sơn Huyện Lý Sơn Huyện Minh Long Huyện Mộ Đức Huyện Nghĩa Hành Huyện Sơn Hà Huyện Sơn Tây Huyện Sơn Tịnh Huyện Trà Bồng Huyện Tư Nghĩa Thành Phố Quảng Ngãi Thị xã Đức Phổ

Thời tiết Bình Định

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Bình Định ngày mai

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 2.73 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 92% 3.04 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 91% 2.62 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 83% 3.23 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 33°C 81% 4.11 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 32°C 82% 4 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 88% 3.1 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.23 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 33°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.11 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 32°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.1 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.78 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Định 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 3.63 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.64 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 4.39 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 86% 5.93 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 92% 5.33 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 3.36 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 5.39 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 5.39 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 91% 5.37 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 25°C 90% 6.13 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 85% 4.95 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 86% 4.54 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 82% 4.12 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 25°C / 28°C 87% 3.86 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 3.86 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 75% 5.55 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 6.51 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 6.38 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 89% 6.33 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 8.82 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 80% 10.22 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 88% 12.26 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 24°C / 24°C 95% 7.78 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa vừa 24°C / 26°C 85% 3.02 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 78% 2.81 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 88% 4.3 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa vừa 25°C / 27°C 86% 5.39 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 93% 10.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.63 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 5.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.95 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.12 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.86 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 5.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 6.51 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 6.38 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 6.33 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 8.82 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 10.22 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 12.26 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 7.78 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.81 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Định Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 10.56 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện An Lão Huyện Hoài Ân Huyện Phù Cát Huyện Phù Mỹ Huyện Tây Sơn Huyện Tuy Phước Huyện Vân Canh Huyện Vĩnh Thạnh Quy Nhơn Thị xã An Nhơn Thị xã Hoài Nhơn

Thời tiết Phú Yên

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Phú Yên ngày mai

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 0.56 km/giờ
04:00 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 0.54 km/giờ
07:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 92% 0.75 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 28°C / 31°C 75% 2.51 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 30°C / 33°C 63% 3.51 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 30°C 75% 2.95 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 97% 0.86 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 0.5 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.56 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.54 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.75 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 31°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.86 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.5 km/giờ

Dự báo thời tiết Phú Yên 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 83% 3.98 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 85% 3.44 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 84% 4.25 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 73% 3.94 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 24°C / 28°C 76% 3.98 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 93% 3.7 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 91% 2.72 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 23°C / 25°C 93% 3.88 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 92% 4.18 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 23°C / 23°C 93% 5.38 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 82% 4.44 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 83% 4.3 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 88% 2.71 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 80% 3.81 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 89% 3.19 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 3.33 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 68% 4.92 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 68% 5.72 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 71% 5.62 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 23°C / 24°C 91% 5.58 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 74% 7.49 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 78% 7.94 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 21°C / 22°C 91% 9.87 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 21°C / 21°C 96% 5.95 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 3.03 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 2.1 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 88% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa vừa 23°C / 25°C 88% 3.78 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 22°C / 23°C 96% 7.41 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.25 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.98 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.7 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.38 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.44 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.3 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.71 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.19 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.33 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.92 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 5.72 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 5.62 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 5.58 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.49 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 7.94 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 9.87 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 5.95 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.03 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.1 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 25°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.78 km/giờ
 • Thời tiết Phú Yên Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 7.41 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đồng Xuân Huyện Phú Hoà Huyện Sơn Hòa Huyện Sông Hinh Huyện Tây Hoà Huyện Tuy An Thị xã Đông Hòa Thị xã Sông Cầu Tuy Hoà

Thời tiết Khánh Hòa

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Khánh Hòa ngày mai

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 24°C / 25°C 94% 1.46 km/giờ
04:00 - 08/10 Mây cụm 24°C / 24°C 94% 1.61 km/giờ
07:00 - 08/10 Mây cụm 25°C / 26°C 90% 1.49 km/giờ
10:00 - 08/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 66% 1.81 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 76% 2.64 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 32°C 89% 2.25 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 93% 0.9 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 25°C 93% 1.39 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.46 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.61 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.49 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 1.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 32°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.25 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.39 km/giờ

