Xu Hướng 10/2022 ❤️ Gia Co Phieu Ttf Mới Nhất ❣️ Top View | Vietuk.edu.vn

Xu Hướng 10/2022 # Gia Co Phieu Ttf Mới Nhất # Top View

Xem 6,138

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Gia Co Phieu Ttf mới nhất ngày 07/10/2022 trên website Vietuk.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Gia Co Phieu Ttf để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 6,138 lượt xem.

Bảng giá cổ phiếu sàn HSX & HNX hôm nay

Tại sàn HSX & HNX, theo khảo sát lúc 16:04 ngày 07/10, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:00 - 07/10/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 8,300 8,900 -600 -6.25%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,300 10,800 500 4.65%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,400 9,000 -600 -7.00%
AAV Bất động sản 6,300 6,600 -300 -4.55%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,200 0 0.00%
ABS Bán lẻ 9,300 10,000 -700 -6.63%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 30,000 30,700 -700 -2.12%
ACB Ngân hàng 18,900 20,000 -1,100 -5.50%
ACC Xây dựng và Vật liệu 14,800 15,600 -800 -5.13%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 12,000 12,900 -900 -6.61%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,300 0 0.00%
ADC Truyền thông 22,900 22,900 0 0.00%
ADG Truyền thông 42,800 42,800 0 0.00%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 11,700 12,400 -700 -5.65%
AGG Bất động sản 34,500 36,200 -1,700 -4.56%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 13,500 14,300 -800 -5.26%
AGR Dịch vụ tài chính 8,300 8,800 -500 -5.90%
ALT Truyền thông 19,500 18,200 1,300 7.14%
AMC Tài nguyên cơ bản 23,500 23,500 0 0.00%
AMD Bất động sản 1,400 1,500 -100 -6.67%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,800 -100 -0.93%
AMV Dược phẩm và Y tế 5,600 5,900 -300 -5.08%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 32,100 34,100 -2,000 -5.87%
APC Dược phẩm và Y tế 15,200 16,000 -800 -4.72%
APG Dịch vụ tài chính 5,200 5,600 -400 -6.46%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 9,800 -600 -6.12%
API Bất động sản 12,000 12,900 -900 -6.98%
APP Hóa chất 6,500 7,000 -500 -7.14%
APS Dịch vụ tài chính 10,300 11,000 -700 -6.36%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 39,700 39,700 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 2,100 2,200 -100 -4.55%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,500 26,800 -1,300 -4.85%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 11,900 14,200 -2,300 -16.20%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,200 6,600 -400 -6.11%
AST Bán lẻ 56,300 56,800 -500 -0.88%
ATS Du lịch và giải trí 15,500 15,500 0 0.00%
BAB Ngân hàng 14,400 14,900 -500 -3.36%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 20,100 20,700 -600 -2.90%
BAX Xây dựng và Vật liệu 73,000 74,000 -1,000 -1.35%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 56,200 56,200 0 0.00%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,300 11,300 0 0.00%
BCC Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,400 -500 -4.81%
BCE Xây dựng và Vật liệu 7,400 8,000 -600 -6.95%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
BCG Dịch vụ tài chính 10,000 10,700 -700 -6.48%
BCM Bất động sản 82,600 89,000 -6,400 -7.19%
BDB Truyền thông 7,200 7,200 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 18,300 19,500 -1,200 -6.15%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 48,000 49,900 -1,900 -3.81%
BIC Bảo hiểm 25,100 26,700 -1,600 -5.99%
BID Ngân hàng 29,400 31,100 -1,700 -5.32%
BII Bất động sản 2,800 3,000 -200 -6.67%
BKC Tài nguyên cơ bản 7,600 7,600 0 0.00%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,500 5,900 -400 -6.95%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,200 3,200 0 0.00%
BMC Tài nguyên cơ bản 13,700 14,600 -900 -6.19%
BMI Bảo hiểm 22,600 24,100 -1,500 -6.22%
BMP Xây dựng và Vật liệu 55,500 56,600 -1,100 -1.94%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 17,600 18,600 -1,000 -5.38%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,700 0 0.00%
BRC Hóa chất 11,700 11,600 100 0.86%
BSC Bán lẻ 13,000 13,000 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 22,700 25,100 -2,400 -9.58%
BST Truyền thông 18,000 18,000 0 0.00%
BTP Tiện ích cộng đồng 14,400 16,000 -1,600 -9.72%
BTS Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,900 0 0.00%
BTT Bán lẻ 43,600 43,600 0 0.00%
BTW Tiện ích cộng đồng 35,000 35,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 47,000 48,900 -1,900 -3.89%
BVS Dịch vụ tài chính 17,100 18,000 -900 -5.00%
BWE Tiện ích cộng đồng 41,000 44,100 -3,100 -6.93%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 21,300 22,100 -800 -3.40%
C47 Xây dựng và Vật liệu 9,600 10,300 -700 -6.86%
C69 Xây dựng và Vật liệu 9,200 10,000 -800 -8.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -2.63%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,900 9,300 -400 -4.30%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 53,500 53,500 0 0.00%
CAP Tài nguyên cơ bản 81,600 83,200 -1,600 -1.92%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 53,800 53,800 0 0.00%
CCI Tiện ích cộng đồng 23,000 23,100 -100 -0.22%
CCL Bất động sản 6,700 7,100 -400 -5.77%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,600 14,000 -1,400 -10.00%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,900 18,500 -600 -3.25%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,200 25,400 -200 -0.79%
CEO Bất động sản 17,500 18,000 -500 -2.78%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 4,400 4,600 -200 -4.35%
CHP Tiện ích cộng đồng 24,300 25,200 -900 -3.38%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 10,100 -900 -8.91%
CIG Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,900 -400 -6.97%
CII Xây dựng và Vật liệu 17,400 18,500 -1,100 -5.96%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,000 30,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 23,500 24,900 -1,400 -5.62%
CKV Công nghệ thông tin 18,600 18,600 0 0.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 34,000 35,000 -1,000 -2.86%
CLH Xây dựng và Vật liệu 31,800 32,500 -700 -2.15%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,400 26,400 -1,000 -3.80%
CLM Tài nguyên cơ bản 90,000 92,000 -2,000 -2.17%
CLW Tiện ích cộng đồng 35,000 35,000 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 7,300 7,900 -600 -7.59%
CMG Công nghệ thông tin 39,800 42,700 -2,900 -6.68%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,000 200 2.00%
CMV Bán lẻ 9,800 9,800 0 0.00%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 9,700 10,400 -700 -6.76%
CNG Tiện ích cộng đồng 29,300 30,900 -1,600 -5.18%
COM Bán lẻ 33,700 33,700 0 0.00%
CPC Hóa chất 17,000 17,000 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,900 -400 -6.80%
CRE Bất động sản 13,400 14,000 -600 -3.96%
CSC Bất động sản 53,500 56,000 -2,500 -4.46%
CSM Ô tô và phụ tùng 14,800 14,800 0 0.00%
CSV Hóa chất 35,000 37,300 -2,300 -6.05%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,500 19,500 0 0.00%
CTC Du lịch và giải trí 2,800 3,100 -300 -9.68%
CTD Xây dựng và Vật liệu 48,000 50,900 -2,900 -5.70%
CTF Ô tô và phụ tùng 24,100 24,400 -300 -1.23%
CTG Ngân hàng 20,100 21,500 -1,400 -6.31%
CTI Xây dựng và Vật liệu 11,700 12,400 -700 -5.65%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 4,600 4,900 -300 -6.12%
CTR Xây dựng và Vật liệu 54,500 57,400 -2,900 -5.05%
CTS Dịch vụ tài chính 13,400 14,300 -900 -6.29%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,400 16,400 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,600 7,600 0 0.00%
CVN Dược phẩm và Y tế 4,100 4,400 -300 -6.82%
CVT Xây dựng và Vật liệu 41,800 39,100 2,700 6.78%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,500 -900 -9.47%
D11 Bất động sản 13,200 13,400 -200 -1.49%
D2D Bất động sản 28,700 30,000 -1,300 -4.33%
DAD Truyền thông 20,000 20,000 0 0.00%
DAE Truyền thông 20,000 21,800 -1,800 -8.26%
DAG Hóa chất 4,600 4,900 -300 -6.26%
DAH Du lịch và giải trí 5,500 5,900 -400 -6.14%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 12,100 13,000 -900 -6.92%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 18,200 19,600 -1,400 -6.92%
DBD Dược phẩm và Y tế 40,400 40,600 -200 -0.37%
DBT Dược phẩm và Y tế 12,200 12,300 -100 -0.81%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,500 -400 -6.15%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 7,000 7,500 -500 -6.90%
DCL Dược phẩm và Y tế 23,200 23,800 -600 -2.52%
DCM Hóa chất 28,000 30,100 -2,100 -6.98%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,900 40,000 -100 -0.25%
DGC Hóa chất 67,200 71,600 -4,400 -6.15%
DGW Bán lẻ 55,800 58,600 -2,800 -4.78%
DHA Xây dựng và Vật liệu 32,000 32,800 -800 -2.29%
DHC Tài nguyên cơ bản 55,000 56,700 -1,700 -3.00%
DHG Dược phẩm và Y tế 83,200 84,000 -800 -0.95%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,900 11,000 -100 -0.46%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
DHT Bán lẻ 39,400 39,500 -100 -0.25%
DIG Bất động sản 25,400 27,300 -1,900 -6.96%
DIH Xây dựng và Vật liệu 30,000 33,000 -3,000 -9.09%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,400 4,700 -300 -6.38%
DLG Tài nguyên cơ bản 2,600 2,700 -100 -5.15%
DMC Dược phẩm và Y tế 43,500 45,000 -1,500 -3.33%
DNC Tiện ích cộng đồng 53,300 53,300 0 0.00%
DNM Dược phẩm và Y tế 19,000 19,500 -500 -2.56%
DNP Xây dựng và Vật liệu 23,600 25,500 -1,900 -7.45%
DP3 Dược phẩm và Y tế 90,000 90,200 -200 -0.22%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,900 19,900 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 29,700 31,900 -2,200 -6.90%
DPM Hóa chất 39,900 42,800 -2,900 -6.67%
DPR Hóa chất 52,500 56,400 -3,900 -6.91%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 16,000 17,100 -1,100 -6.43%
DRC Ô tô và phụ tùng 24,500 26,300 -1,800 -6.86%
DRH Bất động sản 6,000 6,500 -500 -6.98%
DRL Tiện ích cộng đồng 68,500 68,500 0 0.00%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,100 3,300 -200 -6.06%
DSN Du lịch và giải trí 49,100 49,300 -200 -0.41%
DST Truyền thông 5,200 5,600 -400 -7.14%
DTA Bất động sản 8,200 8,200 0 0.00%
DTC Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,800 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 15,400 16,500 -1,100 -6.67%
DTK Tiện ích cộng đồng 9,100 9,900 -800 -8.08%
DTL Tài nguyên cơ bản 23,500 23,800 -300 -1.26%
DTT Hóa chất 12,700 12,700 0 0.00%
DVG Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,600 -400 -8.70%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 49,500 50,200 -700 -1.39%
DXG Bất động sản 16,400 17,600 -1,200 -6.55%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,900 11,100 -200 -1.80%
DXS Bất động sản 13,100 14,100 -1,000 -6.76%
DXV Xây dựng và Vật liệu 4,900 5,000 -100 -1.00%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,500 5,000 -500 -10.00%
EBS Truyền thông 10,000 10,000 0 0.00%
ECI Truyền thông 27,800 27,800 0 0.00%
EIB Ngân hàng 35,500 37,000 -1,500 -4.06%
EID Truyền thông 19,000 18,900 100 0.53%
ELC Công nghệ thông tin 11,200 11,700 -500 -4.27%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 13,200 13,700 -500 -3.31%
EVF Dịch vụ tài chính 8,800 9,500 -700 -6.95%
EVG Xây dựng và Vật liệu 5,600 5,900 -300 -5.09%
EVS Dịch vụ tài chính 16,500 17,100 -600 -3.51%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,800 -200 -4.56%
FCN Xây dựng và Vật liệu 11,200 12,000 -800 -6.28%
FDC Bất động sản 21,200 21,200 0 0.00%
FID Bất động sản 2,600 2,700 -100 -3.70%
FIR Bất động sản 43,800 45,200 -1,400 -3.10%
FIT Dịch vụ tài chính 4,900 5,200 -300 -6.15%
FLC Bất động sản 3,600 3,600 0 0.00%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 39,800 42,600 -2,800 -6.47%
FPT Công nghệ thông tin 74,300 76,500 -2,200 -2.88%
FRT Bán lẻ 63,100 67,000 -3,900 -5.82%
FTS Dịch vụ tài chính 27,600 29,400 -1,800 -5.97%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 102,500 106,900 -4,400 -4.12%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 36,800 38,800 -2,000 -5.15%
GDW Tiện ích cộng đồng 21,100 21,100 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 14,800 15,700 -900 -5.75%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,300 16,400 -1,100 -6.71%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,000 16,000 0 0.00%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 28,000 29,600 -1,600 -5.25%
GKM Xây dựng và Vật liệu 35,000 35,800 -800 -2.23%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 26,800 26,800 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 44,400 44,400 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 13,500 14,500 -1,000 -6.90%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 47,300 49,100 -1,800 -3.57%
GMH Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,400 -400 -2.78%
GMX Xây dựng và Vật liệu 17,000 17,300 -300 -1.73%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 10,100 -400 -3.98%
GTA Tài nguyên cơ bản 15,900 15,500 400 2.26%
GVR Hóa chất 16,700 17,800 -1,100 -6.18%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 15,100 15,500 -400 -2.58%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 10,800 11,600 -800 -6.93%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,500 40,300 -2,800 -6.95%
HAI Hóa chất 1,600 1,600 0 0.00%
HAP Tài nguyên cơ bản 5,800 6,200 -400 -6.94%
HAR Bất động sản 3,900 4,200 -300 -6.27%
HAS Xây dựng và Vật liệu 9,600 9,600 0 0.00%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 21,300 21,300 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 20,300 20,000 300 1.25%
HBC Xây dựng và Vật liệu 13,300 14,200 -900 -6.34%
HBS Dịch vụ tài chính 5,500 5,800 -300 -5.17%
HCC Xây dựng và Vật liệu 10,500 10,500 0 0.00%
HCD Hóa chất 6,600 7,000 -400 -5.86%
HCM Dịch vụ tài chính 19,500 20,800 -1,300 -6.02%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,900 16,900 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,500 -500 -5.88%
HDB Ngân hàng 17,100 18,200 -1,100 -6.06%
HDC Bất động sản 41,000 41,000 0 0.00%
HDG Bất động sản 32,700 35,200 -2,500 -6.98%
HEV Truyền thông 37,300 37,300 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 46,800 46,800 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 88,300 88,300 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 2,300 2,400 -100 -4.17%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,200 9,500 -300 -3.16%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,000 5,300 -300 -5.48%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,300 12,000 -700 -5.44%
HID Xây dựng và Vật liệu 4,000 4,300 -300 -6.50%
HII Hóa chất 5,900 6,300 -400 -5.71%
HJS Tiện ích cộng đồng 34,100 34,100 0 0.00%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 6,600 6,600 0 0.00%
HLC Tài nguyên cơ bản 11,500 12,300 -800 -6.50%
HLD Bất động sản 39,100 39,700 -600 -1.51%
HMC Tài nguyên cơ bản 12,200 12,900 -700 -5.08%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 11,500 -900 -7.83%
HMR Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,400 -400 -4.76%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 4,900 5,300 -400 -6.73%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,800 7,200 -400 -5.56%
HOT Du lịch và giải trí 27,900 27,900 0 0.00%
HPG Tài nguyên cơ bản 17,200 18,000 -800 -4.44%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 25,000 25,500 -500 -1.96%
HQC Bất động sản 3,000 3,200 -200 -6.46%
HRC Hóa chất 57,000 57,000 0 0.00%
HSG Tài nguyên cơ bản 11,900 12,700 -800 -6.32%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 5,700 6,100 -400 -5.79%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 10,900 11,600 -700 -6.06%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,300 25,300 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 16,200 16,200 0 0.00%
HTL Ô tô và phụ tùng 16,700 16,900 -200 -0.89%
HTN Bất động sản 24,200 26,000 -1,800 -6.92%
HTP Truyền thông 46,600 48,500 -1,900 -3.92%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,100 -100 -0.83%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,200 -100 -0.65%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 6,500 7,000 -500 -6.93%
HUB Xây dựng và Vật liệu 26,000 26,200 -200 -0.76%
HUT Xây dựng và Vật liệu 20,200 21,500 -1,300 -6.05%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,000 6,100 -100 -1.80%
HVN Du lịch và giải trí 11,400 12,200 -800 -6.56%
HVT Hóa chất 48,200 49,000 -800 -1.63%
HVX Xây dựng và Vật liệu 3,300 3,400 -100 -3.79%
IBC Dịch vụ tài chính 18,800 19,300 -500 -2.34%
ICG Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,800 -700 -8.97%
ICT Công nghệ thông tin 16,200 16,800 -600 -3.57%
IDC Bất động sản 44,100 46,300 -2,200 -4.75%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 12,200 13,000 -800 -6.15%
IDJ Bất động sản 10,700 11,200 -500 -4.46%
IDV Bất động sản 38,000 38,900 -900 -2.31%
IJC Bất động sản 13,500 14,500 -1,000 -6.90%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,000 32,000 0 0.00%
IMP Dược phẩm và Y tế 61,000 61,000 0 0.00%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,500 15,900 -400 -2.52%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 39,600 41,500 -1,900 -4.58%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 14,200 -1,000 -7.04%
ITA Bất động sản 4,200 4,500 -300 -6.21%
ITC Bất động sản 11,500 11,500 0 0.00%
ITD Công nghệ thông tin 9,100 9,300 -200 -2.05%
ITQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,400 -200 -5.88%
IVS Dịch vụ tài chính 6,100 6,600 -500 -7.58%
JVC Dược phẩm và Y tế 3,900 4,200 -300 -6.27%
KBC Bất động sản 23,400 25,200 -1,800 -6.96%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 63,600 64,300 -700 -1.09%
KDH Bất động sản 24,500 26,300 -1,800 -6.67%
KDM Xây dựng và Vật liệu 9,900 9,900 0 0.00%
KHG Bất động sản 6,800 7,300 -500 -6.99%
KHP Tiện ích cộng đồng 9,000 9,500 -500 -5.69%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 17,300 17,300 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 15,800 15,800 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 1,300 1,300 0 0.00%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 3,200 3,400 -200 -6.92%
KMT Tài nguyên cơ bản 9,300 9,300 0 0.00%
KOS Bất động sản 35,600 36,100 -500 -1.39%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,300 11,100 -800 -6.82%
KSB Tài nguyên cơ bản 20,000 21,500 -1,500 -6.98%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,600 5,800 -200 -3.45%
KSF Bất động sản 81,400 82,900 -1,500 -1.81%
KSQ Tài nguyên cơ bản 2,700 2,900 -200 -6.90%
KST Công nghệ thông tin 8,200 8,200 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 16,000 17,200 -1,200 -6.98%
KTT Xây dựng và Vật liệu 9,300 8,800 500 5.68%
KVC Tài nguyên cơ bản 2,400 2,500 -100 -4.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,800 22,800 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 54,000 58,100 -4,100 -7.06%
L18 Xây dựng và Vật liệu 31,500 33,000 -1,500 -4.55%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,100 4,100 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 16,800 16,800 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 5,700 500 8.77%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,700 6,700 0 0.00%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,900 -300 -7.69%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 16,000 16,000 0 0.00%
LAS Hóa chất 9,500 10,200 -700 -6.86%
LBE Truyền thông 41,900 41,900 0 0.00%
LBM Xây dựng và Vật liệu 42,900 43,000 -100 -0.23%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 8,200 8,800 -600 -6.29%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,200 0 0.00%
LDG Bất động sản 6,600 7,000 -400 -6.00%
LDP Dược phẩm và Y tế 7,900 8,500 -600 -7.06%
LEC Bất động sản 11,800 12,700 -900 -6.75%
LGC Xây dựng và Vật liệu 49,000 49,000 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,000 5,200 -200 -4.58%
LHC Xây dựng và Vật liệu 53,100 58,000 -4,900 -8.45%
LHG Bất động sản 21,100 22,600 -1,500 -6.65%
LIG Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,900 -300 -6.12%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 42,000 43,600 -1,600 -3.67%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 2,900 3,200 -300 -9.38%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,800 -500 -4.63%
LPB Ngân hàng 10,500 11,300 -800 -6.70%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 8,200 8,800 -600 -6.93%
LUT Xây dựng và Vật liệu 3,100 3,400 -300 -8.82%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,700 -800 -9.20%
MAS Du lịch và giải trí 36,000 36,000 0 0.00%
MBB Ngân hàng 17,000 18,100 -1,100 -6.08%
MBG Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,700 -200 -3.51%
MBS Dịch vụ tài chính 15,500 16,000 -500 -3.13%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 7,700 7,900 -200 -2.53%
MCG Xây dựng và Vật liệu 2,800 2,900 -100 -2.45%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,900 -200 -5.13%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,600 17,800 -1,200 -6.74%
MDC Tài nguyên cơ bản 9,400 10,400 -1,000 -9.62%
MDG Xây dựng và Vật liệu 15,600 14,600 1,000 6.51%
MED Dược phẩm và Y tế 20,500 22,500 -2,000 -8.89%
MEL Tài nguyên cơ bản 10,600 10,600 0 0.00%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,500 4,800 -300 -6.80%
MHL Tài nguyên cơ bản 6,200 6,800 -600 -8.82%
MIG Bảo hiểm 15,400 16,600 -1,200 -6.97%
MIM Tài nguyên cơ bản 5,300 5,800 -500 -8.62%
MKV Dược phẩm và Y tế 11,200 11,200 0 0.00%
MSB Ngân hàng 14,800 15,800 -1,000 -6.35%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 30,900 33,100 -2,200 -6.65%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 80,800 86,700 -5,900 -6.81%
MST Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,700 -500 -7.46%
MVB Tài nguyên cơ bản 17,500 17,500 0 0.00%
MWG Bán lẻ 54,600 58,000 -3,400 -5.86%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 10,900 11,600 -700 -6.06%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,100 -100 -0.90%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 18,500 18,500 0 0.00%
NBB Bất động sản 19,200 20,600 -1,400 -6.59%
NBC Tài nguyên cơ bản 11,300 12,200 -900 -7.38%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,400 16,400 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 27,000 27,000 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 86,000 88,000 -2,000 -2.27%
NDN Bất động sản 8,000 8,600 -600 -6.98%
NDX Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,400 -300 -4.69%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 47,900 46,500 1,400 3.01%
NFC Hóa chất 15,100 15,100 0 0.00%
NHA Xây dựng và Vật liệu 16,900 18,200 -1,300 -6.91%
NHC Xây dựng và Vật liệu 30,500 30,500 0 0.00%
NHH Hóa chất 10,700 11,400 -700 -6.14%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 21,000 21,000 0 0.00%
NKG Tài nguyên cơ bản 15,200 16,300 -1,100 -6.48%
NLG Bất động sản 25,000 26,700 -1,700 -6.38%
NNC Xây dựng và Vật liệu 17,900 19,000 -1,100 -5.79%
NRC Bất động sản 12,900 13,400 -500 -3.73%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 75,400 78,100 -2,700 -3.46%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,700 6,100 -400 -6.56%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 6,600 6,800 -200 -2.94%
NT2 Tiện ích cộng đồng 24,700 26,500 -1,800 -6.79%
NTH Tiện ích cộng đồng 46,700 46,700 0 0.00%
NTL Bất động sản 21,800 23,300 -1,500 -6.44%
NTP Xây dựng và Vật liệu 35,400 36,700 -1,300 -3.54%
NVB Ngân hàng 16,200 18,000 -1,800 -10.00%
NVL Bất động sản 78,000 80,200 -2,200 -2.74%
NVT Bất động sản 9,400 10,100 -700 -7.00%
OCB Ngân hàng 12,800 13,600 -800 -5.88%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 6,800 7,500 -700 -9.33%
OGC Dịch vụ tài chính 12,200 13,100 -900 -6.90%
ONE Công nghệ thông tin 6,600 6,900 -300 -4.35%
OPC Dược phẩm và Y tế 22,000 22,800 -800 -3.30%
ORS Dịch vụ tài chính 10,100 10,900 -800 -6.94%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,400 33,400 0 0.00%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 18,900 19,900 -1,000 -5.03%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,800 23,700 -1,900 -8.02%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 28,500 30,300 -1,800 -5.94%
PCE Hóa chất 21,800 24,200 -2,400 -9.92%
PCG Tiện ích cộng đồng 6,800 6,900 -100 -1.45%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,800 -600 -8.82%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,000 16,200 -1,200 -7.41%
PDC Du lịch và giải trí 5,100 5,000 100 2.00%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 111,100 117,200 -6,100 -5.20%
PDR Bất động sản 48,300 50,800 -2,500 -4.92%
PEN Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,200 0 0.00%
PET Bán lẻ 27,900 30,000 -2,100 -6.86%
PGC Tiện ích cộng đồng 18,100 18,100 0 0.00%
PGD Tiện ích cộng đồng 28,900 29,600 -700 -2.20%
PGI Bảo hiểm 26,800 27,200 -400 -1.29%
PGN Hóa chất 12,300 12,300 0 0.00%
PGS Tiện ích cộng đồng 26,300 27,800 -1,500 -5.40%
PGT Du lịch và giải trí 3,700 3,700 0 0.00%
PGV Tiện ích cộng đồng 22,800 23,400 -600 -2.56%
PHC Xây dựng và Vật liệu 6,400 6,600 -200 -3.20%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,500 30,500 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,100 16,800 300 1.79%
PHR Hóa chất 46,500 50,000 -3,500 -6.91%
PIA Viễn thông 23,500 23,500 0 0.00%
PIC Tiện ích cộng đồng 15,400 15,400 0 0.00%
PIT Bán lẻ 4,300 4,400 -100 -2.07%
PJC Tiện ích cộng đồng 23,000 23,000 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,500 10,000 -500 -5.00%
PLC Hóa chất 22,000 23,000 -1,000 -4.35%
PLP Hóa chất 5,700 6,000 -300 -4.66%
PLX Dầu khí 31,600 32,300 -700 -2.02%
PMB Hóa chất 13,600 13,600 0 0.00%
PMC Dược phẩm và Y tế 62,200 60,100 2,100 3.49%
PMG Tiện ích cộng đồng 10,700 10,700 0 0.00%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,400 18,400 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,500 21,500 0 0.00%
PNC Truyền thông 9,400 9,400 0 0.00%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 99,600 102,800 -3,200 -3.11%
POM Tài nguyên cơ bản 5,000 5,400 -400 -6.69%
POT Công nghệ thông tin 26,700 29,600 -2,900 -9.80%
POW Tiện ích cộng đồng 10,800 11,400 -600 -5.26%
PPC Tiện ích cộng đồng 15,900 16,500 -600 -3.65%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,900 16,900 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 13,200 14,000 -800 -5.71%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 12,800 -300 -2.34%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,800 10,800 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,200 19,200 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 17,900 17,300 600 3.47%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,300 13,300 0 0.00%
PSD Bán lẻ 21,000 21,500 -500 -2.33%
PSE Hóa chất 19,100 19,700 -600 -3.05%
PSH Bán lẻ 6,800 7,300 -500 -6.71%
PSI Dịch vụ tài chính 6,700 7,300 -600 -8.22%
PSW Hóa chất 10,000 11,000 -1,000 -9.09%
PTB Tài nguyên cơ bản 50,500 51,900 -1,400 -2.70%
PTC Xây dựng và Vật liệu 7,600 8,200 -600 -6.98%
PTD Xây dựng và Vật liệu 15,000 15,000 0 0.00%
PTI Bảo hiểm 36,600 40,600 -4,000 -9.85%
PTL Bất động sản 5,400 5,800 -400 -6.86%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,800 10,800 0 0.00%
PV2 Bất động sản 2,700 2,800 -100 -3.57%
PVB Dầu khí 16,900 16,500 400 2.42%
PVC Dầu khí 17,800 16,700 1,100 6.59%
PVD Dầu khí 19,300 19,700 -400 -1.79%
PVG Tiện ích cộng đồng 9,200 9,200 0 0.00%
PVI Bảo hiểm 39,900 40,900 -1,000 -2.44%
PVL Bất động sản 4,000 4,200 -200 -4.76%
PVS Dầu khí 22,700 22,200 500 2.25%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,300 18,000 -700 -3.89%
QBS Hóa chất 2,600 2,800 -200 -6.18%
QCG Bất động sản 6,200 6,600 -400 -6.49%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 42,300 42,300 0 0.00%
QST Truyền thông 16,000 16,000 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 17,000 17,000 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 80,900 83,000 -2,100 -2.53%
RCL Bất động sản 14,300 15,100 -800 -5.30%
RDP Hóa chất 7,400 8,000 -600 -6.96%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 72,100 74,100 -2,000 -2.70%
S4A Tiện ích cộng đồng 34,300 34,300 0 0.00%
S55 Xây dựng và Vật liệu 61,000 62,600 -1,600 -2.56%
S99 Xây dựng và Vật liệu 7,700 8,300 -600 -7.23%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 183,700 185,800 -2,100 -1.13%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 54,700 51,800 2,900 5.60%
SAM Công nghệ thông tin 9,200 9,900 -700 -6.60%
SAV Tài nguyên cơ bản 15,400 16,200 -800 -4.64%
SBA Tiện ích cộng đồng 24,700 25,800 -1,100 -4.26%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 14,300 15,200 -900 -5.63%
SBV Bán lẻ 11,400 11,800 -400 -3.40%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,800 17,800 0 0.00%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 19,400 18,200 1,200 6.59%
SCG Xây dựng và Vật liệu 67,900 69,000 -1,100 -1.59%
SCI Xây dựng và Vật liệu 9,700 10,600 -900 -8.49%
SCR Bất động sản 7,500 8,000 -500 -6.25%
SCS Du lịch và giải trí 73,200 74,900 -1,700 -2.27%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 5,800 6,000 -200 -3.33%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,800 -300 -6.25%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,000 -400 -4.44%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,700 -300 -8.11%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,800 -300 -3.85%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,800 8,400 -600 -7.14%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,300 9,300 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,900 21,900 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 44,000 44,000 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -2.63%
SDU Xây dựng và Vật liệu 30,000 30,000 0 0.00%
SEB Tiện ích cộng đồng 50,000 50,000 0 0.00%
SED Truyền thông 19,800 20,300 -500 -2.46%
SFC Tiện ích cộng đồng 21,300 21,300 0 0.00%
SFG Hóa chất 11,800 12,000 -200 -1.67%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,900 37,500 -2,600 -6.93%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,700 24,700 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 91,000 91,000 0 0.00%
SGD Truyền thông 27,000 27,000 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 29,900 29,900 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,800 65,000 -1,200 -1.85%
SGR Bất động sản 17,700 17,500 200 0.86%
SGT Công nghệ thông tin 15,300 16,400 -1,100 -6.44%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,100 5,200 -100 -1.93%
SHB Ngân hàng 10,500 11,100 -600 -5.00%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 10,000 10,500 -500 -4.76%
SHI Tài nguyên cơ bản 14,600 14,700 -100 -0.68%
SHN Xây dựng và Vật liệu 8,000 7,900 100 1.27%
SHP Tiện ích cộng đồng 27,900 28,300 -400 -1.41%
SHS Dịch vụ tài chính 8,500 8,700 -200 -2.30%
SIC Xây dựng và Vật liệu 34,500 34,500 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 12,100 13,000 -900 -6.92%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 13,300 13,100 200 1.53%
SJD Tiện ích cộng đồng 16,100 16,600 -500 -2.73%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,000 27,000 0 0.00%
SJF Hóa chất 4,600 4,900 -300 -6.73%
SJS Bất động sản 56,800 61,000 -4,200 -6.89%
SKG Du lịch và giải trí 15,500 15,700 -200 -1.28%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 134,200 134,800 -600 -0.45%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,000 7,000 0 0.00%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 40,600 41,700 -1,100 -2.52%
SMC Tài nguyên cơ bản 13,900 14,900 -1,000 -6.71%
SMN Truyền thông 13,400 13,800 -400 -2.90%
SMT Công nghệ thông tin 13,300 13,400 -100 -0.75%
SPC Hóa chất 16,000 17,000 -1,000 -5.88%
SPI Tài nguyên cơ bản 3,900 4,100 -200 -4.88%
SPM Dược phẩm và Y tế 16,800 16,800 0 0.00%
SRA Công nghệ thông tin 4,600 4,900 -300 -6.12%
SRC Ô tô và phụ tùng 17,200 16,300 900 5.52%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,600 11,600 0 0.00%
SSB Ngân hàng 29,000 29,900 -900 -2.85%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 16,400 17,400 -1,000 -5.75%
SSM Tài nguyên cơ bản 5,600 5,600 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 12,000 12,100 -100 -0.83%
STB Ngân hàng 16,800 18,100 -1,300 -6.94%
STC Truyền thông 20,300 20,300 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,600 32,300 2,300 6.96%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 37,500 40,000 -2,500 -6.13%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,000 8,000 0 0.00%
SVC Ô tô và phụ tùng 104,900 104,900 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 4,400 4,700 -300 -6.96%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 65,000 65,000 0 0.00%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,500 -500 -9.09%
SVT Tài nguyên cơ bản 12,100 12,200 -100 -0.82%
SZB Bất động sản 28,500 30,600 -2,100 -6.86%
SZC Bất động sản 33,800 36,200 -2,400 -6.51%
SZL Bất động sản 49,000 51,500 -2,500 -4.85%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 13,300 14,500 -1,200 -8.28%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 18,300 19,500 -1,200 -6.15%
TBC Tiện ích cộng đồng 28,500 30,000 -1,500 -5.00%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 8,100 8,600 -500 -5.81%
TCB Ngân hàng 27,400 29,400 -2,000 -6.66%
TCD Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,900 -700 -6.69%
TCH Ô tô và phụ tùng 9,700 10,300 -600 -5.46%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,100 33,100 -1,000 -3.03%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 40,500 42,400 -1,900 -4.48%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 9,800 -600 -5.74%
TCR Xây dựng và Vật liệu 3,600 3,700 -100 -3.23%
TCT Du lịch và giải trí 35,000 37,600 -2,600 -6.91%
TDC Bất động sản 18,200 19,600 -1,400 -6.91%
TDG Tiện ích cộng đồng 4,100 4,400 -300 -6.90%
TDH Bất động sản 4,500 4,800 -300 -6.98%
TDM Tiện ích cộng đồng 31,900 34,300 -2,400 -7.00%
TDN Tài nguyên cơ bản 9,200 9,900 -700 -7.07%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,800 29,200 1,600 5.31%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,300 8,500 -200 -2.35%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,300 43,300 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,700 10,100 -400 -3.96%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 30,900 30,900 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 7,700 7,700 0 0.00%
TGG Xây dựng và Vật liệu 3,600 3,900 -300 -6.75%
THB Thực phẩm & Đồ uống 13,000 13,000 0 0.00%
THD Bất động sản 38,700 41,000 -2,300 -5.61%
THG Xây dựng và Vật liệu 43,400 46,600 -3,200 -6.77%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,500 26,500 0 0.00%
THS Bán lẻ 17,000 17,000 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 10,100 11,000 -900 -8.18%
TIG Bất động sản 10,000 10,700 -700 -6.54%
TIP Bất động sản 19,600 20,900 -1,300 -6.01%
TIX Bất động sản 30,800 31,000 -200 -0.65%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,600 15,600 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,600 -500 -7.58%
TKU Tài nguyên cơ bản 13,000 13,000 0 0.00%
TLD Bất động sản 5,000 5,200 -200 -2.94%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 52,700 52,100 600 1.15%
TLH Tài nguyên cơ bản 7,600 8,200 -600 -6.85%
TMB Tài nguyên cơ bản 22,200 22,300 -100 -0.45%
TMC Tiện ích cộng đồng 14,100 14,100 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 54,400 54,400 0 0.00%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,200 67,800 -4,600 -6.78%
TMT Ô tô và phụ tùng 13,200 14,200 -1,000 -6.71%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,500 10,500 0 0.00%
TN1 Bất động sản 23,000 24,300 -1,300 -5.35%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,000 9,600 -600 -5.96%
TNC Hóa chất 67,900 67,900 0 0.00%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 15,600 16,200 -600 -3.70%
TNH Dược phẩm và Y tế 32,000 33,600 -1,600 -4.63%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,400 3,600 -200 -5.54%
TNT Tài nguyên cơ bản 4,900 5,300 -400 -6.82%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,800 -300 -2.78%
TPB Ngân hàng 22,400 24,100 -1,700 -6.88%
TPC Hóa chất 9,800 9,800 0 0.00%
TPH Truyền thông 13,800 13,800 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 98,900 98,900 0 0.00%
TRC Hóa chất 34,200 36,800 -2,600 -6.95%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
TSC Hóa chất 4,700 5,000 -300 -6.81%
TST Công nghệ thông tin 11,800 11,800 0 0.00%
TTA Xây dựng và Vật liệu 10,700 11,000 -300 -2.29%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,500 3,700 -200 -5.19%
TTC Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,300 -700 -6.19%
TTE Tiện ích cộng đồng 11,300 11,300 0 0.00%
TTF Tài nguyên cơ bản 5,200 5,600 -400 -6.67%
TTH Bán lẻ 2,800 2,900 -100 -3.45%
TTL Xây dựng và Vật liệu 11,000 11,000 0 0.00%
TTT Du lịch và giải trí 40,000 40,000 0 0.00%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,400 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,600 39,900 -2,300 -5.65%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 18,500 18,700 -200 -1.07%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,100 17,100 0 0.00%
TVB Dịch vụ tài chính 5,300 5,700 -400 -6.32%
TVC Dịch vụ tài chính 6,200 6,400 -200 -3.13%
TVD Tài nguyên cơ bản 10,800 11,800 -1,000 -8.47%
TVS Dịch vụ tài chính 29,200 30,400 -1,200 -3.80%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 26,200 27,000 -800 -2.96%
TXM Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,300 -100 -2.33%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,600 100 0.37%
UDC Xây dựng và Vật liệu 6,900 7,200 -300 -4.30%
UIC Xây dựng và Vật liệu 40,000 40,300 -300 -0.74%
UNI Công nghệ thông tin 9,800 10,800 -1,000 -9.26%
V12 Xây dựng và Vật liệu 12,600 13,900 -1,300 -9.35%
V21 Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,500 -500 -9.09%
VAF Hóa chất 12,600 12,100 500 4.13%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,200 20,200 0 0.00%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,100 10,200 900 8.82%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 14,600 15,800 -1,200 -7.59%
VC3 Bất động sản 38,000 38,600 -600 -1.55%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 8,700 8,700 0 0.00%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,000 -400 -4.44%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,900 -700 -8.86%
VCA Tài nguyên cơ bản 14,100 14,500 -400 -2.43%
VCB Ngân hàng 65,500 70,100 -4,600 -6.56%
VCC Xây dựng và Vật liệu 13,700 15,200 -1,500 -9.87%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 240,000 240,000 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 16,700 17,900 -1,200 -6.72%
VCI Dịch vụ tài chính 24,100 25,500 -1,400 -5.30%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,600 20,600 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 60,600 63,000 -2,400 -3.81%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 25,000 25,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 34,000 34,200 -200 -0.58%