Dự báo thời tiết Khánh Hòa 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 26°C / 29°C 85% 4.75 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 87% 4.26 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 84% 4.86 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 77% 5.36 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 74% 4.19 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 92% 2.68 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.18 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 87% 2.36 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 85% 2.41 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 90% 4.07 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa vừa 25°C / 26°C 93% 5.64 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa vừa 25°C / 27°C 83% 5.19 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.52 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 91% 2.82 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 81% 3.48 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 89% 2.35 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.89 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 70% 4.54 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 5.81 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 5.41 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 90% 6.94 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 7.71 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 80% 8.1 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 22°C / 25°C 93% 8.68 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa cường độ nặng 22°C / 23°C 94% 6.6 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 81% 3.26 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 68% 2.76 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 83% 2.77 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 86% 4.04 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 24°C / 25°C 94% 5.93 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.75 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 5.36 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.18 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.36 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.07 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 5.64 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 5.19 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.52 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.48 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.89 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.81 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.41 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.94 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.71 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 8.1 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 8.68 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 6.6 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 2.76 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.77 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.04 km/giờ
 • Thời tiết Khánh Hòa Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.93 km/giờ

Dự báo thời tiết Cam Ranh Huyện Cam Lâm Huyện Diên Khánh Huyện Khánh Sơn Huyện Khánh Vĩnh Huyện Trường Sa Huyện Vạn Ninh Nha Trang Thị xã Ninh Hòa

Thời tiết Ninh Thuận

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Ninh Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 25°C / 26°C 87% 2.41 km/giờ
04:00 - 08/10 Mây cụm 24°C / 25°C 86% 2.43 km/giờ
07:00 - 08/10 Mây cụm 26°C / 26°C 81% 2.11 km/giờ
10:00 - 08/10 Nhiều mây 31°C / 35°C 65% 3.05 km/giờ
13:00 - 08/10 Nhiều mây 31°C / 36°C 62% 5.37 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 33°C 76% 5.2 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 2.8 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 25°C / 26°C 88% 1.07 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.41 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.43 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.11 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 31°C / 36°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 33°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 5.2 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.8 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.07 km/giờ

Dự báo thời tiết Ninh Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 27°C / 29°C 85% 5.22 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 86% 5.66 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 83% 6.47 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 26°C / 28°C 81% 6.95 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 76% 4.86 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 89% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 87% 2.34 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 85% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 79% 2.42 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 86% 4.26 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 90% 5.92 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 6.44 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 87% 5.21 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 26°C / 27°C 90% 3.26 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 81% 3.88 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 27°C / 28°C 86% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 81% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 4.27 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 72% 5.99 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 26°C / 30°C 72% 5.54 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 85% 7.25 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Nhiều mây 26°C / 28°C 74% 7.38 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 25°C / 27°C 76% 7.46 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 23°C / 26°C 92% 7.53 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 23°C / 23°C 91% 7.26 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 77% 4.15 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 25°C / 29°C 68% 3.54 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 26°C / 29°C 78% 3.73 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 26°C / 28°C 82% 4.98 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 25°C / 26°C 90% 6.81 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 5.22 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 5.66 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 6.47 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 6.95 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.86 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.34 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.26 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 5.92 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 6.44 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 5.21 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.26 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.88 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 28°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 4.27 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.99 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 30°C , độ ẩm 72% , tốc độ gió 5.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 7.25 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 7.38 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 7.46 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 7.53 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 7.26 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.15 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 29°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 29°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4.98 km/giờ
 • Thời tiết Ninh Thuận Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 6.81 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bác Ái Huyện Ninh Hải Huyện Ninh Phước Huyện Ninh Sơn Huyện Thuận Bắc Huyện Thuận Nam Phan Rang-Tháp Chàm

Thời tiết Bình Thuận

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Bình Thuận ngày mai

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 23°C / 23°C 93% 1.35 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 22°C / 23°C 91% 1.29 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 25°C / 25°C 84% 0.99 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây cụm 30°C / 33°C 59% 1.54 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 30°C / 35°C 65% 2.31 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa vừa 27°C / 31°C 83% 2.49 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa vừa 24°C / 24°C 93% 0.45 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 94% 0.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 25°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 0.99 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 33°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 1.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 30°C / 35°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.31 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 31°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.49 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 0.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 0.94 km/giờ

Dự báo thời tiết Bình Thuận 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:57 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 24°C / 28°C 82% 2.98 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 77% 4.16 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 25°C / 28°C 76% 4.97 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 85% 4.93 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 3.56 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 90% 1.88 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 90% 1.89 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 87% 1.94 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 78% 1.55 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 24°C / 26°C 88% 2.57 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 23°C / 26°C 87% 3.54 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 76% 4.54 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 24°C / 26°C 83% 4.84 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 24°C / 25°C 94% 3.39 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa vừa 24°C / 28°C 81% 3.83 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 24°C / 27°C 87% 1.83 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 24°C / 28°C 78% 2.75 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 66% 2.45 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 24°C / 29°C 65% 2.64 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 24°C / 30°C 59% 2.97 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 76% 3.36 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 66% 3.36 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 64% 3.36 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 20°C / 23°C 95% 4.41 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 20°C / 20°C 95% 5.28 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 73% 3.73 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mây cụm 22°C / 27°C 63% 2.61 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 23°C / 28°C 68% 3.13 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 23°C / 27°C 74% 4.17 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa vừa 22°C / 23°C 95% 5.65 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.98 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 4.16 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 25°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 4.93 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.56 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.88 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.94 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 2.57 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 26°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.54 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 26°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.84 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 25°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 27°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 1.83 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 28°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.75 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 2.45 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 29°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.64 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 24°C / 30°C , độ ẩm 59% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 3.36 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.41 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.28 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 3.73 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 2.61 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 28°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.13 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Bình Thuận Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 5.65 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Bắc Bình Huyện Đức Linh Huyện Hàm Tân Huyện Hàm Thuận Bắc Huyện Hàm Thuận Nam Huyện Phú Quí Huyện Tánh Linh Huyện Tuy Phong Phan Thiết Thị xã La Gi

Thời tiết Kon Tum

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:04 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Kon Tum ngày mai

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 20°C / 21°C 96% 1.19 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 20°C / 20°C 96% 1.06 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 22°C / 22°C 89% 0.85 km/giờ
10:00 - 08/10 Nhiều mây 29°C / 31°C 56% 0.33 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 32°C / 34°C 45% 0.8 km/giờ
16:00 - 08/10 Nhiều mây 29°C / 32°C 61% 2.67 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 93% 1.55 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 21°C 97% 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.19 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 0.85 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 0.33 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 32°C / 34°C , độ ẩm 45% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 61% , tốc độ gió 2.67 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.55 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.31 km/giờ

Dự báo thời tiết Kon Tum 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 27°C 78% 2.62 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 74% 2.74 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 81% 3.14 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 74% 3.37 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 20°C / 24°C 90% 2.97 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 94% 3.53 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 93% 2.46 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 92% 2.58 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 20°C / 21°C 98% 2.9 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 20°C / 23°C 97% 3.04 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 83% 3.76 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 78% 3.49 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 19°C / 25°C 82% 2.95 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 70% 2.84 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 27°C 79% 3.06 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 91% 2.79 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 69% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 57% 2.47 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 56% 3.06 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 27°C 66% 3.11 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 91% 3.05 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 69% 4.13 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 63% 4.17 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa nhẹ 18°C / 21°C 84% 4.29 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 18°C / 20°C 97% 4.29 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa vừa 19°C / 21°C 96% 1.34 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 86% 1.43 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 93% 2.05 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa vừa 20°C / 24°C 86% 2.7 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 19°C / 21°C 97% 4.38 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 2.62 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 2.74 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 3.14 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.37 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 3.53 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.46 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 2.58 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 2.9 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.76 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 3.49 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.95 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.84 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 27°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.79 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.47 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 56% , tốc độ gió 3.06 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 27°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.13 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 21°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.29 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.34 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.43 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.05 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 2.7 km/giờ
 • Thời tiết Kon Tum Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 4.38 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Đắk Glei Huyện Đắk Hà Huyện Đắk Tô Huyện Ia H' Drai Huyện Kon Plông Huyện Kon Rẫy Huyện Ngọc Hồi Huyện Sa Thầy Huyện Tu Mơ Rông Thành Phố Kon Tum