VDS Dịch vụ tài chính 9,300 10,000 -700 -7.00%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 3,800 4,200 -400 -9.52%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,200 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 9,900 9,900 0 0.00%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 75,000 75,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 4,800 5,300 -500 -9.43%
VFG Hóa chất 38,500 38,500 0 0.00%
VGC Xây dựng và Vật liệu 48,100 50,000 -1,900 -3.80%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,800 26,800 0 0.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 14,200 14,900 -700 -4.70%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 67,000 71,700 -4,700 -6.56%
VHE Dược phẩm và Y tế 4,400 4,600 -200 -4.35%
VHL Xây dựng và Vật liệu 21,500 23,500 -2,000 -8.51%
VHM Bất động sản 52,400 53,600 -1,200 -2.24%
VIB Ngân hàng 19,600 20,800 -1,200 -5.54%
VIC Bất động sản 60,000 60,100 -100 -0.17%
VID Tài nguyên cơ bản 6,500 7,000 -500 -7.00%
VIE Công nghệ thông tin 9,800 9,800 0 0.00%
VIF Tài nguyên cơ bản 15,400 16,000 -600 -3.75%
VIG Dịch vụ tài chính 5,400 5,700 -300 -5.26%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,500 -300 -4.62%
VIT Xây dựng và Vật liệu 18,500 20,400 -1,900 -9.31%
VIX Dịch vụ tài chính 8,000 8,600 -600 -6.88%
VJC Du lịch và giải trí 114,100 114,200 -100 -0.09%
VKC Ô tô và phụ tùng 2,700 2,900 -200 -6.90%
VLA Công nghệ thông tin 68,500 65,000 3,500 5.38%
VMC Xây dựng và Vật liệu 10,200 11,000 -800 -7.27%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,600 24,300 -1,700 -7.00%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 38,400 38,400 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 14,400 15,400 -1,000 -6.21%
VNE Xây dựng và Vật liệu 8,800 9,400 -600 -6.70%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 13,300 -1,300 -9.77%
VNG Du lịch và giải trí 9,000 9,700 -700 -6.94%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,700 -700 -2.88%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 67,300 70,000 -2,700 -3.86%
VNR Bảo hiểm 22,400 23,900 -1,500 -6.28%
VNS Du lịch và giải trí 18,600 18,800 -200 -1.06%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 73,300 66,700 6,600 9.90%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,100 12,900 -800 -6.20%
VPB Ngân hàng 15,500 16,600 -1,100 -6.36%
VPD Tiện ích cộng đồng 25,000 25,300 -300 -0.99%
VPG Tài nguyên cơ bản 21,000 22,300 -1,300 -5.83%
VPH Bất động sản 6,200 6,700 -500 -6.81%
VPI Bất động sản 59,700 59,700 0 0.00%
VPS Hóa chất 11,100 11,200 -100 -0.89%
VRC Bất động sản 7,700 8,200 -500 -6.46%
VRE Bất động sản 25,200 26,500 -1,300 -4.91%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,700 26,500 1,200 4.53%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,500 35,400 -900 -2.54%
VSH Tiện ích cộng đồng 33,100 35,000 -1,900 -5.43%
VSI Xây dựng và Vật liệu 21,800 21,800 0 0.00%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,000 24,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,900 12,200 -300 -2.46%
VTC Công nghệ thông tin 14,000 15,000 -1,000 -6.67%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,700 8,000 700 8.75%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 3,600 4,000 -400 -10.00%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 15,400 15,400 0 0.00%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,200 7,500 -300 -4.13%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,700 6,000 -300 -5.00%
VTZ Hóa chất 8,000 8,800 -800 -9.09%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 168,000 168,000 0 0.00%
WSS Dịch vụ tài chính 6,800 7,200 -400 -5.56%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 7,600 7,600 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 6,400 6,900 -500 -6.96%
YEG Truyền thông 16,400 17,100 -700 -3.81%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.65%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.63%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.12%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 20,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.50%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.13%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.61%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 22,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 42,800đ (so với giá phiên trước 42,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 36,200đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.56%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.90%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.14%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 1,400đ (so với giá phiên trước 1,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.08%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,100đ (so với giá phiên trước 34,100đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.87%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.72%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.36%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 2,100đ (so với giá phiên trước 2,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 26,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -16.20%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.11%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 56,300đ (so với giá phiên trước 56,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.88%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.36%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 20,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 73,000đ (so với giá phiên trước 74,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.35%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.81%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.48%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 82,600đ (so với giá phiên trước 89,000đ giảm -6,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.19%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 49,900đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 25,100đ (so với giá phiên trước 26,700đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.99%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,400đ (so với giá phiên trước 31,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.32%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 3,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.19%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.22%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 55,500đ (so với giá phiên trước 56,600đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.94%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.38%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.86%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.58%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.72%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 43,600đ (so với giá phiên trước 43,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 48,900đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.89%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 44,100đ giảm -3,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.40%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.30%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 53,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 81,600đ (so với giá phiên trước 83,200đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.77%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.25%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,300đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.38%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.91%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.96%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 24,900đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.62%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,800đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.17%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.59%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 42,700đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.68%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 29,300đ (so với giá phiên trước 30,900đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.18%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 33,700đ (so với giá phiên trước 33,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.96%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 56,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.46%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 37,300đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.05%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 19,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.68%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 50,900đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.70%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.23%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.31%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,500đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.05%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 14,300đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.29%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 16,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 41,800đ (so với giá phiên trước 39,100đ tăng 2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.78%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.47%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,700đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.33%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 21,800đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.26%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.26%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.14%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 19,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.81%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 23,200đ (so với giá phiên trước 23,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 30,100đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 67,200đ (so với giá phiên trước 71,600đ giảm -4,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 55,800đ (so với giá phiên trước 58,600đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.78%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 56,700đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 83,200đ (so với giá phiên trước 84,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 39,400đ (so với giá phiên trước 39,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 27,300đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 33,000đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.38%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.15%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 43,500đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 53,300đ (so với giá phiên trước 53,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.45%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 90,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 29,700đ (so với giá phiên trước 31,900đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 42,800đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 52,500đ (so với giá phiên trước 56,400đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.43%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 26,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 68,500đ (so với giá phiên trước 68,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 49,100đ (so với giá phiên trước 49,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.41%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.08%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.26%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.70%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 50,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.55%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 27,800đ (so với giá phiên trước 27,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.06%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 18,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.27%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.31%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.09%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.51%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.56%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.28%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.70%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 45,200đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.10%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 42,600đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.47%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 74,300đ (so với giá phiên trước 76,500đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 63,100đ (so với giá phiên trước 67,000đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.82%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 27,600đ (so với giá phiên trước 29,400đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.97%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 102,500đ (so với giá phiên trước 106,900đ giảm -4,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.12%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 38,800đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.15%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,100đ (so với giá phiên trước 21,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,700đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.75%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.25%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 26,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 44,400đ (so với giá phiên trước 44,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 47,300đ (so với giá phiên trước 49,100đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.98%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.26%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.18%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.58%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 40,300đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 1,600đ (so với giá phiên trước 1,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 6,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.27%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 21,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 20,300đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.34%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.17%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.86%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.02%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 41,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 35,200đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,300đ (so với giá phiên trước 37,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 46,800đ (so với giá phiên trước 46,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 88,300đ (so với giá phiên trước 88,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,300đ (so với giá phiên trước 2,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.17%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.16%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.48%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.44%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.50%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 34,100đ (so với giá phiên trước 34,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.50%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 39,100đ (so với giá phiên trước 39,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.08%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.83%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.73%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 27,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 57,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.32%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.79%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 25,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 16,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 26,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 46,600đ (so với giá phiên trước 48,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.92%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,200đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.05%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,200đ (so với giá phiên trước 49,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.79%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 19,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.97%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 44,100đ (so với giá phiên trước 46,300đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.75%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.46%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.31%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 61,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 41,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.58%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.04%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.05%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.58%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.27%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 63,600đ (so với giá phiên trước 64,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.09%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 26,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 9,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.99%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.69%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 15,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 36,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 81,400đ (so với giá phiên trước 82,900đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.81%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 8,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.68%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,400đ (so với giá phiên trước 2,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 22,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,000đ (so với giá phiên trước 58,100đ giảm -4,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.06%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,500đ (so với giá phiên trước 33,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 5,700đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.77%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.69%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 10,200đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 41,900đ (so với giá phiên trước 41,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 42,900đ (so với giá phiên trước 43,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.29%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.00%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.06%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.75%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 49,000đ (so với giá phiên trước 49,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.58%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 53,100đ (so với giá phiên trước 58,000đ giảm -4,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.45%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,100đ (so với giá phiên trước 22,600đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.65%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 43,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.67%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.38%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.63%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.70%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.20%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.08%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.51%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.45%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.13%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.74%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.62%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 14,600đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.51%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 22,500đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.89%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.62%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.35%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,900đ (so với giá phiên trước 33,100đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.65%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 80,800đ (so với giá phiên trước 86,700đ giảm -5,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.46%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 54,600đ (so với giá phiên trước 58,000đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.86%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.90%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 20,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.59%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.38%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 16,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 86,000đ (so với giá phiên trước 88,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 47,900đ (so với giá phiên trước 46,500đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.01%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,500đ (so với giá phiên trước 30,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.14%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,300đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.48%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 26,700đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.38%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 19,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.79%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.73%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,400đ (so với giá phiên trước 78,100đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 26,500đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.79%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 46,700đ (so với giá phiên trước 46,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 23,300đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.44%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 35,400đ (so với giá phiên trước 36,700đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.54%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 78,000đ (so với giá phiên trước 80,200đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.74%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.33%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,400đ (so với giá phiên trước 33,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.03%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 23,700đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.02%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.94%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.92%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.41%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 111,100đ (so với giá phiên trước 117,200đ giảm -6,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.20%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 48,300đ (so với giá phiên trước 50,800đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.92%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.20%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,300đ (so với giá phiên trước 12,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 26,300đ (so với giá phiên trước 27,800đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.40%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 23,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.20%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,500đ (so với giá phiên trước 30,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.79%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.07%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.66%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.02%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 62,200đ (so với giá phiên trước 60,100đ tăng 2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.49%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,500đ (so với giá phiên trước 21,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 99,600đ (so với giá phiên trước 102,800đ tăng -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.11%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.69%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.80%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.65%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,300đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.47%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.33%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.05%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.22%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,900đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 36,600đ (so với giá phiên trước 40,600đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.85%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.42%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.59%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.25%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.89%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.18%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.49%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 42,300đ (so với giá phiên trước 42,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 80,900đ (so với giá phiên trước 83,000đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.30%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 72,100đ (so với giá phiên trước 74,100đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 34,300đ (so với giá phiên trước 34,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 62,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.23%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 183,700đ (so với giá phiên trước 185,800đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.13%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 54,700đ (so với giá phiên trước 51,800đ tăng 2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.60%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.60%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.64%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.26%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.63%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.40%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 19,400đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.59%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 67,900đ (so với giá phiên trước 69,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.49%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 73,200đ (so với giá phiên trước 74,900đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.11%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 44,000đ (so với giá phiên trước 44,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,800đ (so với giá phiên trước 20,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 21,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,900đ (so với giá phiên trước 37,500đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 24,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 91,000đ (so với giá phiên trước 91,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 29,900đ (so với giá phiên trước 29,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,800đ (so với giá phiên trước 65,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.85%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.86%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.44%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.93%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 28,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.41%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.30%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 34,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.73%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.73%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,800đ (so với giá phiên trước 61,000đ giảm -4,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.89%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 134,200đ (so với giá phiên trước 134,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 40,600đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.88%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 16,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.52%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 29,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.85%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.75%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,300đ (so với giá phiên trước 20,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,600đ (so với giá phiên trước 32,300đ tăng 2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.96%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 40,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.13%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 104,900đ (so với giá phiên trước 104,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,600đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 33,800đ (so với giá phiên trước 36,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.51%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.28%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.81%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 29,400đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.66%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.69%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.46%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,100đ (so với giá phiên trước 33,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 40,500đ (so với giá phiên trước 42,400đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.48%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.74%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 37,600đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 19,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,900đ (so với giá phiên trước 34,300đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.07%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 29,200đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.31%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.35%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,300đ (so với giá phiên trước 43,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.96%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,900đ (so với giá phiên trước 30,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.75%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,700đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.61%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 43,400đ (so với giá phiên trước 46,600đ giảm -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.77%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,500đ (so với giá phiên trước 26,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.18%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.54%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 20,900đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.01%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.58%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 52,700đ (so với giá phiên trước 52,100đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.15%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.85%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,200đ (so với giá phiên trước 22,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 54,400đ (so với giá phiên trước 54,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,200đ (so với giá phiên trước 67,800đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.78%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 24,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.35%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.96%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 67,900đ (so với giá phiên trước 67,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.70%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 33,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.63%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.54%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 13,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 34,200đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,700đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,500đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.19%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.19%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 40,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,600đ (so với giá phiên trước 39,900đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.07%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.32%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.47%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 29,200đ (so với giá phiên trước 30,400đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 26,200đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.96%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.33%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.37%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.30%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 40,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.74%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.26%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.35%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,100đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.13%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,200đ (so với giá phiên trước 20,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 10,200đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.82%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 15,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.59%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.86%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.43%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 65,500đ (so với giá phiên trước 70,100đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.87%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 240,000đ (so với giá phiên trước 240,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.72%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.30%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 60,600đ (so với giá phiên trước 63,000đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 34,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.52%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 9,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 75,000đ (so với giá phiên trước 75,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.43%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 38,500đ (so với giá phiên trước 38,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 48,100đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 26,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.70%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 67,000đ (so với giá phiên trước 71,700đ giảm -4,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.51%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,400đ (so với giá phiên trước 53,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.24%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.54%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 60,000đ (so với giá phiên trước 60,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.17%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.62%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 20,400đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.31%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 114,100đ (so với giá phiên trước 114,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.09%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 68,500đ (so với giá phiên trước 65,000đ tăng 3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.38%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.27%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 24,300đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 38,400đ (so với giá phiên trước 38,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.70%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 13,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.77%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 67,300đ (so với giá phiên trước 70,000đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.86%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 23,900đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.28%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 73,300đ (so với giá phiên trước 66,700đ tăng 6,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.90%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.20%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.36%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.99%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 22,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.83%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 59,700đ (so với giá phiên trước 59,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 26,500đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.91%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 26,500đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.53%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.54%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,100đ (so với giá phiên trước 35,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 21,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.75%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 4,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.13%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 168,000đ (so với giá phiên trước 168,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)