Thời tiết Gia Lai

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Gia Lai ngày mai

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 97% 0.88 km/giờ
04:00 - 08/10 Mây cụm 20°C / 21°C 96% 1.18 km/giờ
07:00 - 08/10 Mây cụm 22°C / 23°C 92% 0.9 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây cụm 27°C / 30°C 73% 2.38 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 32°C 67% 4.21 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 27°C 84% 2.42 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 23°C 97% 1.06 km/giờ
22:00 - 08/10 Nhiều mây 22°C / 22°C 98% 0.71 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 0.88 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.18 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 30°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 32°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 27°C , độ ẩm 84% , tốc độ gió 2.42 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.06 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 22°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.71 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Lai 30 ngày tới

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 23°C / 27°C 83% 3.28 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 22°C / 27°C 80% 3.2 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 82% 4 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 79% 3.83 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa vừa 22°C / 25°C 89% 4.78 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 93% 4.61 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 91% 2.97 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 22°C / 26°C 89% 4.21 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa vừa 22°C / 23°C 96% 4.21 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 22°C / 24°C 94% 4.2 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 87% 4.94 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 83% 4.22 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 85% 3.2 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 80% 2.93 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 80% 3.9 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 21°C / 26°C 89% 3.57 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 75% 2.97 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 22°C / 28°C 69% 4.09 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 67% 4.82 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 74% 4.77 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 90% 4.45 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 74% 6.43 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 75% 7.1 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 20°C / 21°C 87% 8.69 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 20°C / 21°C 96% 6.55 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa vừa 21°C / 23°C 90% 2.51 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 21°C / 26°C 82% 2.35 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 22°C / 25°C 90% 3.3 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa cường độ nặng 22°C / 25°C 86% 4.17 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 21°C / 22°C 95% 8.06 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 27°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.28 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 4 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.83 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.78 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 4.61 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 23°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 4.21 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.2 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 4.94 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.22 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 3.9 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 3.57 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 2.97 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 28°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.09 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 4.82 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 4.45 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 6.43 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 75% , tốc độ gió 7.1 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 8.69 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 6.55 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.51 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 26°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.35 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 3.3 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 22°C / 25°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 4.17 km/giờ
 • Thời tiết Gia Lai Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 8.06 km/giờ

Dự báo thời tiết Huyện Chư Păh Huyện Chư Prông Huyện Chư Pưh Huyện Chư Sê Huyện Đăk Đoa Huyện Đăk Pơ Huyện Đức Cơ Huyện Ia Grai Huyện Ia Pa Huyện KBang Huyện Kông Chro Huyện Krông Pa Huyện Mang Yang Huyện Phú Thiện Pleiku Thị xã An Khê Thị xã Ayun Pa

Thời tiết Đắk Lắk

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Đắk Lắk ngày mai

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 93% 2.38 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 21°C 96% 2.17 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 23°C / 23°C 89% 2.5 km/giờ
10:00 - 08/10 Nhiều mây 28°C / 30°C 63% 3.08 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 65% 3.16 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 3.42 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 88% 3.02 km/giờ
22:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 91% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Lắk 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.53 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 73% 2.6 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 62% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 95% 1.29 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 94% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 91% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 93% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 20°C / 23°C 97% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 83% 3.2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 70% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 73% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 21°C / 25°C 93% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 54% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 58% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 57% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 87% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Nhiều mây 19°C / 25°C 68% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 66% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 17°C / 20°C 92% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 17°C / 18°C 98% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 89% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 62% 1.31 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 85% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 89% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 19°C / 21°C 98% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 20°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Lắk Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Buôn Ma Thuột Huyện Buôn Đôn Huyện Cư Kuin Huyện Cư M'gar Huyện Ea H'leo Huyện Ea Kar Huyện Ea Súp Huyện Krông A Na Huyện Krông Bông Huyện Krông Búk Huyện Krông Năng Huyện Krông Pắc Huyện Lắk Huyện M'Đrắk Thị xã Buôn Hồ