Bảng giá cổ phiếu sàn UPCOM hôm nay

Tại sàn UPCOM, theo khảo sát lúc 16:04 ngày 07/10, giá cổ phiếu của tất cả các công ty chứng khoán niêm yết trên sàn đang giao dịch hiện tại cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 15:00 - 07/10/2022
NgànhThị giáPhiên TrướcBiến động giá 1 ngày% Biến động giá 1 ngày
AAA Hóa chất 8,300 8,900 -600 -6.25%
AAM Thực phẩm & Đồ uống 11,300 10,800 500 4.65%
AAT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,400 9,000 -600 -7.00%
AAV Bất động sản 6,300 6,600 -300 -4.55%
ABR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,200 0 0.00%
ABS Bán lẻ 9,300 10,000 -700 -6.63%
ABT Thực phẩm & Đồ uống 30,000 30,700 -700 -2.12%
ACB Ngân hàng 18,900 20,000 -1,100 -5.50%
ACC Xây dựng và Vật liệu 14,800 15,600 -800 -5.13%
ACL Thực phẩm & Đồ uống 12,000 12,900 -900 -6.61%
ACM Tài nguyên cơ bản 1,300 1,300 0 0.00%
ADC Truyền thông 22,900 22,900 0 0.00%
ADG Truyền thông 42,800 42,800 0 0.00%
ADS Hàng cá nhân & Gia dụng 11,700 12,400 -700 -5.65%
AGG Bất động sản 34,500 36,200 -1,700 -4.56%
AGM Thực phẩm & Đồ uống 13,500 14,300 -800 -5.26%
AGR Dịch vụ tài chính 8,300 8,800 -500 -5.90%
ALT Truyền thông 19,500 18,200 1,300 7.14%
AMC Tài nguyên cơ bản 23,500 23,500 0 0.00%
AMD Bất động sản 1,400 1,500 -100 -6.67%
AME Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,800 -100 -0.93%
AMV Dược phẩm và Y tế 5,600 5,900 -300 -5.08%
ANV Thực phẩm & Đồ uống 32,100 34,100 -2,000 -5.87%
APC Dược phẩm và Y tế 15,200 16,000 -800 -4.72%
APG Dịch vụ tài chính 5,200 5,600 -400 -6.46%
APH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 9,800 -600 -6.12%
API Bất động sản 12,000 12,900 -900 -6.98%
APP Hóa chất 6,500 7,000 -500 -7.14%
APS Dịch vụ tài chính 10,300 11,000 -700 -6.36%
ARM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 39,700 39,700 0 0.00%
ART Dịch vụ tài chính 2,100 2,200 -100 -4.55%
ASG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,500 26,800 -1,300 -4.85%
ASM Thực phẩm & Đồ uống 11,900 14,200 -2,300 -16.20%
ASP Tiện ích cộng đồng 6,200 6,600 -400 -6.11%
AST Bán lẻ 56,300 56,800 -500 -0.88%
ATS Du lịch và giải trí 15,500 15,500 0 0.00%
BAB Ngân hàng 14,400 14,900 -500 -3.36%
BAF Thực phẩm & Đồ uống 20,100 20,700 -600 -2.90%
BAX Xây dựng và Vật liệu 73,000 74,000 -1,000 -1.35%
BBC Thực phẩm & Đồ uống 56,200 56,200 0 0.00%
BBS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,300 11,300 0 0.00%
BCC Xây dựng và Vật liệu 9,900 10,400 -500 -4.81%
BCE Xây dựng và Vật liệu 7,400 8,000 -600 -6.95%
BCF Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
BCG Dịch vụ tài chính 10,000 10,700 -700 -6.48%
BCM Bất động sản 82,600 89,000 -6,400 -7.19%
BDB Truyền thông 7,200 7,200 0 0.00%
BED Truyền thông 39,700 39,700 0 0.00%
BFC Hóa chất 18,300 19,500 -1,200 -6.15%
BHN Thực phẩm & Đồ uống 48,000 49,900 -1,900 -3.81%
BIC Bảo hiểm 25,100 26,700 -1,600 -5.99%
BID Ngân hàng 29,400 31,100 -1,700 -5.32%
BII Bất động sản 2,800 3,000 -200 -6.67%
BKC Tài nguyên cơ bản 7,600 7,600 0 0.00%
BKG Hàng cá nhân & Gia dụng 5,500 5,900 -400 -6.95%
BLF Thực phẩm & Đồ uống 3,200 3,200 0 0.00%
BMC Tài nguyên cơ bản 13,700 14,600 -900 -6.19%
BMI Bảo hiểm 22,600 24,100 -1,500 -6.22%
BMP Xây dựng và Vật liệu 55,500 56,600 -1,100 -1.94%
BNA Thực phẩm & Đồ uống 17,600 18,600 -1,000 -5.38%
BPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,700 10,700 0 0.00%
BRC Hóa chất 11,700 11,600 100 0.86%
BSC Bán lẻ 13,000 13,000 0 0.00%
BSI Dịch vụ tài chính 22,700 25,100 -2,400 -9.58%
BST Truyền thông 18,000 18,000 0 0.00%
BTP Tiện ích cộng đồng 14,400 16,000 -1,600 -9.72%
BTS Xây dựng và Vật liệu 6,900 6,900 0 0.00%
BTT Bán lẻ 43,600 43,600 0 0.00%
BTW Tiện ích cộng đồng 35,000 35,000 0 0.00%
BVH Bảo hiểm 47,000 48,900 -1,900 -3.89%
BVS Dịch vụ tài chính 17,100 18,000 -900 -5.00%
BWE Tiện ích cộng đồng 41,000 44,100 -3,100 -6.93%
BXH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
C32 Xây dựng và Vật liệu 21,300 22,100 -800 -3.40%
C47 Xây dựng và Vật liệu 9,600 10,300 -700 -6.86%
C69 Xây dựng và Vật liệu 9,200 10,000 -800 -8.00%
C92 Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -2.63%
CAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,900 9,300 -400 -4.30%
CAN Thực phẩm & Đồ uống 53,500 53,500 0 0.00%
CAP Tài nguyên cơ bản 81,600 83,200 -1,600 -1.92%
CAV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 53,800 53,800 0 0.00%
CCI Tiện ích cộng đồng 23,000 23,100 -100 -0.22%
CCL Bất động sản 6,700 7,100 -400 -5.77%
CCR Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,600 14,000 -1,400 -10.00%
CDC Xây dựng và Vật liệu 17,900 18,500 -600 -3.25%
CDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,200 25,400 -200 -0.79%
CEO Bất động sản 17,500 18,000 -500 -2.78%
CET Hàng cá nhân & Gia dụng 4,400 4,600 -200 -4.35%
CHP Tiện ích cộng đồng 24,300 25,200 -900 -3.38%
CIA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 10,100 -900 -8.91%
CIG Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,900 -400 -6.97%
CII Xây dựng và Vật liệu 17,400 18,500 -1,100 -5.96%
CJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,000 30,000 0 0.00%
CKG Bất động sản 23,500 24,900 -1,400 -5.62%
CKV Công nghệ thông tin 18,600 18,600 0 0.00%
CLC Hàng cá nhân & Gia dụng 34,000 35,000 -1,000 -2.86%
CLH Xây dựng và Vật liệu 31,800 32,500 -700 -2.15%
CLL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 25,400 26,400 -1,000 -3.80%
CLM Tài nguyên cơ bản 90,000 92,000 -2,000 -2.17%
CLW Tiện ích cộng đồng 35,000 35,000 0 0.00%
CMC Ô tô và phụ tùng 7,300 7,900 -600 -7.59%
CMG Công nghệ thông tin 39,800 42,700 -2,900 -6.68%
CMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,200 10,000 200 2.00%
CMV Bán lẻ 9,800 9,800 0 0.00%
CMX Thực phẩm & Đồ uống 9,700 10,400 -700 -6.76%
CNG Tiện ích cộng đồng 29,300 30,900 -1,600 -5.18%
COM Bán lẻ 33,700 33,700 0 0.00%
CPC Hóa chất 17,000 17,000 0 0.00%
CRC Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,900 -400 -6.80%
CRE Bất động sản 13,400 14,000 -600 -3.96%
CSC Bất động sản 53,500 56,000 -2,500 -4.46%
CSM Ô tô và phụ tùng 14,800 14,800 0 0.00%
CSV Hóa chất 35,000 37,300 -2,300 -6.05%
CTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,500 19,500 0 0.00%
CTC Du lịch và giải trí 2,800 3,100 -300 -9.68%
CTD Xây dựng và Vật liệu 48,000 50,900 -2,900 -5.70%
CTF Ô tô và phụ tùng 24,100 24,400 -300 -1.23%
CTG Ngân hàng 20,100 21,500 -1,400 -6.31%
CTI Xây dựng và Vật liệu 11,700 12,400 -700 -5.65%
CTP Thực phẩm & Đồ uống 4,600 4,900 -300 -6.12%
CTR Xây dựng và Vật liệu 54,500 57,400 -2,900 -5.05%
CTS Dịch vụ tài chính 13,400 14,300 -900 -6.29%
CTT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,400 16,400 0 0.00%
CTX Xây dựng và Vật liệu 7,600 7,600 0 0.00%
CVN Dược phẩm và Y tế 4,100 4,400 -300 -6.82%
CVT Xây dựng và Vật liệu 41,800 39,100 2,700 6.78%
CX8 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,500 -900 -9.47%
D11 Bất động sản 13,200 13,400 -200 -1.49%
D2D Bất động sản 28,700 30,000 -1,300 -4.33%
DAD Truyền thông 20,000 20,000 0 0.00%
DAE Truyền thông 20,000 21,800 -1,800 -8.26%
DAG Hóa chất 4,600 4,900 -300 -6.26%
DAH Du lịch và giải trí 5,500 5,900 -400 -6.14%
DAT Thực phẩm & Đồ uống 12,100 13,000 -900 -6.92%
DBC Thực phẩm & Đồ uống 18,200 19,600 -1,400 -6.92%
DBD Dược phẩm và Y tế 40,400 40,600 -200 -0.37%
DBT Dược phẩm và Y tế 12,200 12,300 -100 -0.81%
DC2 Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,500 -400 -6.15%
DC4 Xây dựng và Vật liệu 7,000 7,500 -500 -6.90%
DCL Dược phẩm và Y tế 23,200 23,800 -600 -2.52%
DCM Hóa chất 28,000 30,100 -2,100 -6.98%
DDG Tiện ích cộng đồng 39,900 40,000 -100 -0.25%
DGC Hóa chất 67,200 71,600 -4,400 -6.15%
DGW Bán lẻ 55,800 58,600 -2,800 -4.78%
DHA Xây dựng và Vật liệu 32,000 32,800 -800 -2.29%
DHC Tài nguyên cơ bản 55,000 56,700 -1,700 -3.00%
DHG Dược phẩm và Y tế 83,200 84,000 -800 -0.95%
DHM Tài nguyên cơ bản 10,900 11,000 -100 -0.46%
DHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
DHT Bán lẻ 39,400 39,500 -100 -0.25%
DIG Bất động sản 25,400 27,300 -1,900 -6.96%
DIH Xây dựng và Vật liệu 30,000 33,000 -3,000 -9.09%
DL1 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,400 4,700 -300 -6.38%
DLG Tài nguyên cơ bản 2,600 2,700 -100 -5.15%
DMC Dược phẩm và Y tế 43,500 45,000 -1,500 -3.33%
DNC Tiện ích cộng đồng 53,300 53,300 0 0.00%
DNM Dược phẩm và Y tế 19,000 19,500 -500 -2.56%
DNP Xây dựng và Vật liệu 23,600 25,500 -1,900 -7.45%
DP3 Dược phẩm và Y tế 90,000 90,200 -200 -0.22%
DPC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,900 19,900 0 0.00%
DPG Xây dựng và Vật liệu 29,700 31,900 -2,200 -6.90%
DPM Hóa chất 39,900 42,800 -2,900 -6.67%
DPR Hóa chất 52,500 56,400 -3,900 -6.91%
DQC Hàng cá nhân & Gia dụng 16,000 17,100 -1,100 -6.43%
DRC Ô tô và phụ tùng 24,500 26,300 -1,800 -6.86%
DRH Bất động sản 6,000 6,500 -500 -6.98%
DRL Tiện ích cộng đồng 68,500 68,500 0 0.00%
DS3 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,100 3,300 -200 -6.06%
DSN Du lịch và giải trí 49,100 49,300 -200 -0.41%
DST Truyền thông 5,200 5,600 -400 -7.14%
DTA Bất động sản 8,200 8,200 0 0.00%
DTC Xây dựng và Vật liệu 8,800 8,800 0 0.00%
DTD Xây dựng và Vật liệu 15,400 16,500 -1,100 -6.67%
DTK Tiện ích cộng đồng 9,100 9,900 -800 -8.08%
DTL Tài nguyên cơ bản 23,500 23,800 -300 -1.26%
DTT Hóa chất 12,700 12,700 0 0.00%
DVG Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,600 -400 -8.70%
DVP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 49,500 50,200 -700 -1.39%
DXG Bất động sản 16,400 17,600 -1,200 -6.55%
DXP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,900 11,100 -200 -1.80%
DXS Bất động sản 13,100 14,100 -1,000 -6.76%
DXV Xây dựng và Vật liệu 4,900 5,000 -100 -1.00%
DZM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,500 5,000 -500 -10.00%
EBS Truyền thông 10,000 10,000 0 0.00%
ECI Truyền thông 27,800 27,800 0 0.00%
EIB Ngân hàng 35,500 37,000 -1,500 -4.06%
EID Truyền thông 19,000 18,900 100 0.53%
ELC Công nghệ thông tin 11,200 11,700 -500 -4.27%
EMC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,000 18,000 0 0.00%
EVE Hàng cá nhân & Gia dụng 13,200 13,700 -500 -3.31%
EVF Dịch vụ tài chính 8,800 9,500 -700 -6.95%
EVG Xây dựng và Vật liệu 5,600 5,900 -300 -5.09%
EVS Dịch vụ tài chính 16,500 17,100 -600 -3.51%
FCM Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,800 -200 -4.56%
FCN Xây dựng và Vật liệu 11,200 12,000 -800 -6.28%
FDC Bất động sản 21,200 21,200 0 0.00%
FID Bất động sản 2,600 2,700 -100 -3.70%
FIR Bất động sản 43,800 45,200 -1,400 -3.10%
FIT Dịch vụ tài chính 4,900 5,200 -300 -6.15%
FLC Bất động sản 3,600 3,600 0 0.00%
FMC Thực phẩm & Đồ uống 39,800 42,600 -2,800 -6.47%
FPT Công nghệ thông tin 74,300 76,500 -2,200 -2.88%
FRT Bán lẻ 63,100 67,000 -3,900 -5.82%
FTS Dịch vụ tài chính 27,600 29,400 -1,800 -5.97%
GAB Xây dựng và Vật liệu 196,400 196,400 0 0.00%
GAS Tiện ích cộng đồng 102,500 106,900 -4,400 -4.12%
GDT Hàng cá nhân & Gia dụng 36,800 38,800 -2,000 -5.15%
GDW Tiện ích cộng đồng 21,100 21,100 0 0.00%
GEG Tiện ích cộng đồng 14,800 15,700 -900 -5.75%
GEX Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,300 16,400 -1,100 -6.71%
GIC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,000 16,000 0 0.00%
GIL Hàng cá nhân & Gia dụng 28,000 29,600 -1,600 -5.25%
GKM Xây dựng và Vật liệu 35,000 35,800 -800 -2.23%
GLT Hàng cá nhân & Gia dụng 26,800 26,800 0 0.00%
GMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 44,400 44,400 0 0.00%
GMC Hàng cá nhân & Gia dụng 13,500 14,500 -1,000 -6.90%
GMD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 47,300 49,100 -1,800 -3.57%
GMH Xây dựng và Vật liệu 14,000 14,400 -400 -2.78%
GMX Xây dựng và Vật liệu 17,000 17,300 -300 -1.73%
GSP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,700 10,100 -400 -3.98%
GTA Tài nguyên cơ bản 15,900 15,500 400 2.26%
GVR Hóa chất 16,700 17,800 -1,100 -6.18%
HAD Thực phẩm & Đồ uống 15,100 15,500 -400 -2.58%
HAG Thực phẩm & Đồ uống 10,800 11,600 -800 -6.93%
HAH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,500 40,300 -2,800 -6.95%
HAI Hóa chất 1,600 1,600 0 0.00%
HAP Tài nguyên cơ bản 5,800 6,200 -400 -6.94%
HAR Bất động sản 3,900 4,200 -300 -6.27%
HAS Xây dựng và Vật liệu 9,600 9,600 0 0.00%
HAT Thực phẩm & Đồ uống 21,300 21,300 0 0.00%
HAX Ô tô và phụ tùng 20,300 20,000 300 1.25%
HBC Xây dựng và Vật liệu 13,300 14,200 -900 -6.34%
HBS Dịch vụ tài chính 5,500 5,800 -300 -5.17%
HCC Xây dựng và Vật liệu 10,500 10,500 0 0.00%
HCD Hóa chất 6,600 7,000 -400 -5.86%
HCM Dịch vụ tài chính 19,500 20,800 -1,300 -6.02%
HCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,900 16,900 0 0.00%
HDA Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,500 -500 -5.88%
HDB Ngân hàng 17,100 18,200 -1,100 -6.06%
HDC Bất động sản 41,000 41,000 0 0.00%
HDG Bất động sản 32,700 35,200 -2,500 -6.98%
HEV Truyền thông 37,300 37,300 0 0.00%
HGM Tài nguyên cơ bản 46,800 46,800 0 0.00%
HHC Thực phẩm & Đồ uống 88,300 88,300 0 0.00%
HHG Du lịch và giải trí 2,300 2,400 -100 -4.17%
HHP Tài nguyên cơ bản 9,200 9,500 -300 -3.16%
HHS Ô tô và phụ tùng 5,000 5,300 -300 -5.48%
HHV Xây dựng và Vật liệu 11,300 12,000 -700 -5.44%
HID Xây dựng và Vật liệu 4,000 4,300 -300 -6.50%
HII Hóa chất 5,900 6,300 -400 -5.71%
HJS Tiện ích cộng đồng 34,100 34,100 0 0.00%
HKT Thực phẩm & Đồ uống 6,600 6,600 0 0.00%
HLC Tài nguyên cơ bản 11,500 12,300 -800 -6.50%
HLD Bất động sản 39,100 39,700 -600 -1.51%
HMC Tài nguyên cơ bản 12,200 12,900 -700 -5.08%
HMH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,600 11,500 -900 -7.83%
HMR Xây dựng và Vật liệu 8,000 8,400 -400 -4.76%
HNG Thực phẩm & Đồ uống 4,900 5,300 -400 -6.73%
HOM Xây dựng và Vật liệu 6,800 7,200 -400 -5.56%
HOT Du lịch và giải trí 27,900 27,900 0 0.00%
HPG Tài nguyên cơ bản 17,200 18,000 -800 -4.44%
HPM Tài nguyên cơ bản 19,700 19,700 0 0.00%
HPX Bất động sản 25,000 25,500 -500 -1.96%
HQC Bất động sản 3,000 3,200 -200 -6.46%
HRC Hóa chất 57,000 57,000 0 0.00%
HSG Tài nguyên cơ bản 11,900 12,700 -800 -6.32%
HSL Thực phẩm & Đồ uống 5,700 6,100 -400 -5.79%
HT1 Xây dựng và Vật liệu 10,900 11,600 -700 -6.06%
HTC Tiện ích cộng đồng 25,300 25,300 0 0.00%
HTI Xây dựng và Vật liệu 16,200 16,200 0 0.00%
HTL Ô tô và phụ tùng 16,700 16,900 -200 -0.89%
HTN Bất động sản 24,200 26,000 -1,800 -6.92%
HTP Truyền thông 46,600 48,500 -1,900 -3.92%
HTV Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,100 -100 -0.83%
HU1 Xây dựng và Vật liệu 9,100 9,200 -100 -0.65%
HU3 Xây dựng và Vật liệu 6,500 7,000 -500 -6.93%
HUB Xây dựng và Vật liệu 26,000 26,200 -200 -0.76%
HUT Xây dựng và Vật liệu 20,200 21,500 -1,300 -6.05%
HVH Xây dựng và Vật liệu 6,000 6,100 -100 -1.80%
HVN Du lịch và giải trí 11,400 12,200 -800 -6.56%
HVT Hóa chất 48,200 49,000 -800 -1.63%
HVX Xây dựng và Vật liệu 3,300 3,400 -100 -3.79%
IBC Dịch vụ tài chính 18,800 19,300 -500 -2.34%
ICG Xây dựng và Vật liệu 7,100 7,800 -700 -8.97%
ICT Công nghệ thông tin 16,200 16,800 -600 -3.57%
IDC Bất động sản 44,100 46,300 -2,200 -4.75%
IDI Thực phẩm & Đồ uống 12,200 13,000 -800 -6.15%
IDJ Bất động sản 10,700 11,200 -500 -4.46%
IDV Bất động sản 38,000 38,900 -900 -2.31%
IJC Bất động sản 13,500 14,500 -1,000 -6.90%
ILB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,000 32,000 0 0.00%
IMP Dược phẩm và Y tế 61,000 61,000 0 0.00%
INC Xây dựng và Vật liệu 15,500 15,900 -400 -2.52%
INN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 39,600 41,500 -1,900 -4.58%
IPA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,200 14,200 -1,000 -7.04%
ITA Bất động sản 4,200 4,500 -300 -6.21%
ITC Bất động sản 11,500 11,500 0 0.00%
ITD Công nghệ thông tin 9,100 9,300 -200 -2.05%
ITQ Tài nguyên cơ bản 3,200 3,400 -200 -5.88%
IVS Dịch vụ tài chính 6,100 6,600 -500 -7.58%
JVC Dược phẩm và Y tế 3,900 4,200 -300 -6.27%
KBC Bất động sản 23,400 25,200 -1,800 -6.96%
KDC Thực phẩm & Đồ uống 63,600 64,300 -700 -1.09%
KDH Bất động sản 24,500 26,300 -1,800 -6.67%
KDM Xây dựng và Vật liệu 9,900 9,900 0 0.00%
KHG Bất động sản 6,800 7,300 -500 -6.99%
KHP Tiện ích cộng đồng 9,000 9,500 -500 -5.69%
KHS Thực phẩm & Đồ uống 17,300 17,300 0 0.00%
KKC Tài nguyên cơ bản 15,800 15,800 0 0.00%
KLF Du lịch và giải trí 1,300 1,300 0 0.00%
KMR Hàng cá nhân & Gia dụng 3,200 3,400 -200 -6.92%
KMT Tài nguyên cơ bản 9,300 9,300 0 0.00%
KOS Bất động sản 35,600 36,100 -500 -1.39%
KPF Xây dựng và Vật liệu 10,300 11,100 -800 -6.82%
KSB Tài nguyên cơ bản 20,000 21,500 -1,500 -6.98%
KSD Hàng cá nhân & Gia dụng 5,600 5,800 -200 -3.45%
KSF Bất động sản 81,400 82,900 -1,500 -1.81%
KSQ Tài nguyên cơ bản 2,700 2,900 -200 -6.90%
KST Công nghệ thông tin 8,200 8,200 0 0.00%
KTS Thực phẩm & Đồ uống 16,000 17,200 -1,200 -6.98%
KTT Xây dựng và Vật liệu 9,300 8,800 500 5.68%
KVC Tài nguyên cơ bản 2,400 2,500 -100 -4.00%
L10 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,800 22,800 0 0.00%
L14 Xây dựng và Vật liệu 54,000 58,100 -4,100 -7.06%
L18 Xây dựng và Vật liệu 31,500 33,000 -1,500 -4.55%
L35 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,100 4,100 0 0.00%
L40 Xây dựng và Vật liệu 16,800 16,800 0 0.00%
L43 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 5,700 500 8.77%
L61 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,700 6,700 0 0.00%
L62 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 3,600 3,900 -300 -7.69%
LAF Thực phẩm & Đồ uống 16,000 16,000 0 0.00%
LAS Hóa chất 9,500 10,200 -700 -6.86%
LBE Truyền thông 41,900 41,900 0 0.00%
LBM Xây dựng và Vật liệu 42,900 43,000 -100 -0.23%
LCD Xây dựng và Vật liệu 26,700 26,700 0 0.00%
LCG Xây dựng và Vật liệu 8,200 8,800 -600 -6.29%
LCS Xây dựng và Vật liệu 2,200 2,200 0 0.00%
LDG Bất động sản 6,600 7,000 -400 -6.00%
LDP Dược phẩm và Y tế 7,900 8,500 -600 -7.06%
LEC Bất động sản 11,800 12,700 -900 -6.75%
LGC Xây dựng và Vật liệu 49,000 49,000 0 0.00%
LGL Bất động sản 5,000 5,200 -200 -4.58%
LHC Xây dựng và Vật liệu 53,100 58,000 -4,900 -8.45%
LHG Bất động sản 21,100 22,600 -1,500 -6.65%
LIG Xây dựng và Vật liệu 4,600 4,900 -300 -6.12%
LIX Hàng cá nhân & Gia dụng 42,000 43,600 -1,600 -3.67%
LM7 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 2,900 3,200 -300 -9.38%
LM8 Xây dựng và Vật liệu 10,300 10,800 -500 -4.63%
LPB Ngân hàng 10,500 11,300 -800 -6.70%
LSS Thực phẩm & Đồ uống 8,200 8,800 -600 -6.93%
LUT Xây dựng và Vật liệu 3,100 3,400 -300 -8.82%
MAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,900 8,700 -800 -9.20%
MAS Du lịch và giải trí 36,000 36,000 0 0.00%
MBB Ngân hàng 17,000 18,100 -1,100 -6.08%
MBG Xây dựng và Vật liệu 5,500 5,700 -200 -3.51%
MBS Dịch vụ tài chính 15,500 16,000 -500 -3.13%
MCC Xây dựng và Vật liệu 10,200 10,200 0 0.00%
MCF Thực phẩm & Đồ uống 7,700 7,900 -200 -2.53%
MCG Xây dựng và Vật liệu 2,800 2,900 -100 -2.45%
MCO Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,900 -200 -5.13%
MCP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,600 17,800 -1,200 -6.74%
MDC Tài nguyên cơ bản 9,400 10,400 -1,000 -9.62%
MDG Xây dựng và Vật liệu 15,600 14,600 1,000 6.51%
MED Dược phẩm và Y tế 20,500 22,500 -2,000 -8.89%
MEL Tài nguyên cơ bản 10,600 10,600 0 0.00%
MHC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 4,500 4,800 -300 -6.80%
MHL Tài nguyên cơ bản 6,200 6,800 -600 -8.82%
MIG Bảo hiểm 15,400 16,600 -1,200 -6.97%
MIM Tài nguyên cơ bản 5,300 5,800 -500 -8.62%
MKV Dược phẩm và Y tế 11,200 11,200 0 0.00%
MSB Ngân hàng 14,800 15,800 -1,000 -6.35%
MSH Hàng cá nhân & Gia dụng 30,900 33,100 -2,200 -6.65%
MSN Thực phẩm & Đồ uống 80,800 86,700 -5,900 -6.81%
MST Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,700 -500 -7.46%
MVB Tài nguyên cơ bản 17,500 17,500 0 0.00%
MWG Bán lẻ 54,600 58,000 -3,400 -5.86%
NAF Thực phẩm & Đồ uống 10,900 11,600 -700 -6.06%
NAG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,000 11,100 -100 -0.90%
NAP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 12,000 0 0.00%
NAV Xây dựng và Vật liệu 18,500 18,500 0 0.00%
NBB Bất động sản 19,200 20,600 -1,400 -6.59%
NBC Tài nguyên cơ bản 11,300 12,200 -900 -7.38%
NBP Tiện ích cộng đồng 16,400 16,400 0 0.00%
NBW Tiện ích cộng đồng 27,000 27,000 0 0.00%
NCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 86,000 88,000 -2,000 -2.27%
NDN Bất động sản 8,000 8,600 -600 -6.98%
NDX Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,400 -300 -4.69%
NET Hàng cá nhân & Gia dụng 47,900 46,500 1,400 3.01%
NFC Hóa chất 15,100 15,100 0 0.00%
NHA Xây dựng và Vật liệu 16,900 18,200 -1,300 -6.91%
NHC Xây dựng và Vật liệu 30,500 30,500 0 0.00%
NHH Hóa chất 10,700 11,400 -700 -6.14%
NHT Hàng cá nhân & Gia dụng 21,000 21,000 0 0.00%
NKG Tài nguyên cơ bản 15,200 16,300 -1,100 -6.48%
NLG Bất động sản 25,000 26,700 -1,700 -6.38%
NNC Xây dựng và Vật liệu 17,900 19,000 -1,100 -5.79%
NRC Bất động sản 12,900 13,400 -500 -3.73%
NSC Thực phẩm & Đồ uống 75,400 78,100 -2,700 -3.46%
NSH Tài nguyên cơ bản 5,700 6,100 -400 -6.56%
NST Hàng cá nhân & Gia dụng 6,600 6,800 -200 -2.94%
NT2 Tiện ích cộng đồng 24,700 26,500 -1,800 -6.79%
NTH Tiện ích cộng đồng 46,700 46,700 0 0.00%
NTL Bất động sản 21,800 23,300 -1,500 -6.44%
NTP Xây dựng và Vật liệu 35,400 36,700 -1,300 -3.54%
NVB Ngân hàng 16,200 18,000 -1,800 -10.00%
NVL Bất động sản 78,000 80,200 -2,200 -2.74%
NVT Bất động sản 9,400 10,100 -700 -7.00%
OCB Ngân hàng 12,800 13,600 -800 -5.88%
OCH Thực phẩm & Đồ uống 6,800 7,500 -700 -9.33%
OGC Dịch vụ tài chính 12,200 13,100 -900 -6.90%
ONE Công nghệ thông tin 6,600 6,900 -300 -4.35%
OPC Dược phẩm và Y tế 22,000 22,800 -800 -3.30%
ORS Dịch vụ tài chính 10,100 10,900 -800 -6.94%
PAC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 33,400 33,400 0 0.00%
PAN Thực phẩm & Đồ uống 18,900 19,900 -1,000 -5.03%
PBP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,800 23,700 -1,900 -8.02%
PC1 Xây dựng và Vật liệu 28,500 30,300 -1,800 -5.94%
PCE Hóa chất 21,800 24,200 -2,400 -9.92%
PCG Tiện ích cộng đồng 6,800 6,900 -100 -1.45%
PCT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,800 -600 -8.82%
PDB Xây dựng và Vật liệu 15,000 16,200 -1,200 -7.41%
PDC Du lịch và giải trí 5,100 5,000 100 2.00%
PDN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 111,100 117,200 -6,100 -5.20%
PDR Bất động sản 48,300 50,800 -2,500 -4.92%
PEN Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,200 0 0.00%
PET Bán lẻ 27,900 30,000 -2,100 -6.86%
PGC Tiện ích cộng đồng 18,100 18,100 0 0.00%
PGD Tiện ích cộng đồng 28,900 29,600 -700 -2.20%
PGI Bảo hiểm 26,800 27,200 -400 -1.29%
PGN Hóa chất 12,300 12,300 0 0.00%
PGS Tiện ích cộng đồng 26,300 27,800 -1,500 -5.40%
PGT Du lịch và giải trí 3,700 3,700 0 0.00%
PGV Tiện ích cộng đồng 22,800 23,400 -600 -2.56%
PHC Xây dựng và Vật liệu 6,400 6,600 -200 -3.20%
PHN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,500 30,500 0 0.00%
PHP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,100 16,800 300 1.79%
PHR Hóa chất 46,500 50,000 -3,500 -6.91%
PIA Viễn thông 23,500 23,500 0 0.00%
PIC Tiện ích cộng đồng 15,400 15,400 0 0.00%
PIT Bán lẻ 4,300 4,400 -100 -2.07%
PJC Tiện ích cộng đồng 23,000 23,000 0 0.00%
PJT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,500 10,000 -500 -5.00%
PLC Hóa chất 22,000 23,000 -1,000 -4.35%
PLP Hóa chất 5,700 6,000 -300 -4.66%
PLX Dầu khí 31,600 32,300 -700 -2.02%
PMB Hóa chất 13,600 13,600 0 0.00%
PMC Dược phẩm và Y tế 62,200 60,100 2,100 3.49%
PMG Tiện ích cộng đồng 10,700 10,700 0 0.00%
PMP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 18,400 18,400 0 0.00%
PMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,500 21,500 0 0.00%
PNC Truyền thông 9,400 9,400 0 0.00%
PNJ Hàng cá nhân & Gia dụng 99,600 102,800 -3,200 -3.11%
POM Tài nguyên cơ bản 5,000 5,400 -400 -6.69%
POT Công nghệ thông tin 26,700 29,600 -2,900 -9.80%
POW Tiện ích cộng đồng 10,800 11,400 -600 -5.26%
PPC Tiện ích cộng đồng 15,900 16,500 -600 -3.65%
PPE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 16,900 16,900 0 0.00%
PPP Dược phẩm và Y tế 13,200 14,000 -800 -5.71%
PPS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,500 12,800 -300 -2.34%
PPY Tiện ích cộng đồng 10,800 10,800 0 0.00%
PRC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 19,200 19,200 0 0.00%
PRE Bảo hiểm 17,900 17,300 600 3.47%
PSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,300 13,300 0 0.00%
PSD Bán lẻ 21,000 21,500 -500 -2.33%
PSE Hóa chất 19,100 19,700 -600 -3.05%
PSH Bán lẻ 6,800 7,300 -500 -6.71%
PSI Dịch vụ tài chính 6,700 7,300 -600 -8.22%
PSW Hóa chất 10,000 11,000 -1,000 -9.09%
PTB Tài nguyên cơ bản 50,500 51,900 -1,400 -2.70%
PTC Xây dựng và Vật liệu 7,600 8,200 -600 -6.98%
PTD Xây dựng và Vật liệu 15,000 15,000 0 0.00%
PTI Bảo hiểm 36,600 40,600 -4,000 -9.85%
PTL Bất động sản 5,400 5,800 -400 -6.86%
PTS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,800 10,800 0 0.00%
PV2 Bất động sản 2,700 2,800 -100 -3.57%
PVB Dầu khí 16,900 16,500 400 2.42%
PVC Dầu khí 17,800 16,700 1,100 6.59%
PVD Dầu khí 19,300 19,700 -400 -1.79%
PVG Tiện ích cộng đồng 9,200 9,200 0 0.00%
PVI Bảo hiểm 39,900 40,900 -1,000 -2.44%
PVL Bất động sản 4,000 4,200 -200 -4.76%
PVS Dầu khí 22,700 22,200 500 2.25%
PVT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,300 18,000 -700 -3.89%
QBS Hóa chất 2,600 2,800 -200 -6.18%
QCG Bất động sản 6,200 6,600 -400 -6.49%
QHD Hàng & Dịch vụ công nghiệp 42,300 42,300 0 0.00%
QST Truyền thông 16,000 16,000 0 0.00%
QTC Xây dựng và Vật liệu 17,000 17,000 0 0.00%
RAL Hàng cá nhân & Gia dụng 80,900 83,000 -2,100 -2.53%
RCL Bất động sản 14,300 15,100 -800 -5.30%
RDP Hóa chất 7,400 8,000 -600 -6.96%
REE Hàng & Dịch vụ công nghiệp 72,100 74,100 -2,000 -2.70%
S4A Tiện ích cộng đồng 34,300 34,300 0 0.00%
S55 Xây dựng và Vật liệu 61,000 62,600 -1,600 -2.56%
S99 Xây dựng và Vật liệu 7,700 8,300 -600 -7.23%
SAB Thực phẩm & Đồ uống 183,700 185,800 -2,100 -1.13%
SAF Thực phẩm & Đồ uống 54,700 51,800 2,900 5.60%
SAM Công nghệ thông tin 9,200 9,900 -700 -6.60%
SAV Tài nguyên cơ bản 15,400 16,200 -800 -4.64%
SBA Tiện ích cộng đồng 24,700 25,800 -1,100 -4.26%
SBT Thực phẩm & Đồ uống 14,300 15,200 -900 -5.63%
SBV Bán lẻ 11,400 11,800 -400 -3.40%
SC5 Xây dựng và Vật liệu 17,800 17,800 0 0.00%
SCD Thực phẩm & Đồ uống 19,400 18,200 1,200 6.59%
SCG Xây dựng và Vật liệu 67,900 69,000 -1,100 -1.59%
SCI Xây dựng và Vật liệu 9,700 10,600 -900 -8.49%
SCR Bất động sản 7,500 8,000 -500 -6.25%
SCS Du lịch và giải trí 73,200 74,900 -1,700 -2.27%
SD2 Xây dựng và Vật liệu 5,800 6,000 -200 -3.33%
SD4 Xây dựng và Vật liệu 4,500 4,800 -300 -6.25%
SD5 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,000 -400 -4.44%
SD6 Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,700 -300 -8.11%
SD9 Xây dựng và Vật liệu 7,500 7,800 -300 -3.85%
SDA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,800 8,400 -600 -7.14%
SDC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,300 9,300 0 0.00%
SDG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 21,900 21,900 0 0.00%
SDN Xây dựng và Vật liệu 44,000 44,000 0 0.00%
SDT Xây dựng và Vật liệu 3,700 3,800 -100 -2.63%
SDU Xây dựng và Vật liệu 30,000 30,000 0 0.00%
SEB Tiện ích cộng đồng 50,000 50,000 0 0.00%
SED Truyền thông 19,800 20,300 -500 -2.46%
SFC Tiện ích cộng đồng 21,300 21,300 0 0.00%
SFG Hóa chất 11,800 12,000 -200 -1.67%
SFI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,900 37,500 -2,600 -6.93%
SFN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,700 24,700 0 0.00%
SGC Thực phẩm & Đồ uống 91,000 91,000 0 0.00%
SGD Truyền thông 27,000 27,000 0 0.00%
SGH Du lịch và giải trí 29,900 29,900 0 0.00%
SGN Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,800 65,000 -1,200 -1.85%
SGR Bất động sản 17,700 17,500 200 0.86%
SGT Công nghệ thông tin 15,300 16,400 -1,100 -6.44%
SHA Tài nguyên cơ bản 5,100 5,200 -100 -1.93%
SHB Ngân hàng 10,500 11,100 -600 -5.00%
SHE Hàng cá nhân & Gia dụng 10,000 10,500 -500 -4.76%
SHI Tài nguyên cơ bản 14,600 14,700 -100 -0.68%
SHN Xây dựng và Vật liệu 8,000 7,900 100 1.27%
SHP Tiện ích cộng đồng 27,900 28,300 -400 -1.41%
SHS Dịch vụ tài chính 8,500 8,700 -200 -2.30%
SIC Xây dựng và Vật liệu 34,500 34,500 0 0.00%
SII Xây dựng và Vật liệu 12,100 13,000 -900 -6.92%
SJ1 Thực phẩm & Đồ uống 13,300 13,100 200 1.53%
SJD Tiện ích cộng đồng 16,100 16,600 -500 -2.73%
SJE Xây dựng và Vật liệu 27,000 27,000 0 0.00%
SJF Hóa chất 4,600 4,900 -300 -6.73%
SJS Bất động sản 56,800 61,000 -4,200 -6.89%
SKG Du lịch và giải trí 15,500 15,700 -200 -1.28%
SLS Thực phẩm & Đồ uống 134,200 134,800 -600 -0.45%
SMA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,000 7,000 0 0.00%
SMB Thực phẩm & Đồ uống 40,600 41,700 -1,100 -2.52%
SMC Tài nguyên cơ bản 13,900 14,900 -1,000 -6.71%
SMN Truyền thông 13,400 13,800 -400 -2.90%
SMT Công nghệ thông tin 13,300 13,400 -100 -0.75%
SPC Hóa chất 16,000 17,000 -1,000 -5.88%
SPI Tài nguyên cơ bản 3,900 4,100 -200 -4.88%
SPM Dược phẩm và Y tế 16,800 16,800 0 0.00%
SRA Công nghệ thông tin 4,600 4,900 -300 -6.12%
SRC Ô tô và phụ tùng 17,200 16,300 900 5.52%
SRF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,600 11,600 0 0.00%
SSB Ngân hàng 29,000 29,900 -900 -2.85%
SSC Thực phẩm & Đồ uống 36,000 36,000 0 0.00%
SSI Dịch vụ tài chính 16,400 17,400 -1,000 -5.75%
SSM Tài nguyên cơ bản 5,600 5,600 0 0.00%
ST8 Công nghệ thông tin 12,000 12,100 -100 -0.83%
STB Ngân hàng 16,800 18,100 -1,300 -6.94%
STC Truyền thông 20,300 20,300 0 0.00%
STG Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,600 32,300 2,300 6.96%
STK Hàng cá nhân & Gia dụng 37,500 40,000 -2,500 -6.13%
STP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,000 8,000 0 0.00%
SVC Ô tô và phụ tùng 104,900 104,900 0 0.00%
SVD Hàng cá nhân & Gia dụng 4,400 4,700 -300 -6.96%
SVI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 65,000 65,000 0 0.00%
SVN Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,500 -500 -9.09%
SVT Tài nguyên cơ bản 12,100 12,200 -100 -0.82%
SZB Bất động sản 28,500 30,600 -2,100 -6.86%
SZC Bất động sản 33,800 36,200 -2,400 -6.51%
SZL Bất động sản 49,000 51,500 -2,500 -4.85%
TA9 Xây dựng và Vật liệu 13,300 14,500 -1,200 -8.28%
TAR Thực phẩm & Đồ uống 18,300 19,500 -1,200 -6.15%
TBC Tiện ích cộng đồng 28,500 30,000 -1,500 -5.00%
TBX Xây dựng và Vật liệu 22,300 22,300 0 0.00%
TC6 Tài nguyên cơ bản 8,100 8,600 -500 -5.81%
TCB Ngân hàng 27,400 29,400 -2,000 -6.66%
TCD Xây dựng và Vật liệu 9,200 9,900 -700 -6.69%
TCH Ô tô và phụ tùng 9,700 10,300 -600 -5.46%
TCL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 32,100 33,100 -1,000 -3.03%
TCM Hàng cá nhân & Gia dụng 40,500 42,400 -1,900 -4.48%
TCO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 9,200 9,800 -600 -5.74%
TCR Xây dựng và Vật liệu 3,600 3,700 -100 -3.23%
TCT Du lịch và giải trí 35,000 37,600 -2,600 -6.91%
TDC Bất động sản 18,200 19,600 -1,400 -6.91%
TDG Tiện ích cộng đồng 4,100 4,400 -300 -6.90%
TDH Bất động sản 4,500 4,800 -300 -6.98%
TDM Tiện ích cộng đồng 31,900 34,300 -2,400 -7.00%
TDN Tài nguyên cơ bản 9,200 9,900 -700 -7.07%
TDP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 30,800 29,200 1,600 5.31%
TDT Hàng cá nhân & Gia dụng 8,300 8,500 -200 -2.35%
TDW Tiện ích cộng đồng 43,300 43,300 0 0.00%
TEG Bất động sản 9,700 10,100 -400 -3.96%
TET Hàng cá nhân & Gia dụng 30,900 30,900 0 0.00%
TFC Thực phẩm & Đồ uống 7,700 7,700 0 0.00%
TGG Xây dựng và Vật liệu 3,600 3,900 -300 -6.75%
THB Thực phẩm & Đồ uống 13,000 13,000 0 0.00%
THD Bất động sản 38,700 41,000 -2,300 -5.61%
THG Xây dựng và Vật liệu 43,400 46,600 -3,200 -6.77%
THI Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,500 26,500 0 0.00%
THS Bán lẻ 17,000 17,000 0 0.00%
THT Tài nguyên cơ bản 10,100 11,000 -900 -8.18%
TIG Bất động sản 10,000 10,700 -700 -6.54%
TIP Bất động sản 19,600 20,900 -1,300 -6.01%
TIX Bất động sản 30,800 31,000 -200 -0.65%
TJC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 15,600 15,600 0 0.00%
TKC Xây dựng và Vật liệu 6,100 6,600 -500 -7.58%
TKU Tài nguyên cơ bản 13,000 13,000 0 0.00%
TLD Bất động sản 5,000 5,200 -200 -2.94%
TLG Hàng cá nhân & Gia dụng 52,700 52,100 600 1.15%
TLH Tài nguyên cơ bản 7,600 8,200 -600 -6.85%
TMB Tài nguyên cơ bản 22,200 22,300 -100 -0.45%
TMC Tiện ích cộng đồng 14,100 14,100 0 0.00%
TMP Tiện ích cộng đồng 54,400 54,400 0 0.00%
TMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 63,200 67,800 -4,600 -6.78%
TMT Ô tô và phụ tùng 13,200 14,200 -1,000 -6.71%
TMX Xây dựng và Vật liệu 10,500 10,500 0 0.00%
TN1 Bất động sản 23,000 24,300 -1,300 -5.35%
TNA Tài nguyên cơ bản 9,000 9,600 -600 -5.96%
TNC Hóa chất 67,900 67,900 0 0.00%
TNG Hàng cá nhân & Gia dụng 15,600 16,200 -600 -3.70%
TNH Dược phẩm và Y tế 32,000 33,600 -1,600 -4.63%
TNI Tài nguyên cơ bản 3,400 3,600 -200 -5.54%
TNT Tài nguyên cơ bản 4,900 5,300 -400 -6.82%
TOT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,500 10,800 -300 -2.78%
TPB Ngân hàng 22,400 24,100 -1,700 -6.88%
TPC Hóa chất 9,800 9,800 0 0.00%
TPH Truyền thông 13,800 13,800 0 0.00%
TPP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 10,400 10,400 0 0.00%
TRA Dược phẩm và Y tế 98,900 98,900 0 0.00%
TRC Hóa chất 34,200 36,800 -2,600 -6.95%
TSB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,500 11,500 0 0.00%
TSC Hóa chất 4,700 5,000 -300 -6.81%
TST Công nghệ thông tin 11,800 11,800 0 0.00%
TTA Xây dựng và Vật liệu 10,700 11,000 -300 -2.29%
TTB Xây dựng và Vật liệu 3,500 3,700 -200 -5.19%
TTC Xây dựng và Vật liệu 10,600 11,300 -700 -6.19%
TTE Tiện ích cộng đồng 11,300 11,300 0 0.00%
TTF Tài nguyên cơ bản 5,200 5,600 -400 -6.67%
TTH Bán lẻ 2,800 2,900 -100 -3.45%
TTL Xây dựng và Vật liệu 11,000 11,000 0 0.00%
TTT Du lịch và giải trí 40,000 40,000 0 0.00%
TTZ Xây dựng và Vật liệu 3,400 3,400 0 0.00%
TV2 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 37,600 39,900 -2,300 -5.65%
TV3 Xây dựng và Vật liệu 18,500 18,700 -200 -1.07%
TV4 Hàng & Dịch vụ công nghiệp 17,100 17,100 0 0.00%
TVB Dịch vụ tài chính 5,300 5,700 -400 -6.32%
TVC Dịch vụ tài chính 6,200 6,400 -200 -3.13%
TVD Tài nguyên cơ bản 10,800 11,800 -1,000 -8.47%
TVS Dịch vụ tài chính 29,200 30,400 -1,200 -3.80%
TVT Hàng cá nhân & Gia dụng 26,200 27,000 -800 -2.96%
TXM Xây dựng và Vật liệu 4,200 4,300 -100 -2.33%
TYA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 13,700 13,600 100 0.37%
UDC Xây dựng và Vật liệu 6,900 7,200 -300 -4.30%
UIC Xây dựng và Vật liệu 40,000 40,300 -300 -0.74%
UNI Công nghệ thông tin 9,800 10,800 -1,000 -9.26%
V12 Xây dựng và Vật liệu 12,600 13,900 -1,300 -9.35%
V21 Xây dựng và Vật liệu 5,000 5,500 -500 -9.09%
VAF Hóa chất 12,600 12,100 500 4.13%
VBC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,200 20,200 0 0.00%
VC1 Xây dựng và Vật liệu 11,100 10,200 900 8.82%
VC2 Xây dựng và Vật liệu 14,600 15,800 -1,200 -7.59%
VC3 Bất động sản 38,000 38,600 -600 -1.55%
VC6 Xây dựng và Vật liệu 8,700 8,700 0 0.00%
VC7 Xây dựng và Vật liệu 8,600 9,000 -400 -4.44%
VC9 Xây dựng và Vật liệu 7,200 7,900 -700 -8.86%
VCA Tài nguyên cơ bản 14,100 14,500 -400 -2.43%
VCB Ngân hàng 65,500 70,100 -4,600 -6.56%
VCC Xây dựng và Vật liệu 13,700 15,200 -1,500 -9.87%
VCF Thực phẩm & Đồ uống 240,000 240,000 0 0.00%
VCG Xây dựng và Vật liệu 16,700 17,900 -1,200 -6.72%
VCI Dịch vụ tài chính 24,100 25,500 -1,400 -5.30%
VCM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 20,600 20,600 0 0.00%
VCS Xây dựng và Vật liệu 60,600 63,000 -2,400 -3.81%
VDL Thực phẩm & Đồ uống 25,000 25,000 0 0.00%
VDP Dược phẩm và Y tế 34,000 34,200 -200 -0.58%
VDS Dịch vụ tài chính 9,300 10,000 -700 -7.00%
VE1 Xây dựng và Vật liệu 3,800 4,200 -400 -9.52%
VE2 Xây dựng và Vật liệu 6,200 6,200 0 0.00%
VE3 Xây dựng và Vật liệu 9,900 9,900 0 0.00%
VE4 Xây dựng và Vật liệu 75,000 75,000 0 0.00%
VE8 Xây dựng và Vật liệu 4,800 5,300 -500 -9.43%
VFG Hóa chất 38,500 38,500 0 0.00%
VGC Xây dựng và Vật liệu 48,100 50,000 -1,900 -3.80%
VGP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 26,800 26,800 0 0.00%
VGS Tài nguyên cơ bản 14,200 14,900 -700 -4.70%
VHC Thực phẩm & Đồ uống 67,000 71,700 -4,700 -6.56%
VHE Dược phẩm và Y tế 4,400 4,600 -200 -4.35%
VHL Xây dựng và Vật liệu 21,500 23,500 -2,000 -8.51%
VHM Bất động sản 52,400 53,600 -1,200 -2.24%
VIB Ngân hàng 19,600 20,800 -1,200 -5.54%
VIC Bất động sản 60,000 60,100 -100 -0.17%
VID Tài nguyên cơ bản 6,500 7,000 -500 -7.00%
VIE Công nghệ thông tin 9,800 9,800 0 0.00%
VIF Tài nguyên cơ bản 15,400 16,000 -600 -3.75%
VIG Dịch vụ tài chính 5,400 5,700 -300 -5.26%
VIP Hàng & Dịch vụ công nghiệp 6,200 6,500 -300 -4.62%
VIT Xây dựng và Vật liệu 18,500 20,400 -1,900 -9.31%
VIX Dịch vụ tài chính 8,000 8,600 -600 -6.88%
VJC Du lịch và giải trí 114,100 114,200 -100 -0.09%
VKC Ô tô và phụ tùng 2,700 2,900 -200 -6.90%
VLA Công nghệ thông tin 68,500 65,000 3,500 5.38%
VMC Xây dựng và Vật liệu 10,200 11,000 -800 -7.27%
VMD Dược phẩm và Y tế 22,600 24,300 -1,700 -7.00%
VMS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,400 11,400 0 0.00%
VNC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 38,400 38,400 0 0.00%
VND Dịch vụ tài chính 14,400 15,400 -1,000 -6.21%
VNE Xây dựng và Vật liệu 8,800 9,400 -600 -6.70%
VNF Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,000 13,300 -1,300 -9.77%
VNG Du lịch và giải trí 9,000 9,700 -700 -6.94%
VNL Hàng & Dịch vụ công nghiệp 22,000 22,700 -700 -2.88%
VNM Thực phẩm & Đồ uống 67,300 70,000 -2,700 -3.86%
VNR Bảo hiểm 22,400 23,900 -1,500 -6.28%
VNS Du lịch và giải trí 18,600 18,800 -200 -1.06%
VNT Hàng & Dịch vụ công nghiệp 73,300 66,700 6,600 9.90%
VOS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 12,100 12,900 -800 -6.20%
VPB Ngân hàng 15,500 16,600 -1,100 -6.36%
VPD Tiện ích cộng đồng 25,000 25,300 -300 -0.99%
VPG Tài nguyên cơ bản 21,000 22,300 -1,300 -5.83%
VPH Bất động sản 6,200 6,700 -500 -6.81%
VPI Bất động sản 59,700 59,700 0 0.00%
VPS Hóa chất 11,100 11,200 -100 -0.89%
VRC Bất động sản 7,700 8,200 -500 -6.46%
VRE Bất động sản 25,200 26,500 -1,300 -4.91%
VSA Hàng & Dịch vụ công nghiệp 27,700 26,500 1,200 4.53%
VSC Hàng & Dịch vụ công nghiệp 34,500 35,400 -900 -2.54%
VSH Tiện ích cộng đồng 33,100 35,000 -1,900 -5.43%
VSI Xây dựng và Vật liệu 21,800 21,800 0 0.00%
VSM Hàng & Dịch vụ công nghiệp 24,000 24,000 0 0.00%
VTB Hàng & Dịch vụ công nghiệp 11,900 12,200 -300 -2.46%
VTC Công nghệ thông tin 14,000 15,000 -1,000 -6.67%
VTH Hàng & Dịch vụ công nghiệp 8,700 8,000 700 8.75%
VTJ Hàng cá nhân & Gia dụng 3,600 4,000 -400 -10.00%
VTL Thực phẩm & Đồ uống 15,400 15,400 0 0.00%
VTO Hàng & Dịch vụ công nghiệp 7,200 7,500 -300 -4.13%
VTV Xây dựng và Vật liệu 5,700 6,000 -300 -5.00%
VTZ Hóa chất 8,000 8,800 -800 -9.09%
VXB Xây dựng và Vật liệu 16,500 16,500 0 0.00%
WCS Hàng & Dịch vụ công nghiệp 168,000 168,000 0 0.00%
WSS Dịch vụ tài chính 6,800 7,200 -400 -5.56%
X20 Hàng cá nhân & Gia dụng 7,600 7,600 0 0.00%
YBM Tài nguyên cơ bản 6,400 6,900 -500 -6.96%
YEG Truyền thông 16,400 17,100 -700 -3.81%
 • Giá cổ phiếu AAA (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu AAM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.65%)
 • Giá cổ phiếu AAT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,400đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu AAV (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,300đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu ABR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ABS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.63%)
 • Giá cổ phiếu ABT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.12%)
 • Giá cổ phiếu ACB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 20,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.50%)
 • Giá cổ phiếu ACC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.13%)
 • Giá cổ phiếu ACL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.61%)
 • Giá cổ phiếu ACM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADC (ngành Truyền thông) có thị giá là 22,900đ (so với giá phiên trước 22,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADG (ngành Truyền thông) có thị giá là 42,800đ (so với giá phiên trước 42,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ADS (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu AGG (ngành Bất động sản) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 36,200đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.56%)
 • Giá cổ phiếu AGM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu AGR (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.90%)
 • Giá cổ phiếu ALT (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 7.14%)
 • Giá cổ phiếu AMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu AMD (ngành Bất động sản) có thị giá là 1,400đ (so với giá phiên trước 1,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu AME (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.93%)
 • Giá cổ phiếu AMV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.08%)
 • Giá cổ phiếu ANV (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 32,100đ (so với giá phiên trước 34,100đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.87%)
 • Giá cổ phiếu APC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.72%)
 • Giá cổ phiếu APG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu APH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu API (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu APP (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu APS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.36%)
 • Giá cổ phiếu ARM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ART (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 2,100đ (so với giá phiên trước 2,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu ASG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,500đ (so với giá phiên trước 26,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu ASM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -16.20%)
 • Giá cổ phiếu ASP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.11%)
 • Giá cổ phiếu AST (ngành Bán lẻ) có thị giá là 56,300đ (so với giá phiên trước 56,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.88%)
 • Giá cổ phiếu ATS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BAB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.36%)
 • Giá cổ phiếu BAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 20,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu BAX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 73,000đ (so với giá phiên trước 74,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.35%)
 • Giá cổ phiếu BBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 56,200đ (so với giá phiên trước 56,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BBS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.81%)
 • Giá cổ phiếu BCE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu BCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BCG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.48%)
 • Giá cổ phiếu BCM (ngành Bất động sản) có thị giá là 82,600đ (so với giá phiên trước 89,000đ giảm -6,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.19%)
 • Giá cổ phiếu BDB (ngành Truyền thông) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BED (ngành Truyền thông) có thị giá là 39,700đ (so với giá phiên trước 39,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu BHN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 49,900đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)
 • Giá cổ phiếu BIC (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 25,100đ (so với giá phiên trước 26,700đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.99%)
 • Giá cổ phiếu BID (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,400đ (so với giá phiên trước 31,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.32%)
 • Giá cổ phiếu BII (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 3,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu BKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BKG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu BLF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 14,600đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.19%)
 • Giá cổ phiếu BMI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.22%)
 • Giá cổ phiếu BMP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 55,500đ (so với giá phiên trước 56,600đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.94%)
 • Giá cổ phiếu BNA (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.38%)
 • Giá cổ phiếu BPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 11,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.86%)
 • Giá cổ phiếu BSC (ngành Bán lẻ) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 25,100đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.58%)
 • Giá cổ phiếu BST (ngành Truyền thông) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.72%)
 • Giá cổ phiếu BTS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 6,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 43,600đ (so với giá phiên trước 43,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BTW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu BVH (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 47,000đ (so với giá phiên trước 48,900đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.89%)
 • Giá cổ phiếu BVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu BWE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 44,100đ giảm -3,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu BXH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu C32 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 22,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.40%)
 • Giá cổ phiếu C47 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu C69 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.00%)
 • Giá cổ phiếu C92 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu CAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,900đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.30%)
 • Giá cổ phiếu CAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 53,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 81,600đ (so với giá phiên trước 83,200đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.92%)
 • Giá cổ phiếu CAV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 53,800đ (so với giá phiên trước 53,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CCI (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu CCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 7,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.77%)
 • Giá cổ phiếu CCR (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu CDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.25%)
 • Giá cổ phiếu CDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 25,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.79%)
 • Giá cổ phiếu CEO (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu CET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu CHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,300đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.38%)
 • Giá cổ phiếu CIA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.91%)
 • Giá cổ phiếu CIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu CII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,400đ (so với giá phiên trước 18,500đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.96%)
 • Giá cổ phiếu CJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CKG (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 24,900đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.62%)
 • Giá cổ phiếu CKV (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CLC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.86%)
 • Giá cổ phiếu CLH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,800đ (so với giá phiên trước 32,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.15%)
 • Giá cổ phiếu CLL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 26,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu CLM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 92,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.17%)
 • Giá cổ phiếu CLW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 7,300đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.59%)
 • Giá cổ phiếu CMG (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 42,700đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.68%)
 • Giá cổ phiếu CMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu CMV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CMX (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu CNG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 29,300đ (so với giá phiên trước 30,900đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.18%)
 • Giá cổ phiếu COM (ngành Bán lẻ) có thị giá là 33,700đ (so với giá phiên trước 33,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CRC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu CRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.96%)
 • Giá cổ phiếu CSC (ngành Bất động sản) có thị giá là 53,500đ (so với giá phiên trước 56,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.46%)
 • Giá cổ phiếu CSM (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 14,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CSV (ngành Hóa chất) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 37,300đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.05%)
 • Giá cổ phiếu CTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 19,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 3,100đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.68%)
 • Giá cổ phiếu CTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 48,000đ (so với giá phiên trước 50,900đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.70%)
 • Giá cổ phiếu CTF (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 24,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.23%)
 • Giá cổ phiếu CTG (ngành Ngân hàng) có thị giá là 20,100đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.31%)
 • Giá cổ phiếu CTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,700đ (so với giá phiên trước 12,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu CTP (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu CTR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,500đ (so với giá phiên trước 57,400đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.05%)
 • Giá cổ phiếu CTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 14,300đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.29%)
 • Giá cổ phiếu CTT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 16,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CTX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu CVN (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu CVT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 41,800đ (so với giá phiên trước 39,100đ tăng 2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.78%)
 • Giá cổ phiếu CX8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.47%)
 • Giá cổ phiếu D11 (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.49%)
 • Giá cổ phiếu D2D (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,700đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.33%)