Thời tiết Đắk Nông

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 16:05 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Đắk Nông ngày mai

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 93% 2.38 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 21°C 96% 2.17 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 23°C / 23°C 89% 2.5 km/giờ
10:00 - 08/10 Nhiều mây 28°C / 30°C 63% 3.08 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 29°C / 31°C 65% 3.16 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa nhẹ 27°C / 29°C 71% 3.42 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa nhẹ 23°C / 23°C 88% 3.02 km/giờ
22:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 91% 2.66 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.38 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 21°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 2.17 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.5 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 30°C , độ ẩm 63% , tốc độ gió 3.08 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 29°C / 31°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 3.16 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 27°C / 29°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 2.66 km/giờ

Dự báo thời tiết Đắk Nông 30 ngày tới

Cập nhật lúc 17:06 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 27°C 81% 2.13 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.53 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 73% 2.6 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 62% 2.88 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 21°C / 27°C 71% 2.14 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 95% 1.29 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 94% 1.8 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 91% 1.51 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 21°C / 23°C 93% 1.87 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 20°C / 23°C 97% 2.09 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 83% 3.2 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 70% 3.05 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 73% 2.48 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 83% 2.13 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 21°C / 28°C 70% 2.59 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa vừa 21°C / 25°C 93% 2.02 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 81% 2.02 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 30°C 54% 2.12 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 58% 2.44 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 19°C / 29°C 57% 2.63 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 87% 2.68 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Nhiều mây 19°C / 25°C 68% 3.51 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 66% 3.09 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 17°C / 20°C 92% 3.11 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 17°C / 18°C 98% 3.42 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 89% 2.09 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 19°C / 28°C 62% 1.31 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 85% 1.35 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 89% 2.02 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa cường độ nặng 19°C / 21°C 98% 3.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.53 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.6 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 2.88 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 27°C , độ ẩm 71% , tốc độ gió 2.14 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.29 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 1.8 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 91% , tốc độ gió 1.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 1.87 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 3.2 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 3.05 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.48 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 2.13 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 28°C , độ ẩm 70% , tốc độ gió 2.59 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 30°C , độ ẩm 54% , tốc độ gió 2.12 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 58% , tốc độ gió 2.44 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 29°C , độ ẩm 57% , tốc độ gió 2.63 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 2.68 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 25°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 66% , tốc độ gió 3.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 20°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 3.11 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 18°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.42 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.09 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 28°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 1.31 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 1.35 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 2.02 km/giờ
 • Thời tiết Đắk Nông Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa cường độ nặng , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 21°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 3.02 km/giờ

Dự báo thời tiết Gia Nghĩa Huyện Cư Jút Huyện Đăk Glong Huyện Đắk Mil Huyện Đắk R'Lấp Huyện Đắk Song Huyện Krông Nô Huyện Tuy Đức

Thời tiết Lâm Đồng

Dự báo thời tiết hôm nay

Cập nhật lúc 14:58 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt ĐộĐộ ẨmTốc Độ Gió

Dự báo thời tiết Lâm Đồng ngày mai

Cập nhật lúc 14:58 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
01:00 - 08/10 Nhiều mây 19°C / 19°C 96% 1.57 km/giờ
04:00 - 08/10 Nhiều mây 19°C / 19°C 95% 1.66 km/giờ
07:00 - 08/10 Nhiều mây 21°C / 22°C 86% 1.21 km/giờ
10:00 - 08/10 Mây cụm 28°C / 29°C 55% 1.48 km/giờ
13:00 - 08/10 Mưa nhẹ 26°C / 26°C 76% 0.9 km/giờ
16:00 - 08/10 Mưa vừa 23°C / 24°C 92% 0.8 km/giờ
19:00 - 08/10 Mưa vừa 20°C / 20°C 98% 0.98 km/giờ
22:00 - 08/10 Mưa nhẹ 19°C / 20°C 97% 1.26 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 01:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 19°C , độ ẩm 96% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 04:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 19°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 1.66 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 07:00 ngày 08/10, dự báo nhiều mây , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 86% , tốc độ gió 1.21 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 10:00 ngày 08/10, dự báo mây cụm , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 28°C / 29°C , độ ẩm 55% , tốc độ gió 1.48 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 13:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 26°C / 26°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 0.9 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 16:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 23°C / 24°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 0.8 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 19:00 ngày 08/10, dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 20°C , độ ẩm 98% , tốc độ gió 0.98 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng vào lúc 22:00 ngày 08/10, dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 97% , tốc độ gió 1.26 km/giờ