 • Giá cổ phiếu DAD (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 20,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DAE (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 21,800đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.26%)
 • Giá cổ phiếu DAG (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.26%)
 • Giá cổ phiếu DAH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.14%)
 • Giá cổ phiếu DAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu DBC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 19,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu DBD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 40,400đ (so với giá phiên trước 40,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.37%)
 • Giá cổ phiếu DBT (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.81%)
 • Giá cổ phiếu DC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu DC4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DCL (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 23,200đ (so với giá phiên trước 23,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu DCM (ngành Hóa chất) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 30,100đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DGC (ngành Hóa chất) có thị giá là 67,200đ (so với giá phiên trước 71,600đ giảm -4,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu DGW (ngành Bán lẻ) có thị giá là 55,800đ (so với giá phiên trước 58,600đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.78%)
 • Giá cổ phiếu DHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu DHC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 55,000đ (so với giá phiên trước 56,700đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.00%)
 • Giá cổ phiếu DHG (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 83,200đ (so với giá phiên trước 84,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.95%)
 • Giá cổ phiếu DHM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.46%)
 • Giá cổ phiếu DHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DHT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 39,400đ (so với giá phiên trước 39,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.25%)
 • Giá cổ phiếu DIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,400đ (so với giá phiên trước 27,300đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu DIH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 33,000đ giảm -3,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu DL1 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.38%)
 • Giá cổ phiếu DLG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.15%)
 • Giá cổ phiếu DMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 43,500đ (so với giá phiên trước 45,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu DNC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 53,300đ (so với giá phiên trước 53,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DNM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu DNP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 23,600đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.45%)
 • Giá cổ phiếu DP3 (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 90,000đ (so với giá phiên trước 90,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.22%)
 • Giá cổ phiếu DPC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DPG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 29,700đ (so với giá phiên trước 31,900đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu DPM (ngành Hóa chất) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 42,800đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu DPR (ngành Hóa chất) có thị giá là 52,500đ (so với giá phiên trước 56,400đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu DQC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.43%)
 • Giá cổ phiếu DRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 26,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu DRH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu DRL (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 68,500đ (so với giá phiên trước 68,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DS3 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu DSN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 49,100đ (so với giá phiên trước 49,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.41%)
 • Giá cổ phiếu DST (ngành Truyền thông) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu DTA (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 8,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu DTK (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.08%)
 • Giá cổ phiếu DTL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.26%)
 • Giá cổ phiếu DTT (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,700đ (so với giá phiên trước 12,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu DVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.70%)
 • Giá cổ phiếu DVP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 49,500đ (so với giá phiên trước 50,200đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu DXG (ngành Bất động sản) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.55%)
 • Giá cổ phiếu DXP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu DXS (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.76%)
 • Giá cổ phiếu DXV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.00%)
 • Giá cổ phiếu DZM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu EBS (ngành Truyền thông) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ECI (ngành Truyền thông) có thị giá là 27,800đ (so với giá phiên trước 27,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 35,500đ (so với giá phiên trước 37,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.06%)
 • Giá cổ phiếu EID (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,000đ (so với giá phiên trước 18,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.53%)
 • Giá cổ phiếu ELC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.27%)
 • Giá cổ phiếu EMC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,000đ (so với giá phiên trước 18,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu EVE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 13,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.31%)
 • Giá cổ phiếu EVF (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu EVG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.09%)
 • Giá cổ phiếu EVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.51%)
 • Giá cổ phiếu FCM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.56%)
 • Giá cổ phiếu FCN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.28%)
 • Giá cổ phiếu FDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,200đ (so với giá phiên trước 21,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FID (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.70%)
 • Giá cổ phiếu FIR (ngành Bất động sản) có thị giá là 43,800đ (so với giá phiên trước 45,200đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.10%)
 • Giá cổ phiếu FIT (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu FLC (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu FMC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 39,800đ (so với giá phiên trước 42,600đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.47%)
 • Giá cổ phiếu FPT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 74,300đ (so với giá phiên trước 76,500đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu FRT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 63,100đ (so với giá phiên trước 67,000đ giảm -3,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.82%)
 • Giá cổ phiếu FTS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 27,600đ (so với giá phiên trước 29,400đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.97%)
 • Giá cổ phiếu GAB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 196,400đ (so với giá phiên trước 196,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GAS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 102,500đ (so với giá phiên trước 106,900đ giảm -4,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.12%)
 • Giá cổ phiếu GDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 36,800đ (so với giá phiên trước 38,800đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.15%)
 • Giá cổ phiếu GDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,100đ (so với giá phiên trước 21,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GEG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,700đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.75%)
 • Giá cổ phiếu GEX (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu GIC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GIL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 28,000đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.25%)
 • Giá cổ phiếu GKM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 35,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.23%)
 • Giá cổ phiếu GLT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 26,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 44,400đ (so với giá phiên trước 44,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu GMC (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu GMD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 47,300đ (so với giá phiên trước 49,100đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu GMH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 14,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu GMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.73%)
 • Giá cổ phiếu GSP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.98%)
 • Giá cổ phiếu GTA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 15,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.26%)
 • Giá cổ phiếu GVR (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.18%)
 • Giá cổ phiếu HAD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.58%)
 • Giá cổ phiếu HAG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu HAH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 40,300đ giảm -2,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu HAI (ngành Hóa chất) có thị giá là 1,600đ (so với giá phiên trước 1,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 6,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu HAR (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.27%)
 • Giá cổ phiếu HAS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,600đ (so với giá phiên trước 9,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 21,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HAX (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 20,300đ (so với giá phiên trước 20,000đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.25%)
 • Giá cổ phiếu HBC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.34%)
 • Giá cổ phiếu HBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.17%)
 • Giá cổ phiếu HCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HCD (ngành Hóa chất) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.86%)
 • Giá cổ phiếu HCM (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 19,500đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.02%)
 • Giá cổ phiếu HCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu HDB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 41,000đ (so với giá phiên trước 41,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 32,700đ (so với giá phiên trước 35,200đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu HEV (ngành Truyền thông) có thị giá là 37,300đ (so với giá phiên trước 37,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HGM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 46,800đ (so với giá phiên trước 46,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 88,300đ (so với giá phiên trước 88,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HHG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 2,300đ (so với giá phiên trước 2,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.17%)
 • Giá cổ phiếu HHP (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.16%)
 • Giá cổ phiếu HHS (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.48%)
 • Giá cổ phiếu HHV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.44%)
 • Giá cổ phiếu HID (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.50%)
 • Giá cổ phiếu HII (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,900đ (so với giá phiên trước 6,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu HJS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 34,100đ (so với giá phiên trước 34,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HKT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HLC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 12,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.50%)
 • Giá cổ phiếu HLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 39,100đ (so với giá phiên trước 39,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.51%)
 • Giá cổ phiếu HMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.08%)
 • Giá cổ phiếu HMH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,500đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.83%)
 • Giá cổ phiếu HMR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu HNG (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.73%)
 • Giá cổ phiếu HOM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu HOT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 27,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu HPM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 19,700đ (so với giá phiên trước 19,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HPX (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.96%)
 • Giá cổ phiếu HQC (ngành Bất động sản) có thị giá là 3,000đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu HRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 57,000đ (so với giá phiên trước 57,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HSG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.32%)
 • Giá cổ phiếu HSL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.79%)
 • Giá cổ phiếu HT1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu HTC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,300đ (so với giá phiên trước 25,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu HTL (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 16,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu HTN (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,200đ (so với giá phiên trước 26,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu HTP (ngành Truyền thông) có thị giá là 46,600đ (so với giá phiên trước 48,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.92%)
 • Giá cổ phiếu HTV (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu HU1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu HU3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu HUB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,000đ (so với giá phiên trước 26,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.76%)
 • Giá cổ phiếu HUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 20,200đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.05%)
 • Giá cổ phiếu HVH (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,000đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.80%)
 • Giá cổ phiếu HVN (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu HVT (ngành Hóa chất) có thị giá là 48,200đ (so với giá phiên trước 49,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.63%)
 • Giá cổ phiếu HVX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,300đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.79%)
 • Giá cổ phiếu IBC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 18,800đ (so với giá phiên trước 19,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu ICG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,100đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.97%)
 • Giá cổ phiếu ICT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 16,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu IDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 44,100đ (so với giá phiên trước 46,300đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.75%)
 • Giá cổ phiếu IDI (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu IDJ (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.46%)
 • Giá cổ phiếu IDV (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.31%)
 • Giá cổ phiếu IJC (ngành Bất động sản) có thị giá là 13,500đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu ILB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 32,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu IMP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 61,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu INC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,900đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu INN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 39,600đ (so với giá phiên trước 41,500đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.58%)
 • Giá cổ phiếu IPA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.04%)
 • Giá cổ phiếu ITA (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu ITC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ITD (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,100đ (so với giá phiên trước 9,300đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.05%)
 • Giá cổ phiếu ITQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu IVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.58%)
 • Giá cổ phiếu JVC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.27%)
 • Giá cổ phiếu KBC (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,400đ (so với giá phiên trước 25,200đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu KDC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 63,600đ (so với giá phiên trước 64,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.09%)
 • Giá cổ phiếu KDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 24,500đ (so với giá phiên trước 26,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu KDM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 9,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.99%)
 • Giá cổ phiếu KHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.69%)
 • Giá cổ phiếu KHS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 17,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KKC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,800đ (so với giá phiên trước 15,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KLF (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 1,300đ (so với giá phiên trước 1,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KMR (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 3,200đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu KMT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KOS (ngành Bất động sản) có thị giá là 35,600đ (so với giá phiên trước 36,100đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.39%)
 • Giá cổ phiếu KPF (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu KSB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 20,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu KSD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu KSF (ngành Bất động sản) có thị giá là 81,400đ (so với giá phiên trước 82,900đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.81%)
 • Giá cổ phiếu KSQ (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu KST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu KTS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu KTT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 8,800đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.68%)
 • Giá cổ phiếu KVC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 2,400đ (so với giá phiên trước 2,500đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.00%)
 • Giá cổ phiếu L10 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 22,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L14 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 54,000đ (so với giá phiên trước 58,100đ giảm -4,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.06%)
 • Giá cổ phiếu L18 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 31,500đ (so với giá phiên trước 33,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.55%)
 • Giá cổ phiếu L35 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L40 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L43 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 5,700đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.77%)
 • Giá cổ phiếu L61 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 6,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu L62 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.69%)
 • Giá cổ phiếu LAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LAS (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 10,200đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu LBE (ngành Truyền thông) có thị giá là 41,900đ (so với giá phiên trước 41,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LBM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 42,900đ (so với giá phiên trước 43,000đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.23%)
 • Giá cổ phiếu LCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 26,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.29%)
 • Giá cổ phiếu LCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,200đ (so với giá phiên trước 2,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LDG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.00%)
 • Giá cổ phiếu LDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.06%)
 • Giá cổ phiếu LEC (ngành Bất động sản) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,700đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.75%)
 • Giá cổ phiếu LGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 49,000đ (so với giá phiên trước 49,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu LGL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.58%)
 • Giá cổ phiếu LHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 53,100đ (so với giá phiên trước 58,000đ giảm -4,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.45%)
 • Giá cổ phiếu LHG (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,100đ (so với giá phiên trước 22,600đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.65%)
 • Giá cổ phiếu LIG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu LIX (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 42,000đ (so với giá phiên trước 43,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.67%)
 • Giá cổ phiếu LM7 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 2,900đ (so với giá phiên trước 3,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.38%)
 • Giá cổ phiếu LM8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,300đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.63%)
 • Giá cổ phiếu LPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.70%)
 • Giá cổ phiếu LSS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 8,200đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu LUT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,100đ (so với giá phiên trước 3,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu MAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,900đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.20%)
 • Giá cổ phiếu MAS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MBB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.08%)
 • Giá cổ phiếu MBG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,500đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.51%)
 • Giá cổ phiếu MBS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu MCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 10,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu MCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.45%)
 • Giá cổ phiếu MCO (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.13%)
 • Giá cổ phiếu MCP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,600đ (so với giá phiên trước 17,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.74%)
 • Giá cổ phiếu MDC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ tăng -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.62%)
 • Giá cổ phiếu MDG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 14,600đ tăng 1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.51%)
 • Giá cổ phiếu MED (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 20,500đ (so với giá phiên trước 22,500đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.89%)
 • Giá cổ phiếu MEL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 10,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MHC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.80%)
 • Giá cổ phiếu MHL (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu MIG (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.97%)
 • Giá cổ phiếu MIM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.62%)
 • Giá cổ phiếu MKV (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 11,200đ (so với giá phiên trước 11,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 14,800đ (so với giá phiên trước 15,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.35%)