Dự báo thời tiết Lâm Đồng 30 ngày tới

Cập nhật lúc 14:58 - 07/10/2022
Thời GianMô TảNhiệt Độ (Thấp / Cao)Độ ẨmTốc Độ Gió
Hôm nay Mưa nhẹ 21°C / 24°C 85% 3.21 km/giờ
Thứ 7 - 08/10 Mưa nhẹ 21°C / 24°C 79% 4.03 km/giờ
Chủ Nhật - 09/10 Mưa nhẹ 21°C / 25°C 78% 4.77 km/giờ
Thứ 2 - 10/10 Mưa vừa 21°C / 23°C 79% 4.91 km/giờ
Thứ 3 - 11/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 74% 3.51 km/giờ
Thứ 4 - 12/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 92% 1.89 km/giờ
Thứ 5 - 13/10 Mưa nhẹ 21°C / 22°C 90% 1.91 km/giờ
Thứ 6 - 14/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 88% 1.96 km/giờ
Thứ 7 - 15/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 80% 1.57 km/giờ
Chủ Nhật - 16/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 90% 2.82 km/giờ
Thứ 2 - 17/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 87% 3.81 km/giờ
Thứ 3 - 18/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 76% 4.57 km/giờ
Thứ 4 - 19/10 Mưa nhẹ 20°C / 22°C 83% 4.32 km/giờ
Thứ 5 - 20/10 Mưa vừa 20°C / 22°C 93% 3.04 km/giờ
Thứ 6 - 21/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 79% 3.46 km/giờ
Thứ 7 - 22/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 89% 1.77 km/giờ
Chủ Nhật - 23/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 82% 2.93 km/giờ
Thứ 2 - 24/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 65% 2.69 km/giờ
Thứ 3 - 25/10 Mưa nhẹ 20°C / 25°C 67% 3.24 km/giờ
Thứ 4 - 26/10 Mưa nhẹ 20°C / 26°C 62% 3.29 km/giờ
Thứ 5 - 27/10 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 81% 4.24 km/giờ
Thứ 6 - 28/10 Mưa nhẹ 20°C / 24°C 69% 4.24 km/giờ
Thứ 7 - 29/10 Mưa nhẹ 19°C / 23°C 68% 4.18 km/giờ
Chủ Nhật - 30/10 Mưa vừa 17°C / 20°C 94% 4.71 km/giờ
Thứ 2 - 31/10 Mưa vừa 16°C / 17°C 95% 4.91 km/giờ
Thứ 3 - 01/11 Mưa nhẹ 17°C / 21°C 77% 3.39 km/giờ
Thứ 4 - 02/11 Mưa nhẹ 18°C / 24°C 64% 2.37 km/giờ
Thứ 5 - 03/11 Mưa nhẹ 19°C / 24°C 73% 2.85 km/giờ
Thứ 6 - 04/11 Mưa nhẹ 20°C / 23°C 79% 3.81 km/giờ
Thứ 7 - 05/11 Mưa vừa 19°C / 20°C 94% 5.37 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Hôm nay , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 85% , tốc độ gió 3.21 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 08/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.03 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 09/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 25°C , độ ẩm 78% , tốc độ gió 4.77 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 10/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 23°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 11/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 74% , tốc độ gió 3.51 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 12/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 92% , tốc độ gió 1.89 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 13/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 21°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 1.91 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 14/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 88% , tốc độ gió 1.96 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 15/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 80% , tốc độ gió 1.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 16/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 90% , tốc độ gió 2.82 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 17/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 87% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 18/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 76% , tốc độ gió 4.57 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 19/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 83% , tốc độ gió 4.32 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 20/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 22°C , độ ẩm 93% , tốc độ gió 3.04 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 21/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.46 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 22/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 89% , tốc độ gió 1.77 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 23/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 82% , tốc độ gió 2.93 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 24/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 65% , tốc độ gió 2.69 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 25/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 25°C , độ ẩm 67% , tốc độ gió 3.24 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 26/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 26°C , độ ẩm 62% , tốc độ gió 3.29 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 27/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 81% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 28/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 24°C , độ ẩm 69% , tốc độ gió 4.24 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 29/10 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 23°C , độ ẩm 68% , tốc độ gió 4.18 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Chủ Nhật ngày 30/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 20°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 4.71 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 2 ngày 31/10 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 16°C / 17°C , độ ẩm 95% , tốc độ gió 4.91 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 3 ngày 01/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 17°C / 21°C , độ ẩm 77% , tốc độ gió 3.39 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 4 ngày 02/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 18°C / 24°C , độ ẩm 64% , tốc độ gió 2.37 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 5 ngày 03/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 24°C , độ ẩm 73% , tốc độ gió 2.85 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 6 ngày 04/11 , dự báo mưa nhẹ , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 20°C / 23°C , độ ẩm 79% , tốc độ gió 3.81 km/giờ
 • Thời tiết Lâm Đồng Thứ 7 ngày 05/11 , dự báo mưa vừa , nhiệt độ thấp nhất - cao nhất là 19°C / 20°C , độ ẩm 94% , tốc độ gió 5.37 km/giờ

Dự báo thời tiết Bảo Lộc Đà Lạt Huyện Bảo Lâm Huyện Cát Tiên Huyện Đạ Huoai Huyện Đạ Tẻh Huyện Đam Rông Huyện Di Linh Huyện Đơn Dương Huyện Đức Trọng Huyện Lạc Dương Huyện Lâm Hà

Video clip

Video

Dự báo thời tiết ngày 7/10: miền bắc có mưa dông bất chợt | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 7/10/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 6/10 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Thời tiết 3 ngày tới (20/12 đến 22/12): miền trung vẫn có mưa do tác động của không khí lạnh | vtc14

Video

Dự báo thời tiết ngày 6/10: miền bắc nắng vàng, từ trung trung bộ trở vào mưa bất chợt | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 6/10 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 7/10 | tin bão số 5 mới nhất | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Dự báo thời tiết ngày 1/10: miền bắc, miền trung sắp có không khí lạnh tăng cường | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 03/10/2022 | bắc bộ giảm mưa, miền trung cảnh báo lũ quét | vtc16

Video

Dự báo thời tiết nam và trung bộ | btv hương liên | #shorts #thoitiet #news

Video

Dự báo thời tiết ngày 6/10: miền bắc phổ biến mưa dông, hà nội nắng gián đoạn | antv

Video

Dự báo thời tiết 10 ngày tới: cả nước mưa lớn do hoàn lưu bão noru | skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 30/09/2022 | miền bắc, miền trung mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 04/10: miền bắc mưa giảm, ban ngày có nắng | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 5/10 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 7/10 | dự báo thời tiết 3 ngày tới#thờitiết

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 7/10 | tin bão mới nhất | thời tiết 3 ngày

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 4/10 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 2/10/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới#thờitiết

Video

Dự báo thời tiết ngày 04/10: trung bộ giảm mưa, ngày có nắng | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và mai ngày 3/10: miền bắc có mưa dông trên diện rộng | antv

Video

Dự báo thời tiết 1-10: cảnh báo ngập lụt tiếp tục diễn ra tại một số huyện của nghệ an, hà tĩnh

Video

Thời tiết trưa, chiều 29/09/2022: miền trung mưa lớn, nhiều nơi ngập lụt| vtc14

Video

Tin bão số 4: bão sẽ hình thành trong vài ngày tới, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến miền trung | skđs

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 6/10/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới

Video

Cập nhật mưa lũ miền trung | dự báo thời tiết mới nhất hôm nay 18/10 | fbnc

Video

Dự báo thời tiết tối ngày 2/10: miền bắc có cục bộ có mưa vừa, mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết 27-9: bão số 4 di chuyển nhanh vào đất liền các tỉnh miền trung

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 27/9: siêu bão noru ảnh hưởng tới đất liền, gây mưa to ở miền trung | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 30/09: miền bắc có mưa vừa đến mưa to | antv