 • Giá cổ phiếu MSH (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,900đ (so với giá phiên trước 33,100đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.65%)
 • Giá cổ phiếu MSN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 80,800đ (so với giá phiên trước 86,700đ giảm -5,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu MST (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.46%)
 • Giá cổ phiếu MVB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 17,500đ (so với giá phiên trước 17,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu MWG (ngành Bán lẻ) có thị giá là 54,600đ (so với giá phiên trước 58,000đ giảm -3,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.86%)
 • Giá cổ phiếu NAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 10,900đ (so với giá phiên trước 11,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.06%)
 • Giá cổ phiếu NAG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.90%)
 • Giá cổ phiếu NAP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NAV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBB (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 20,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.59%)
 • Giá cổ phiếu NBC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.38%)
 • Giá cổ phiếu NBP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 16,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NBW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 86,000đ (so với giá phiên trước 88,000đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu NDN (ngành Bất động sản) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu NDX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.69%)
 • Giá cổ phiếu NET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 47,900đ (so với giá phiên trước 46,500đ tăng 1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.01%)
 • Giá cổ phiếu NFC (ngành Hóa chất) có thị giá là 15,100đ (so với giá phiên trước 15,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 18,200đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu NHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,500đ (so với giá phiên trước 30,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NHH (ngành Hóa chất) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.14%)
 • Giá cổ phiếu NHT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NKG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,200đ (so với giá phiên trước 16,300đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.48%)
 • Giá cổ phiếu NLG (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 26,700đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.38%)
 • Giá cổ phiếu NNC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 19,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.79%)
 • Giá cổ phiếu NRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 12,900đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.73%)
 • Giá cổ phiếu NSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 75,400đ (so với giá phiên trước 78,100đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.46%)
 • Giá cổ phiếu NSH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,100đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu NST (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu NT2 (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 26,500đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.79%)
 • Giá cổ phiếu NTH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 46,700đ (so với giá phiên trước 46,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu NTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 23,300đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.44%)
 • Giá cổ phiếu NTP (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 35,400đ (so với giá phiên trước 36,700đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.54%)
 • Giá cổ phiếu NVB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,200đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu NVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 78,000đ (so với giá phiên trước 80,200đ giảm -2,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.74%)
 • Giá cổ phiếu NVT (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu OCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 12,800đ (so với giá phiên trước 13,600đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu OCH (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.33%)
 • Giá cổ phiếu OGC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 12,200đ (so với giá phiên trước 13,100đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu ONE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 6,600đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu OPC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.30%)
 • Giá cổ phiếu ORS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 10,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu PAC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 33,400đ (so với giá phiên trước 33,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PAN (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,900đ (so với giá phiên trước 19,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.03%)
 • Giá cổ phiếu PBP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 23,700đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.02%)
 • Giá cổ phiếu PC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,300đ giảm -1,800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.94%)
 • Giá cổ phiếu PCE (ngành Hóa chất) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 24,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.92%)
 • Giá cổ phiếu PCG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.45%)
 • Giá cổ phiếu PCT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.82%)
 • Giá cổ phiếu PDB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.41%)
 • Giá cổ phiếu PDC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,000đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.00%)
 • Giá cổ phiếu PDN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 111,100đ (so với giá phiên trước 117,200đ giảm -6,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.20%)
 • Giá cổ phiếu PDR (ngành Bất động sản) có thị giá là 48,300đ (so với giá phiên trước 50,800đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.92%)
 • Giá cổ phiếu PEN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PET (ngành Bán lẻ) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu PGC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 18,100đ (so với giá phiên trước 18,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,900đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.20%)
 • Giá cổ phiếu PGI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 27,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.29%)
 • Giá cổ phiếu PGN (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,300đ (so với giá phiên trước 12,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGS (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 26,300đ (so với giá phiên trước 27,800đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.40%)
 • Giá cổ phiếu PGT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PGV (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 22,800đ (so với giá phiên trước 23,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu PHC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.20%)
 • Giá cổ phiếu PHN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,500đ (so với giá phiên trước 30,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PHP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 16,800đ tăng 300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.79%)
 • Giá cổ phiếu PHR (ngành Hóa chất) có thị giá là 46,500đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu PIA (ngành Viễn thông) có thị giá là 23,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PIT (ngành Bán lẻ) có thị giá là 4,300đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.07%)
 • Giá cổ phiếu PJC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PJT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,500đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu PLC (ngành Hóa chất) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 23,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu PLP (ngành Hóa chất) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.66%)
 • Giá cổ phiếu PLX (ngành Dầu khí) có thị giá là 31,600đ (so với giá phiên trước 32,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.02%)
 • Giá cổ phiếu PMB (ngành Hóa chất) có thị giá là 13,600đ (so với giá phiên trước 13,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMC (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 62,200đ (so với giá phiên trước 60,100đ tăng 2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.49%)
 • Giá cổ phiếu PMG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 10,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 18,400đ (so với giá phiên trước 18,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,500đ (so với giá phiên trước 21,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNC (ngành Truyền thông) có thị giá là 9,400đ (so với giá phiên trước 9,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PNJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 99,600đ (so với giá phiên trước 102,800đ tăng -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.11%)
 • Giá cổ phiếu POM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,400đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.69%)
 • Giá cổ phiếu POT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 26,700đ (so với giá phiên trước 29,600đ giảm -2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.80%)
 • Giá cổ phiếu POW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu PPC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 15,900đ (so với giá phiên trước 16,500đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.65%)
 • Giá cổ phiếu PPE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PPP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.71%)
 • Giá cổ phiếu PPS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,500đ (so với giá phiên trước 12,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.34%)
 • Giá cổ phiếu PPY (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 19,200đ (so với giá phiên trước 19,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PRE (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 17,900đ (so với giá phiên trước 17,300đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 3.47%)
 • Giá cổ phiếu PSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PSD (ngành Bán lẻ) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 21,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.33%)
 • Giá cổ phiếu PSE (ngành Hóa chất) có thị giá là 19,100đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.05%)
 • Giá cổ phiếu PSH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu PSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,700đ (so với giá phiên trước 7,300đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.22%)
 • Giá cổ phiếu PSW (ngành Hóa chất) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu PTB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 50,500đ (so với giá phiên trước 51,900đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu PTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu PTD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 15,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PTI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 36,600đ (so với giá phiên trước 40,600đ giảm -4,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.85%)
 • Giá cổ phiếu PTL (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu PTS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PV2 (ngành Bất động sản) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.57%)
 • Giá cổ phiếu PVB (ngành Dầu khí) có thị giá là 16,900đ (so với giá phiên trước 16,500đ tăng 400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.42%)
 • Giá cổ phiếu PVC (ngành Dầu khí) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 16,700đ tăng 1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.59%)
 • Giá cổ phiếu PVD (ngành Dầu khí) có thị giá là 19,300đ (so với giá phiên trước 19,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.79%)
 • Giá cổ phiếu PVG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu PVI (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 39,900đ (so với giá phiên trước 40,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.44%)
 • Giá cổ phiếu PVL (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,000đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu PVS (ngành Dầu khí) có thị giá là 22,700đ (so với giá phiên trước 22,200đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 2.25%)
 • Giá cổ phiếu PVT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,300đ (so với giá phiên trước 18,000đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.89%)
 • Giá cổ phiếu QBS (ngành Hóa chất) có thị giá là 2,600đ (so với giá phiên trước 2,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.18%)
 • Giá cổ phiếu QCG (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.49%)
 • Giá cổ phiếu QHD (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 42,300đ (so với giá phiên trước 42,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QST (ngành Truyền thông) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 16,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu QTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu RAL (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 80,900đ (so với giá phiên trước 83,000đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.53%)
 • Giá cổ phiếu RCL (ngành Bất động sản) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 15,100đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.30%)
 • Giá cổ phiếu RDP (ngành Hóa chất) có thị giá là 7,400đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu REE (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 72,100đ (so với giá phiên trước 74,100đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.70%)
 • Giá cổ phiếu S4A (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 34,300đ (so với giá phiên trước 34,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu S55 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 61,000đ (so với giá phiên trước 62,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.56%)
 • Giá cổ phiếu S99 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 8,300đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.23%)
 • Giá cổ phiếu SAB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 183,700đ (so với giá phiên trước 185,800đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.13%)
 • Giá cổ phiếu SAF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 54,700đ (so với giá phiên trước 51,800đ tăng 2,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.60%)
 • Giá cổ phiếu SAM (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.60%)
 • Giá cổ phiếu SAV (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.64%)
 • Giá cổ phiếu SBA (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 25,800đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.26%)
 • Giá cổ phiếu SBT (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 14,300đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.63%)
 • Giá cổ phiếu SBV (ngành Bán lẻ) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.40%)
 • Giá cổ phiếu SC5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 17,800đ (so với giá phiên trước 17,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SCD (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 19,400đ (so với giá phiên trước 18,200đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.59%)
 • Giá cổ phiếu SCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 67,900đ (so với giá phiên trước 69,000đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.59%)
 • Giá cổ phiếu SCI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,600đ tăng -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.49%)
 • Giá cổ phiếu SCR (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 8,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu SCS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 73,200đ (so với giá phiên trước 74,900đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.27%)
 • Giá cổ phiếu SD2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,800đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.33%)
 • Giá cổ phiếu SD4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.25%)
 • Giá cổ phiếu SD5 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu SD6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.11%)
 • Giá cổ phiếu SD9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,500đ (so với giá phiên trước 7,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.85%)
 • Giá cổ phiếu SDA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,800đ (so với giá phiên trước 8,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.14%)
 • Giá cổ phiếu SDC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 9,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 21,900đ (so với giá phiên trước 21,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 44,000đ (so với giá phiên trước 44,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SDT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,700đ (so với giá phiên trước 3,800đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.63%)
 • Giá cổ phiếu SDU (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 30,000đ (so với giá phiên trước 30,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SEB (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 50,000đ (so với giá phiên trước 50,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SED (ngành Truyền thông) có thị giá là 19,800đ (so với giá phiên trước 20,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu SFC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 21,300đ (so với giá phiên trước 21,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 12,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.67%)
 • Giá cổ phiếu SFI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,900đ (so với giá phiên trước 37,500đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.93%)
 • Giá cổ phiếu SFN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,700đ (so với giá phiên trước 24,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 91,000đ (so với giá phiên trước 91,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGD (ngành Truyền thông) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGH (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 29,900đ (so với giá phiên trước 29,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SGN (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,800đ (so với giá phiên trước 65,000đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.85%)
 • Giá cổ phiếu SGR (ngành Bất động sản) có thị giá là 17,700đ (so với giá phiên trước 17,500đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.86%)
 • Giá cổ phiếu SGT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 15,300đ (so với giá phiên trước 16,400đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.44%)
 • Giá cổ phiếu SHA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,100đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.93%)
 • Giá cổ phiếu SHB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 11,100đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu SHE (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.76%)
 • Giá cổ phiếu SHI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 14,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.68%)
 • Giá cổ phiếu SHN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 7,900đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.27%)
 • Giá cổ phiếu SHP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 27,900đ (so với giá phiên trước 28,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.41%)
 • Giá cổ phiếu SHS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,500đ (so với giá phiên trước 8,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.30%)
 • Giá cổ phiếu SIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 34,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SII (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 13,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.92%)
 • Giá cổ phiếu SJ1 (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,100đ tăng 200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.53%)
 • Giá cổ phiếu SJD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 16,100đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.73%)
 • Giá cổ phiếu SJE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 27,000đ (so với giá phiên trước 27,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SJF (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.73%)
 • Giá cổ phiếu SJS (ngành Bất động sản) có thị giá là 56,800đ (so với giá phiên trước 61,000đ giảm -4,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.89%)
 • Giá cổ phiếu SKG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 15,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.28%)
 • Giá cổ phiếu SLS (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 134,200đ (so với giá phiên trước 134,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu SMA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,000đ (so với giá phiên trước 7,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SMB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 40,600đ (so với giá phiên trước 41,700đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.52%)
 • Giá cổ phiếu SMC (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,900đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu SMN (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,400đ (so với giá phiên trước 13,800đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.90%)
 • Giá cổ phiếu SMT (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 13,400đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.75%)
 • Giá cổ phiếu SPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 16,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.88%)
 • Giá cổ phiếu SPI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,900đ (so với giá phiên trước 4,100đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.88%)
 • Giá cổ phiếu SPM (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 16,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SRA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 4,600đ (so với giá phiên trước 4,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.12%)
 • Giá cổ phiếu SRC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 17,200đ (so với giá phiên trước 16,300đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.52%)
 • Giá cổ phiếu SRF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,600đ (so với giá phiên trước 11,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 29,000đ (so với giá phiên trước 29,900đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.85%)
 • Giá cổ phiếu SSC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 36,000đ (so với giá phiên trước 36,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SSI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.75%)
 • Giá cổ phiếu SSM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,600đ (so với giá phiên trước 5,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu ST8 (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 12,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.83%)
 • Giá cổ phiếu STB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 16,800đ (so với giá phiên trước 18,100đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu STC (ngành Truyền thông) có thị giá là 20,300đ (so với giá phiên trước 20,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu STG (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,600đ (so với giá phiên trước 32,300đ tăng 2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 6.96%)
 • Giá cổ phiếu STK (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 37,500đ (so với giá phiên trước 40,000đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.13%)
 • Giá cổ phiếu STP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 104,900đ (so với giá phiên trước 104,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVD (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu SVI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 65,000đ (so với giá phiên trước 65,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu SVN (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu SVT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.82%)
 • Giá cổ phiếu SZB (ngành Bất động sản) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,600đ giảm -2,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.86%)
 • Giá cổ phiếu SZC (ngành Bất động sản) có thị giá là 33,800đ (so với giá phiên trước 36,200đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.51%)
 • Giá cổ phiếu SZL (ngành Bất động sản) có thị giá là 49,000đ (so với giá phiên trước 51,500đ giảm -2,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.85%)