Video

Dự báo thời tiết 26-9: dự báo đường đi của bão số 4; miền trung có nơi mưa trên 400mm/đợt

Video

Dự báo thời tiết 6/10: miền bắc nắng vàng, từ trung trung bộ trở vào mưa bất chợt

Video

Dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai 3/10 | dự báo thời tiết đêm nay mới nhất

Video

Dự báo thời tiết ngày mai 02/10/2022 | bắc bộ, trung bộ mưa rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 26/09: trung bộ mưa lớn do ảnh hưởng của bão noru | antv

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 06/10/2022 | dự báo thời tiết 3 ngày tới | tin bão

Video

Người dân miền trung: "chưa bao giờ thấy mưa lớn thế này và lụt lớn thế kia"| skđs

Video

Dự báo thời tiết ngày 2/10: miền bắc có mưa rào và dông rải rác | antv

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 26/09: miền bắc mưa giảm, nhiệt độ gia tăng | antv

Video

Dự báo thời tiết mới nhất ngày mai 6/10 | dự báo bão mới nhất | thời tiết 3 ngày tới

Video

Trực tiếp thời tiết 1/10: mưa lũ tại miền trung | bão số 5 hình thành

Video

Dự báo thời tiết hôm nay mới nhất ngày 4/10 | dự báo thời tiết 3 ngày tới#thờitiết

Video

Dự báo thời tiết hôm nay, ngày mai 08/09/2022 | miền trung mưa to đến rất to | vtc16

Video

Dự báo thời tiết ngày 28/9: bão số 4 giật cấp 13 đổ bộ, miền trung mưa xối xả | vtc now

Video

Thời tiết 08/06/2022 | miền bắc dồn dập mưa giông, trung bộ nắng rát | vtc16

Video

Dự báo thời tiết đêm nay và sáng mai ngày 01/10: miền bắc mưa rào và dông, cục bộ có mưa to | antv

Video

Tin khẩn bão số 4: sáng 28/9 bão noru đổ bộ miền trung, sức gió giật cấp 14 | skđs

Video

Siêu bão noru tiến vào biển đông giật cấp 17, gây ra sóng cao ngợp trời.

Video

Thời tiết hôm nay và ngày mai 27/06/2022 | nắng nóng thiêu đốt miền bắc, miền trung | vtc16

Video

Thời tiết 15/05/2022 | không khí lạnh gây mưa rất to, lốc, sét ở miền bắc và miền trung

--- Bài mới hơn ---

 • Khóa Học Làm Sữa Chua Trân Châu Hạ Long
 • Bí Quyết Làm Sữa Chua Trân Châu Cốt Dừa Hạ Long Tại Nhà Ngon Như Ngoài Hàng
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Có Gì Lạ?
 • Sữa Chua Trân Châu Hạ Long Quận 12 Hóc Môn
 • Đánh Giá Các Loại Sữa Ensure Cho Người Già Của Hãng Abbott
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thời Tiết Hoài Đức Hoài Nhơn Bình Định
 • Thời Tiết Bình Định Hôm Nay Và 3 Ngày Tới
 • Dự Báo Thời Tiết An Lão Bình Định Ngày Mai
 • Thời Tiết Khu Vực Tỉnh Bình Định
 • Thời Tiết Bình Định Hôm Nay Và Ngày Mai
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Thời Tiết Khu Vực Bình Định Quy Nhơn
 • Thời Tiết Khu Vực Bình Định Những Ngày Tới
 • Thời Tiết An Nghĩa Hoài Ân Bình Định
 • Thời Tiết Bình Định Vào Ngày Mai
 • Thời Tiết An Hòa An Lão Bình Định
 • Thời Tiết An Lão Bình Định Ngày Mai
 • Thời Tiết Ở Khu Vực Bình Định
 • Thời Tiết Biển Bình Định
 • Thời Tiết An Tân An Lão Bình Định
 • Thời Tiết Tỉnh Bình Định Ba Ngày Tới
 • Bạn đang xem bài viết Thời Tiết Bình Định Bao Nhiêu Độ trên website Vietuk.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top