 • Giá cổ phiếu TA9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,300đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.28%)
 • Giá cổ phiếu TAR (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 18,300đ (so với giá phiên trước 19,500đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.15%)
 • Giá cổ phiếu TBC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 28,500đ (so với giá phiên trước 30,000đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu TBX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 22,300đ (so với giá phiên trước 22,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TC6 (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 8,100đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.81%)
 • Giá cổ phiếu TCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 27,400đ (so với giá phiên trước 29,400đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.66%)
 • Giá cổ phiếu TCD (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.69%)
 • Giá cổ phiếu TCH (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,300đ tăng -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.46%)
 • Giá cổ phiếu TCL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 32,100đ (so với giá phiên trước 33,100đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.03%)
 • Giá cổ phiếu TCM (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 40,500đ (so với giá phiên trước 42,400đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.48%)
 • Giá cổ phiếu TCO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,800đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.74%)
 • Giá cổ phiếu TCR (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.23%)
 • Giá cổ phiếu TCT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 35,000đ (so với giá phiên trước 37,600đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu TDC (ngành Bất động sản) có thị giá là 18,200đ (so với giá phiên trước 19,600đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.91%)
 • Giá cổ phiếu TDG (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 4,100đ (so với giá phiên trước 4,400đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu TDH (ngành Bất động sản) có thị giá là 4,500đ (so với giá phiên trước 4,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.98%)
 • Giá cổ phiếu TDM (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 31,900đ (so với giá phiên trước 34,300đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu TDN (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,200đ (so với giá phiên trước 9,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.07%)
 • Giá cổ phiếu TDP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 29,200đ tăng 1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.31%)
 • Giá cổ phiếu TDT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 8,300đ (so với giá phiên trước 8,500đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.35%)
 • Giá cổ phiếu TDW (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 43,300đ (so với giá phiên trước 43,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TEG (ngành Bất động sản) có thị giá là 9,700đ (so với giá phiên trước 10,100đ tăng -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.96%)
 • Giá cổ phiếu TET (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 30,900đ (so với giá phiên trước 30,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TFC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 7,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TGG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 3,900đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.75%)
 • Giá cổ phiếu THB (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THD (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,700đ (so với giá phiên trước 41,000đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.61%)
 • Giá cổ phiếu THG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 43,400đ (so với giá phiên trước 46,600đ giảm -3,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.77%)
 • Giá cổ phiếu THI (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,500đ (so với giá phiên trước 26,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THS (ngành Bán lẻ) có thị giá là 17,000đ (so với giá phiên trước 17,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu THT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,100đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.18%)
 • Giá cổ phiếu TIG (ngành Bất động sản) có thị giá là 10,000đ (so với giá phiên trước 10,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.54%)
 • Giá cổ phiếu TIP (ngành Bất động sản) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 20,900đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.01%)
 • Giá cổ phiếu TIX (ngành Bất động sản) có thị giá là 30,800đ (so với giá phiên trước 31,000đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.65%)
 • Giá cổ phiếu TJC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 15,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TKC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,100đ (so với giá phiên trước 6,600đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.58%)
 • Giá cổ phiếu TKU (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 13,000đ (so với giá phiên trước 13,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TLD (ngành Bất động sản) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.94%)
 • Giá cổ phiếu TLG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 52,700đ (so với giá phiên trước 52,100đ tăng 600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 1.15%)
 • Giá cổ phiếu TLH (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.85%)
 • Giá cổ phiếu TMB (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 22,200đ (so với giá phiên trước 22,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.45%)
 • Giá cổ phiếu TMC (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMP (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 54,400đ (so với giá phiên trước 54,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 63,200đ (so với giá phiên trước 67,800đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.78%)
 • Giá cổ phiếu TMT (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 13,200đ (so với giá phiên trước 14,200đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.71%)
 • Giá cổ phiếu TMX (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TN1 (ngành Bất động sản) có thị giá là 23,000đ (so với giá phiên trước 24,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.35%)
 • Giá cổ phiếu TNA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.96%)
 • Giá cổ phiếu TNC (ngành Hóa chất) có thị giá là 67,900đ (so với giá phiên trước 67,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TNG (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 15,600đ (so với giá phiên trước 16,200đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.70%)
 • Giá cổ phiếu TNH (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 32,000đ (so với giá phiên trước 33,600đ giảm -1,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.63%)
 • Giá cổ phiếu TNI (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.54%)
 • Giá cổ phiếu TNT (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 4,900đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.82%)
 • Giá cổ phiếu TOT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,500đ (so với giá phiên trước 10,800đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.78%)
 • Giá cổ phiếu TPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 24,100đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu TPC (ngành Hóa chất) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPH (ngành Truyền thông) có thị giá là 13,800đ (so với giá phiên trước 13,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TPP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 10,400đ (so với giá phiên trước 10,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRA (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 98,900đ (so với giá phiên trước 98,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TRC (ngành Hóa chất) có thị giá là 34,200đ (so với giá phiên trước 36,800đ giảm -2,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.95%)
 • Giá cổ phiếu TSB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,500đ (so với giá phiên trước 11,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TSC (ngành Hóa chất) có thị giá là 4,700đ (so với giá phiên trước 5,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu TST (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 11,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTA (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,700đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.29%)
 • Giá cổ phiếu TTB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,500đ (so với giá phiên trước 3,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.19%)
 • Giá cổ phiếu TTC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,600đ (so với giá phiên trước 11,300đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.19%)
 • Giá cổ phiếu TTE (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 11,300đ (so với giá phiên trước 11,300đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 5,200đ (so với giá phiên trước 5,600đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu TTH (ngành Bán lẻ) có thị giá là 2,800đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.45%)
 • Giá cổ phiếu TTL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,000đ (so với giá phiên trước 11,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTT (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 40,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TTZ (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,400đ (so với giá phiên trước 3,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TV2 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 37,600đ (so với giá phiên trước 39,900đ giảm -2,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.65%)
 • Giá cổ phiếu TV3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 18,700đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.07%)
 • Giá cổ phiếu TV4 (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 17,100đ (so với giá phiên trước 17,100đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu TVB (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,300đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.32%)
 • Giá cổ phiếu TVC (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,400đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.13%)
 • Giá cổ phiếu TVD (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 10,800đ (so với giá phiên trước 11,800đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.47%)
 • Giá cổ phiếu TVS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 29,200đ (so với giá phiên trước 30,400đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu TVT (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 26,200đ (so với giá phiên trước 27,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.96%)
 • Giá cổ phiếu TXM (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,200đ (so với giá phiên trước 4,300đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.33%)
 • Giá cổ phiếu TYA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 13,600đ tăng 100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0.37%)
 • Giá cổ phiếu UDC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,900đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.30%)
 • Giá cổ phiếu UIC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 40,000đ (so với giá phiên trước 40,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.74%)
 • Giá cổ phiếu UNI (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 10,800đ tăng -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.26%)
 • Giá cổ phiếu V12 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 13,900đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.35%)
 • Giá cổ phiếu V21 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,000đ (so với giá phiên trước 5,500đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu VAF (ngành Hóa chất) có thị giá là 12,600đ (so với giá phiên trước 12,100đ tăng 500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.13%)
 • Giá cổ phiếu VBC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,200đ (so với giá phiên trước 20,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 10,200đ tăng 900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.82%)
 • Giá cổ phiếu VC2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 14,600đ (so với giá phiên trước 15,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.59%)
 • Giá cổ phiếu VC3 (ngành Bất động sản) có thị giá là 38,000đ (so với giá phiên trước 38,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.55%)
 • Giá cổ phiếu VC6 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VC7 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,600đ (so với giá phiên trước 9,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.44%)
 • Giá cổ phiếu VC9 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.86%)
 • Giá cổ phiếu VCA (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,100đ (so với giá phiên trước 14,500đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.43%)
 • Giá cổ phiếu VCB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 65,500đ (so với giá phiên trước 70,100đ giảm -4,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu VCC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 13,700đ (so với giá phiên trước 15,200đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.87%)
 • Giá cổ phiếu VCF (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 240,000đ (so với giá phiên trước 240,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCG (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,700đ (so với giá phiên trước 17,900đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.72%)
 • Giá cổ phiếu VCI (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 24,100đ (so với giá phiên trước 25,500đ giảm -1,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.30%)
 • Giá cổ phiếu VCM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 20,600đ (so với giá phiên trước 20,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VCS (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 60,600đ (so với giá phiên trước 63,000đ giảm -2,400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)
 • Giá cổ phiếu VDL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VDP (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 34,000đ (so với giá phiên trước 34,200đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.58%)
 • Giá cổ phiếu VDS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 9,300đ (so với giá phiên trước 10,000đ tăng -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VE1 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 3,800đ (so với giá phiên trước 4,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.52%)
 • Giá cổ phiếu VE2 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,200đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE3 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 9,900đ (so với giá phiên trước 9,900đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE4 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 75,000đ (so với giá phiên trước 75,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VE8 (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 4,800đ (so với giá phiên trước 5,300đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.43%)
 • Giá cổ phiếu VFG (ngành Hóa chất) có thị giá là 38,500đ (so với giá phiên trước 38,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 48,100đ (so với giá phiên trước 50,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.80%)
 • Giá cổ phiếu VGP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 26,800đ (so với giá phiên trước 26,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VGS (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 14,200đ (so với giá phiên trước 14,900đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.70%)
 • Giá cổ phiếu VHC (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 67,000đ (so với giá phiên trước 71,700đ giảm -4,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.56%)
 • Giá cổ phiếu VHE (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 4,400đ (so với giá phiên trước 4,600đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.35%)
 • Giá cổ phiếu VHL (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,500đ (so với giá phiên trước 23,500đ giảm -2,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -8.51%)
 • Giá cổ phiếu VHM (ngành Bất động sản) có thị giá là 52,400đ (so với giá phiên trước 53,600đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.24%)
 • Giá cổ phiếu VIB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 19,600đ (so với giá phiên trước 20,800đ giảm -1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.54%)
 • Giá cổ phiếu VIC (ngành Bất động sản) có thị giá là 60,000đ (so với giá phiên trước 60,100đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.17%)
 • Giá cổ phiếu VID (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,500đ (so với giá phiên trước 7,000đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VIE (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 9,800đ (so với giá phiên trước 9,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VIF (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 16,000đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.75%)
 • Giá cổ phiếu VIG (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 5,400đ (so với giá phiên trước 5,700đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.26%)
 • Giá cổ phiếu VIP (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.62%)
 • Giá cổ phiếu VIT (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 18,500đ (so với giá phiên trước 20,400đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.31%)
 • Giá cổ phiếu VIX (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,600đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.88%)
 • Giá cổ phiếu VJC (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 114,100đ (so với giá phiên trước 114,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.09%)
 • Giá cổ phiếu VKC (ngành Ô tô và phụ tùng) có thị giá là 2,700đ (so với giá phiên trước 2,900đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.90%)
 • Giá cổ phiếu VLA (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 68,500đ (so với giá phiên trước 65,000đ tăng 3,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 5.38%)
 • Giá cổ phiếu VMC (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 10,200đ (so với giá phiên trước 11,000đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.27%)
 • Giá cổ phiếu VMD (ngành Dược phẩm và Y tế) có thị giá là 22,600đ (so với giá phiên trước 24,300đ giảm -1,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -7.00%)
 • Giá cổ phiếu VMS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,400đ (so với giá phiên trước 11,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VNC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 38,400đ (so với giá phiên trước 38,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VND (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 14,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.21%)
 • Giá cổ phiếu VNE (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 8,800đ (so với giá phiên trước 9,400đ giảm -600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.70%)
 • Giá cổ phiếu VNF (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,000đ (so với giá phiên trước 13,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.77%)
 • Giá cổ phiếu VNG (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 9,000đ (so với giá phiên trước 9,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.94%)
 • Giá cổ phiếu VNL (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 22,000đ (so với giá phiên trước 22,700đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.88%)
 • Giá cổ phiếu VNM (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 67,300đ (so với giá phiên trước 70,000đ giảm -2,700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.86%)
 • Giá cổ phiếu VNR (ngành Bảo hiểm) có thị giá là 22,400đ (so với giá phiên trước 23,900đ giảm -1,500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.28%)
 • Giá cổ phiếu VNS (ngành Du lịch và giải trí) có thị giá là 18,600đ (so với giá phiên trước 18,800đ giảm -200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -1.06%)
 • Giá cổ phiếu VNT (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 73,300đ (so với giá phiên trước 66,700đ tăng 6,600 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 9.90%)
 • Giá cổ phiếu VOS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 12,100đ (so với giá phiên trước 12,900đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.20%)
 • Giá cổ phiếu VPB (ngành Ngân hàng) có thị giá là 15,500đ (so với giá phiên trước 16,600đ giảm -1,100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.36%)
 • Giá cổ phiếu VPD (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 25,000đ (so với giá phiên trước 25,300đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.99%)
 • Giá cổ phiếu VPG (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 21,000đ (so với giá phiên trước 22,300đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.83%)
 • Giá cổ phiếu VPH (ngành Bất động sản) có thị giá là 6,200đ (so với giá phiên trước 6,700đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.81%)
 • Giá cổ phiếu VPI (ngành Bất động sản) có thị giá là 59,700đ (so với giá phiên trước 59,700đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VPS (ngành Hóa chất) có thị giá là 11,100đ (so với giá phiên trước 11,200đ giảm -100 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -0.89%)
 • Giá cổ phiếu VRC (ngành Bất động sản) có thị giá là 7,700đ (so với giá phiên trước 8,200đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.46%)
 • Giá cổ phiếu VRE (ngành Bất động sản) có thị giá là 25,200đ (so với giá phiên trước 26,500đ giảm -1,300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.91%)
 • Giá cổ phiếu VSA (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 27,700đ (so với giá phiên trước 26,500đ tăng 1,200 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 4.53%)
 • Giá cổ phiếu VSC (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 34,500đ (so với giá phiên trước 35,400đ giảm -900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.54%)
 • Giá cổ phiếu VSH (ngành Tiện ích cộng đồng) có thị giá là 33,100đ (so với giá phiên trước 35,000đ giảm -1,900 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.43%)
 • Giá cổ phiếu VSI (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 21,800đ (so với giá phiên trước 21,800đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VSM (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 24,000đ (so với giá phiên trước 24,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTB (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 11,900đ (so với giá phiên trước 12,200đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -2.46%)
 • Giá cổ phiếu VTC (ngành Công nghệ thông tin) có thị giá là 14,000đ (so với giá phiên trước 15,000đ giảm -1,000 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.67%)
 • Giá cổ phiếu VTH (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 8,700đ (so với giá phiên trước 8,000đ tăng 700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 8.75%)
 • Giá cổ phiếu VTJ (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 3,600đ (so với giá phiên trước 4,000đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -10.00%)
 • Giá cổ phiếu VTL (ngành Thực phẩm & Đồ uống) có thị giá là 15,400đ (so với giá phiên trước 15,400đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu VTO (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 7,200đ (so với giá phiên trước 7,500đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -4.13%)
 • Giá cổ phiếu VTV (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 5,700đ (so với giá phiên trước 6,000đ giảm -300 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.00%)
 • Giá cổ phiếu VTZ (ngành Hóa chất) có thị giá là 8,000đ (so với giá phiên trước 8,800đ giảm -800 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -9.09%)
 • Giá cổ phiếu VXB (ngành Xây dựng và Vật liệu) có thị giá là 16,500đ (so với giá phiên trước 16,500đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WCS (ngành Hàng & Dịch vụ công nghiệp) có thị giá là 168,000đ (so với giá phiên trước 168,000đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu WSS (ngành Dịch vụ tài chính) có thị giá là 6,800đ (so với giá phiên trước 7,200đ giảm -400 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -5.56%)
 • Giá cổ phiếu X20 (ngành Hàng cá nhân & Gia dụng) có thị giá là 7,600đ (so với giá phiên trước 7,600đ là không thay đổi, chiếm tỷ lệ 0.00%)
 • Giá cổ phiếu YBM (ngành Tài nguyên cơ bản) có thị giá là 6,400đ (so với giá phiên trước 6,900đ giảm -500 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -6.96%)
 • Giá cổ phiếu YEG (ngành Truyền thông) có thị giá là 16,400đ (so với giá phiên trước 17,100đ giảm -700 đ/cổ phiếu, chiếm tỷ lệ -3.81%)

Video clip

Video

Giá cổ phiếu: 5 quy luật (cần biết) | azfin

Video

Bây giờ là lúc giá trị thật của một cổ phiếu hiển hiện trên sàn!

Video

Cổ phiếu hpg - thách thức và cơ hội ??

Video

Ai quyết định giá trị cổ phiếu ? | thanh cong tc |

Video

P24: chứng khoán a bờ cờ, các phương pháp định giá cổ phiếu a bờ cờ dành cho người mới bắt đầu

Video

P1: bắt đầu | hướng dẫn đầu tư chứng khoán cơ bản, a-bờ-cờ ( từ a-z )

Video

2 cách định giá cổ phiếu phổ biến

Video

Hàng loạt cổ phiếu giảm giá trên 50%, nhà đầu tư thua lỗ nặng | vtc now

Video

Hướng dẫn cách xem bảng giá chứng khoán, bảng điện chứng khoán dễ hiểu nhất

Video

Cách định giá nhanh cổ phiếu (kèm ví dụ)

Video

Giải bài tập định giá cổ phiếu bài tập 13 | tài chính doanh nghiệp chương 3 | kiến thức tài chính

Video

Chiến lược mua tích sản cổ phiếu ?? | đầu tư chứng khoán

Video

Những phương pháp định giá cổ phiếu mà trader phải biết! | cú thông thái vninvestor

Video

Chứng khoán - 10 dấu hiệu nhận biết 1 cổ phiếu sắp tăng giá | đầu tư chứng khoán

Video

định giá cổ phiếu hah - phương pháp không mới lạ nhưng giá trị trong trường hợp này.

Video

Chứng khoán hôm nay | nhận định thị trường: phiên hồi phục đầu tiên, kháng cự cổ phiếu

Video

định giá cổ phiếu ccl - tiềm năng tăng trưởng lớn

Video

Bẩy định giá cổ phiếu chu kỳ ?? | đầu tư chứng khoán

Video

đánh giá cổ phiếu hpg quý 2 năm 2022 | #shorts

Video

Chỉ 1 lý do để cổ phiếu tăng giá | học chứng khoán

Video

Cổ phiếu hpg có nên đầu tư năm 2022 ?? | đầu tư chứng khoán

Video

định giá cổ phiếu hnd và qtp

Video

P28: hướng dẫn định giá cổ phiếu với phần mềm kungfu stocks pro và happy live website

Video

định giá cổ phiếu - tcdn

Video

Tỷ giá và lãi suất tác động đến nhóm ngành? credit suisse có ổn? | bàn tròn đầu tư #06

Video

định giá cổ phiếu - cái bẫy chết người

Video

4 cách định giá cổ phiếu dựa trên các chỉ số cơ bản

Video

Tại sao giá cổ phiếu giảm khi chia cổ tức? áp dụng với mã cổ phiếu hòa phát hpg | chứng khoán cơ bản

Video

đầu tư cổ phiếu giá trị theo phong cách warren buffett - diễn giả tần nguyễn

Video

Xây dựng biên an toàn giá cổ phiếu | đầu tư chứng khoán

Video

Những dấu hiệu cho thấy giá cổ phiếu tạo đáy và sắp sửa tăng mạnh !

Video

Phân tích và định giá cổ phiếu ngành dệt may tng. giảm sàn có nên mua ?

Video

định giá cổ phiếu asm (cổ phiếu hot mới bước vào chân sóng tăng)

Video

định giá cổ phiếu ssi | giảm 50% từ đỉnh - liệu cổ phiếu có đang rẻ | stock club

Video

đánh giá cổ phiếu flc - có nên đầu tư vào mã cổ phiếu flc này hay không?

Video

định giá cổ phiếu các ngân hàng hàng đầu việt nam (2021) | azfin

Video

định giá cổ phiếu vhc - trong nguy thì có cơ | azfin

Video

Cổ phiếu hpg - nguyên nhân giảm giá và triển vọng sắp tới ?? | đầu tư chứng khoán

Video

định giá cổ phiếu ctr năm 2022 - hướng tới trở thành towerco số 01 việt nam

Video

Cổ phiếu c4g | định giá cổ phiếu tập đoàn cienco4

Video

định giá cổ phiếu tcb - cổ phiếu ngân hàng tốt nhất trên sàn chứng khoán

Video

định giá cổ phiếu ree - có nên đầu tư dài hạn?

Video

Cổ phiếu esop là gì? có ảnh hưởng thế nào tới giá cổ phiếu trên thị trường?

Video

định giá cổ phiếu msh : công ty cổ phần may sông hồng (hose)

Video

🔴 định giá cổ phiếu gas quí 3 +4 năm 2022

Video

Cổ phiếu art chứng khoán bos và vụ thao túng giá cổ phiếu của ông trịnh văn quyết

Video

Cổ phiếu fpt 2022 | định giá cổ phiếu fpt 2022 | phân tích cổ phiếu fpt 2022 | đầu tư hnk

Video

đánh giá cổ phiếu ngành du lịch dah vng vtd...

Video

định giá cổ phiếu dpm: tổng công ty phân bón và hóa chất dầu khí

Video

Tvmc định giá cổ phiếu vnd quý 2 năm 2022 ( phần 1)

--- Bài mới hơn ---

 • Giá Cà Phê Hôm Nay Ở Gia Lai
 • Giá Cp Nvl
 • Bảng Giá Chứng Khoán Nào Tốt Nhất
 • Bảng Xếp Hạng Bóng Đá V Lich
 • Bảng Xếp Hạng Bóng Đá Denmark 1St Division
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Lý Xe Yamaha Vũng Tàu
 • Đại Lý Honda Ở Tphcm
 • Đại Lý Honda Nào Bán Rẻ Nhất Hà Nội
 • Lãi Suất Gửi Tiết Kiệm Hdbank
 • Lãi Suất Tiết Kiệm Tp Bank
 • --- Cùng chuyên mục ---

 • Giá Cổ Phiếu Nvl
 • Giá Cổ Phiếu Bảo Việt
 • Giá Cổ Phiếu Nt2
 • Giá Cổ Phiếu Alibaba
 • Giá Cổ Phiếu Microsoft
 • Gia Co Phieu Vcs
 • Gia Co Phieu Gmd
 • Giá Cổ Phiếu Drc
 • Giá Cổ Phiếu Ldg
 • Giá Cổ Phiếu Ppc
 • Bạn đang xem bài viết Gia Co Phieu Ttf trên website Vietuk.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

  🌟 Home
  🌟 Top